Božena Šerá

 

Univerzita Komenského
Katedra krajinnej ekológie
Ilkovičova 6
Mlynská dolina
842 15 Bratislava 4

Miestnosť B2-327

Tel.: +421 2 60296 584

E-mail: bozena.sera@uniba.sk

prof web: https://www.researchgate.net/profile/Bozena_Sera