Eva Pauditšová

 

Univerzita Komenského
Katedra krajinnej ekológie
842 15 Bratislava 4
Mlynská dolina
Miestnosť B2-340

Tel.: +421 2 60296 643

E-mail: epaudits@fns.uniba.sk