Vitajte na katedre krajinnej ekológie

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra krajinnej ekológie je pracoviskom environmentálnej sekcie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Viac na wwwfns.uniba.sk.

Katedra krajinnej ekológie zabezpečuje základnú výučbu v odbore Environmentalistika a to v študijnom zameraní: Environmentálne plánovanie a manažment. Ide najmä o nasledujúce tématické okruhy: krajinná ekológia, trvalo udržateľný rozvoj a miestna agenda 21, environmentálne plánovanie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, politika životného prostredia, environmentálny manažment, environmentálne informačné systémy, environmentálna ekonómia a environmentálna psychológia a zapojenie verejnosti ako nástroja ochrany a tvorby životného prostredia.

 

Novinky »

Terénne práce z manažmentu krajiny

Terénne práce z manažmentu krajiny

Výber z fotografií z terénnych prác, ktoré sa uskutočnili 15. – 19. mája 2017

 
Zahraničné exkurzie a expedície 2017

Zahraničné exkurzie a expedície 2017

Pozrite si prehľad plánovaných zahraničných exkurzií a expedícií na Katedre krajinnej ekológie pre rok 2017. Zoznam zahraničných exkurzií na rok 2017...

 
Odborná zahraničná prax

Odborná zahraničná prax

Katedra krajinnej ekológie PRIF UK v spolupráci s nemeckým/poľským partnerom ponúkajú študentom environmentalistiky, geografie, biológie, príp. geológie ...