Domov »

 
 

O katedre krajinnej ekológie

 

Zameranie katedry

about1
Vedecko-výskumná činnosť katedry je zameraná na štúdium krajinných ekosystémov so špecifickým smerovaním k hodnoteniu kvality životného prostredia.
Viac o zameraní katedry >>

Pedagogické zameranie

about3
Katedra zabezpečuje výučbu na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom.
Viac o pedagogickom zameraní >>

Pracovníci

about2
Na katedre krajinnej ekológie pôsobia pedagogickí, vedeckí a odborní zamestnanci a taktiež doktorandi.

Zoznam pracovníkov >>