Eva Pauditšová

 

Univerzita Komenského
Katedra krajinnej ekológie
Ilkovičova 6
Mlynská dolina
842 15 Bratislava 4

Miestnosť B2-340

Tel.: +421 2 60296 643

E-mail: eva.pauditsova@uniba.sk