Alexandra Plátková

 

Univerzita Komenského
Katedra krajinnej ekológie
Ilkovičova 6
Mlynská dolina
842 15 Bratislava 4

Miestnosť B2-334

Tel.: -

E-mail: alexandra.platkova@uniba.sk