Hubert Žarnovičan

 

Univerzita Komenského
Katedra krajinnej ekológie
Ilkovičova 6
Mlynská dolina
842 15 Bratislava 4

Miestnosť B2-325

Tel.: +421 2 60296 712

E-mail: hubert.zarnovican@uniba.sk