Vitajte na katedre krajinnej ekológie

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra krajinnej ekológie je pracoviskom environmentálnej sekcie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Viac na wwwfns.uniba.sk.

Katedra krajinnej ekológie zabezpečuje základnú výučbu v odbore Environmentalistika a to v študijnom zameraní: Environmentálne plánovanie a manažment. Ide najmä o nasledujúce tématické okruhy: krajinná ekológia, trvalo udržateľný rozvoj a miestna agenda 21, environmentálne plánovanie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, politika životného prostredia, environmentálny manažment, environmentálne informačné systémy, environmentálna ekonómia a environmentálna psychológia a zapojenie verejnosti ako nástroja ochrany a tvorby životného prostredia.

 

Novinky »

Zahraničné exkurzie a expedície 2017

Zahraničné exkurzie a expedície 2017

Pozrite si prehľad plánovaných zahraničných exkurzií a expedícií na Katedre krajinnej ekológie pre rok 2017. Zoznam zahraničných exkurzií na rok 2017...

 
Odborná zahraničná prax

Odborná zahraničná prax

Katedra krajinnej ekológie PRIF UK v spolupráci s nemeckým/poľským partnerom ponúkajú študentom environmentalistiky, geografie, biológie, príp. geológie ...

 
Zahraničné exkurzie 2014

Zahraničné exkurzie 2014

Pozrite si prehľad plánovaných aj uskutočnených zahraničných exkurzií na katedre krajinnej ekológie. Zoznam zahraničných exkurzií >>