Katarína Pavličková

 

Univerzita Komenského
Katedra krajinnej ekológie
Ilkovičova 6
Mlynská dolina
842 15 Bratislava 4

Miestnosť B2-329

Tel.: +421 2 60296 579

E-mail: katarina.pavlickova@uniba.sk