Domov »

 
 

Pracovníci

 

Vedenie katedry

Meno Č. d. Telefónne číslo E-mail
doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc. (vedúca katedry) B2-329 +421 2 60296 579 pavlickova@fns.uniba.sk
RNDr. Eva Pauditšová, PhD. (zástupkyňa vedúcej katedry) B2-340 +421 2 60296 643 epaudits@fns.uniba.sk
Mgr. Blanka Lehotská, PhD. (tajomníčka katedry) B2-326 +421 2 60296 582 lehotska@fns.uniba.sk
Elena Chomičová (sekretariát) B2-329 +421 2 60296 581 kke@fns.uniba.sk

Zamestnanci

MenoČ. d.Telefónne čísloE-mail
Mgr. Peter Baus, PhD. B2-334 +421 2 60296 584 baus@fns.uniba.sk Publikácie
RNDr. Viera Novanská rod. Chrenščová, PhD. B2-325 +421 2 60296 642 chrenscova@fns.uniba.sk Publikácie
RNDr. Eva Pauditšová, PhD. B2-340 +421 2 60296 643 epaudits@fns.uniba.sk Publikácie
Mgr. Lucia Faktorová B2-017 - faktorova@fns.uniba.sk Publikácie
Mgr. Sofya Geghamyan B2-329 - geghamyan@fns.uniba.sk Publikácie
Mgr. Erika Igondová B2-334 - igondova@fns.uniba.sk Publikácie
RNDr. Martin Labuda, PhD. B2-335 +421 2 60296 589 labuda@fns.uniba.sk Publikácie
Mgr. Blanka Lehotská, PhD. B2-326 +421 2 60296 582 lehotska@fns.uniba.sk Publikácie
Mgr. Juraj Litavský B2-326 - litavsky@fns.uniba.sk Publikácie
prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD. B2-324 +421 2 60296 642 majzlan@fns.uniba.sk Publikácie
Mgr. Zuzana Michalcová B2-327 +421 2 60296 584 michalcova@fns.uniba.sk Publikácie
doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc. B2-329 +421 2 60296 579 pavlickova@fns.uniba.sk Publikácie
RNDr. Božena Šerá, Ph.D. B2-327 +421 2 60296 584 sera@fns.uniba.sk Publikácie
Mgr. Katarína Škulová B2-334 - skulova@fns.uniba.sk Publikácie
Mgr. Jana Škvarková B2-327 +421 2 60296 584 skvarkova@fns.uniba.sk Publikácie
Ing. Barbora Slabeciusová B2-335 +421 2 60296 589 slabeciusova@fns.uniba.sk Publikácie
Mgr. Angelika Tamásová B2-017 - tamasova@fns.uniba.sk Publikácie
RNDr. Hubert Žarnovičan, PhD. B2-325 +421 2 60296 642 zarnovican@fns.uniba.sk Publikácie