Domov »

 
 

Pracovníci

 

Vedenie katedry

Meno Č. d. Telefónne číslo E-mail
doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc. (vedúca katedry) B2-329 +421 2 60296 579 katarina.pavlickova@uniba.sk
doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD. (zástupkyňa vedúcej katedry) B2-340 +421 2 60296 643 eva.pauditsova@uniba.sk
Mgr. Blanka Lehotská, PhD. (tajomníčka katedry) B2-326 +421 2 60296 582 blanka.lehotska@fns.uniba.sk
Elena Chomičová (sekretariát) B2-329 +421 2 60296 581 kke@uniba.sk

Zamestnanci

MenoČ. d.Telefónne čísloE-mail
Mgr. Blanka Lehotská, PhD. B2-326 +421 2 60296 582 blanka.lehotska@uniba.sk Publikácie
RNDr. Božena Šerá, Ph.D. B2-327 +421 2 60296 584 bozena.sera@uniba.sk Publikácie
Elena Chomičová B2-329 +421 2 60296 581 elena.chomicova@uniba.sk Publikácie
doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD. B2-340 +421 2 60296 643 eva.pauditsova@uniba.sk Publikácie
RNDr. Hubert Žarnovičan, PhD. B2-325 +421 2 60296 712 hubert.zarnovican@uniba.sk Publikácie
doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc. B2-329 +421 2 60296 579 katarina.pavlickova@uniba.sk Publikácie
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. B2-328 +421 2 60296 608 maria.kozova@uniba.sk Publikácie
RNDr. Martin Labuda, PhD. B2-335 +421 2 60296 589 martin.labuda@uniba.sk Publikácie
prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD. B2-324 +421 2 60296 642 otto.majzlan@uniba.sk Publikácie
Mgr. Peter Baus, PhD. - - peter.baus@uniba.sk Publikácie
RNDr. Viera Novanská, PhD. B2-335 +421 2 60296589 viera.novanska@uniba.sk Publikácie

Doktorandi

MenoČ. d.Telefónne čísloE-mail
Mgr. Alexandra Plátková B2-334 - alexandra.platkova@uniba.sk Publikácie
Mgr. Juraj Litavský B2-17 +421 2 60296153 juraj.litavsky@uniba.sk Publikácie
Mgr. Sofya Geghamyan B2-334 - sofya.geghamyan@uniba.sk Publikácie