Otto Majzlan

 

Univerzita Komenského
Katedra krajinnej ekológie
Ilkovičova 6
Mlynská dolina
842 15 Bratislava 4

Miestnosť B2-324

Tel.: +421 2 60296 642

E-mail: otto.majzlan@uniba.sk