Mária Kozová

 

Univerzita Komenského
Katedra krajinnej ekológie
Ilkovičova 6
Mlynská dolina
842 15 Bratislava 4

Miestnosť B2-328

Tel.: +421 2 60296 608

E-mail: maria.kozova@uniba.sk