Domov »

 
 

Kontakt

 

Vedúca katedry: doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.

+421 2 60296 579

Zástupca vedúceho katedry: doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD.

+421 2 60296 643

Tajomník katedry: Mgr. Blanka Lehotská, PhD.

+421 2 60296 582

Sekretariát: Elena Chomičová

+421 2 60296 581 (tel)

+421 2 60296 703 (fax)

 

Zoznam všetkých pracovníkov katedry >>

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina B2

842 15 Bratislava

 

E-mail: kke@fns.uniba.sk, www.krajinnaekologia.sk, www.fns.uniba.sk/?id=kke