Martin Labuda

 

Univerzita Komenského
Katedra krajinnej ekológie
Ilkovičova 6
Mlynská dolina
842 15 Bratislava 4

Miestnosť B2-335

Tel.: +421 2 60296 589

E-mail: martin.labuda@uniba.sk