Otto Majzlan

 
 • AAB Chrobáky (Coleoptera) Tatier / Oto Majzlan
  Bratislava : Scientica ; Ústav zoológie SAV, 2015
 • AAB Ucholaky (Dermaptera) Slovenska / Ivan Országh ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 • AAB Systémové myslenie žiaka v abstrakcii lesného ekosystému / Jana Fedorová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 • ABB Štúdium aktivity článkonožcov v prírodných podmienkach / Oto Majzlan
  In: Biotas-Journal of Biodiversity Slovakia. - Roč. 4, č. 2 (2005), s. 3-97
 • ABB Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) Martinského lesa pri Senci / Oto Majzlan
  In: Príroda Martinského lesa (vybrané kapitoly). - ISBN 978-80-970326-2-3. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2012. - S. 147-207
 • ABD Chrobáky (Coleoptera) / Oto Majzlan, Ivo Rychlík, Ladislav Korbel
  In: Fauna Devínskej Kobyly. - ISBN 80-968217-1-7. - Bratislava : Asociácia priemyslu a ochrany prírody, 2005. - S. 89-114
 • ABD Prírodný potenciál a stresové faktory HŠPK / Pavol Kenderessy ... [et al.]
  In: Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska. - ISBN 978-80-224-1570-5. - Bratislava : Veda, 2017. - S. 70-88 [1,19 AH]
 • ACB Environmentálna etika a sociálne prostredie : (eko-filozofické a sociálne reflexie). / Vasko Kusin ... [et al.]
  Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, 2012
 • ACB Fyziotaktika živočíchov / Peter J. Fedor ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 • ADC Revision of the megerlei - group of the cockroach genus Phyllodromica Fieber (Blattaria: Blattellidae, Ectobiinae) / Ľubomír Vidlička, Oto Majzlan
  In: Entomologica Scandinavica. - Roč. 28 (1997), s. 163-173
 • ADC The ecological impact assessment of a proposed road development (the Slovak approach) / Erika Igondová, Katarína Pavličková, Oto Majzlan
  In: Environmental Impact Assessment Review. - Vol. 59, July (2016), s. 43-54
 • ADD Prvý nález Ceutorhynchus inhumeralis Schultze 1896 (Coleoptera, Curculionidae) v ČSSR / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 44, č. 2 (1989), s. 189-190
 • ADD Štruktúra a biomasa zooedafonu bylinnej vrstvy v asociácii Soldanello hungarici Abietetum / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 45, č. 2 (1990), s. 95-104
 • ADD Structure and Dynamics of Epigeon of the Semidesert and Desert Zone of Mongolian Peoples republic / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 44, č. 6 (1989), s. 533-540
 • ADD Epigaeic beetles (Coleoptera) of the Devínska Kobyla hill (the Malé Karpaty mountains, SW Slovakia) / Ladislav Korbel, Ivo Rychlík, Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 52, č. 2 (1997), s. 263-272
 • ADD Efficiency of various traps in studying weevil (Coleoptera, Curculionidae) communities: A comparison / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 52, č. 2 (1997), s. 309-312
 • ADD Coleoptera arboricola-als ein Bestandteil der Arthropozönosen belaubter Gehölze / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 33, č. 11 (1978), s. 853-864
 • ADD Invertebrate fauna in habitats with different soil moisture in floodplain meadows of the river Morava / Stanislav Kalúz ... [et al.]
  In: Ekológia [Bratislava]. - Roč. 23, č. 1 (2004), s. 99-112
 • ADD Significance of the national ecological network of Slovakia for the European ecological network- EECONET / J. Šteffek, I. Haberová, P. Jančura ... [et al.]
  In: Ekológia [Bratislava]. - Roč. 14, č. 1 (1995), s. 205-212
 • ADD Epigean communities of harvestmen (Opiliones) in Pannonian Basin floodplain forests: an interaction with environmental parameters / Juraj Litavský ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 73, č. 8 (2018), s. 753-763
 • ADD Peucedanum arenarium subsp. arenarium - a critically endangered species of the Slovak flora (morphometry, distribution, biology) / Božena Šerá ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 60, č. 1 (2005), s. 17-23
 • ADD Scarabeidae (Coleoptera) in surrounding of Beijing city and the town Sanya in China / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Biologia. - Roč. 46, č. 6 (1991), s. 519-523
 • ADD Aktivita epigeických chrobákov (Coleoptera) v alpínskom pásme Západných Tatier (severné Slovensko) / Oto Majzlan, I. Rychlík
  In: Oecologia Montana. - Roč. 11, č. 1-2 (2002), s. 77-81
 • ADD To the knowledge of the distribution of weevils (Coleoptera, Curculionidae) on the territory of Mongolia / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 46, č. 6 (1991), s. 525-534
 • ADD Štruktúra a biomasa zooedafónu a bylinnej vrstvy asociácie Dentario glandulosae - Fagetum v NAPANT-e / Oto Majzlan, Eva Majzlanová, Martina Ivanová
  In: Biologia. - Roč. 46, č. 10 (1991), s. 915-925
 • ADD Arthropodocoenoses of an orchard ecosystem in urban agglomerations / Oto Majzlan, Milada Holecová
  In: Ekológia [Bratislava]. - Roč. 12, č. 2 (1993), s. 121-129
 • ADD Biomasa článkonožcov (Arthropoda) olistených korún jelše lepkavej - Alnus glutinosa (L.) - so zreteľom na rad Coleoptera / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 34, č. 8 (1979), s. 607-615
 • ADD Forming of beetle communities (Coleoptera) in the forest soil of the Morava river vicinity (southwestern Slovakia) / Oto Majzlan
  In: Ekológia [Bratislava]. - Roč. 13, Suppl. 1 (1994), s. 155-161
 • ADD Štruktúra a dynamika artropodocenóz vo vzťahu k ochrane dubových porastov / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 41, č. 10 (1986), s. 963-969
 • ADD Weevils (Coleoptera, Curculionidae) as a part of zooedafon in the vicinity of Morava river / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 48, č. 5 (1993), s. 535-639
 • ADD Socions of soil weevils (Coleoptera, Curculionidae) in different vegetation types of Slovenský kras MTS / Oto Majzlan
  In: Ekológia [Bratislava]. - Roč. 14, Suppl. 2 (1995), s. 19-27
 • ADD Vertical distribution of weevils (Coleoptera, Curculionidae) in vegetation zones of High Tatra Mts. / Oto Majzlan, Eva Majzlanová
  In: Ekológia [Bratislava]. - Roč. 14, č. 4 (1995), s. 419-426
 • ADE The Thrips (Thysanoptera) of Slovakia / Peter J. Fedor, Wojciech Sierka, Oto Majzlan
  In: Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica. - Roč. 39, č. 1-3 (2004), s. 301-309
 • ADE Distribution, conservation and prognosis for Gampsocleis glabra (HERBST, 1786) (Insecta: Ensifera) in Slovakia and the Czech Republic / Peter J. Fedor ... [et al.]
  In: Articulata. - Roč. 19, č. 2 (2004), s. 217-224
 • ADE Vertical migration of beetles (Coleoptera) and other arthropods (Arthropoda) on trunks of Aesculus hippocastanum in Slovakia / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Bulletin de la Societé des Naturalistes Luxembourgeois. - Vol. 104, No. 1 (2003), s. 129-138
 • ADE Distribution and infiltration of the tree cricket Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) to unoriginal conditions in Slovakia / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Bulletin de la Societé des Naturalistes Luxembourgeois. - Vol. 102, No. 1 (2001), s. 103-108
 • ADE Tree photoeclector in sampling bark-dwelling thrips (Thysanoptera) / Peter J. Fedor, Michal Dubovský, Oto Majzlan
  In: Thysanopteron - Pismo Entomologiczne. - Vol. 3, No. 1 (2007), s. 14-16
 • ADF Chrobáky (Coleoptera) Demänovskej doliny / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody [elektronický dokument]. - Č. 28 (2016), s. 5-16 [online]
 • ADF Chrobáky (Coleoptera) okolia masívu Temeša (Strážovské vrchy) / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody [elektronický dokument]. - Č. 28 (2016), s. 17-28 [online]
 • ADF Aktivita chrobákov (Coleoptera) na kmene dubov v dubine Veľký Báb / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 17, č. 2 (2013), s. 189-192
 • ADF Letová aktivita chrobákov (Coleoptera) študovaná pomocou Malaiseho pasce na lokalite Pravenec (centrálne Slovensko) / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 8 (1996), s. 66-73
 • ADF Fenológia pôdnych chrobákov (Coleoptera) na lokalite Veľký Báb / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 17, č. 1 (2013), s. 27-46
 • ADF Dvojkrídlovce (Diptera) na lokalite Šišulákov mlyn pri obci Závod v Záhorskej nížine / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 17, č. 1 (2013), s. 89-104
 • ADF Migrácie chrobákov (Coleoptera) na kmene dubov / Ľubomír Vidlička, Oto Majzlan
  In: Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Č. 7 (1989), s. 143-148
 • ADF Barypeithes purkynei Fremuth, 1965, a species of weevil (Coleoptera, Curculionidae) endemic in Slovakia / Oto Majzlan
  In: Entomological Problems. - Roč. 28, č. 2 (1997), s. 104
 • ADF Taxocenózy Drobčíkov (Coleoptera, Staphylinidae) v pôde lužných lesov rieky Moravy / Oto Majzlan, Tomáš Jászay
  In: Folia faunistica Slovaca. - ISBN 80-85330-38-5. - Roč. 2 (1997), s. 61-69
 • ADF Taxocenózy bystruškovitých (Coleoptera, Carabidae) ako súčasť epigeonu NPR Devínska Kobyla / Oto Majzlan, Pavol Baťalík
  In: Folia faunistica Slovaca. - ISBN 80-85330-38-5. - Roč. 2 (1997), s. 57-60
 • ADF Changes in alpine meadow epigeal fauna in the Západné Tatry Mts induced by nitrogen and phosphorus additions to the soil and analysed on example of beetles (Coleoptera) assemblages / Oto Majzlan, Peter Gajdoš
  In: Folia Oecologica. - Roč. 34, č. 1 (2007), s. 42-51
 • ADF Bezstavovce (Evertebrata) - indikátory zmien v krajine / Oto Majzlan, Juraj Litavský
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 27, No. 1 (2015), s. 63-68
 • ADF Pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) of Malá Fatra National Park, Strážovské vrchy Protected Landscape Area and Žilinská kotlina Basin (Slovakia) / Katarína Krajčovičová... [et al.]
  In: Folia faunistica Slovaca. - Roč. 21, č. 1 (2016), s. 1-7
 • ADF Ekosozologické vyhodnotenie fauny chrobákov Coleoptera PR Veľký Vrch v katastri Malé Kršteňany / Jozef Cunev, Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca. - ISBN 80-85330-38-5. - Roč. 3 (1998), s. 85-101
 • ADF Flight activity of beetles (Coleoptera) in Vysoké Tatry Mts (Malaise fauna) / Oto Majzlan
  In: Folia Oecologica. - Roč. 35, č. 1 (2008), s. 20-29
 • ADF First record of Mecinus janthiniformis (Coleoptera: Curculionidae) from Slovakia / Zuzana Báborská, Oto Majzlan, Michael Košťál
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 29, No. 1 (2017), s. 39-42
 • ADF Afinita triungulínov Meloe proscarabaeus (Coleoptera: Meloidae) ku druhu Enicopus hirtus (Coleoptera: Dasytidae) / Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 29, No. 1 (2017), s. 43-52
 • ADF Topická viazanosť chrobákov (Coleoptera) na pôdne strátum lužných lesov v okolí riek Tisa a Begej (Srbská republika) / Oto Majzlan, Juraj Litavský
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 29, No. 2 (2017), s. 13-26
 • ADF Aktivita epigeických chrobákov (Coleoptera) v alpínskom pásme Západných Tatier / Oto Majzlan
  In: Acta Facultatis Ecologiae. - Roč. 10 (2003), s. 81-87
 • ADF Letová aktivita nosáčikov (Coleoptera : Curculionoidea) na 4 lokalitách v CHKO Záhorie / Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca. - ISBN 80-85330-38-5. - Roč. 3 (1998), s. 77-80
 • ADF Význam niektorých skupín hmyzu pre monitoring Podunajska / Oto Majzlan
  In: Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 3, č. 4 (1992), s. 1-9
 • ADF Chrobáky (Coleoptera) okolia masívu Kľaku v Lúčanskej Malej Fatre / Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca. - ISBN 80-85330-38-5. - Roč. 3 (1998), s. 65-75
 • ADF Makrozoobentos potoka Čierna voda s ohľadom na pijavice / Hirudinea / a vodné chrobáky /Coleoptera / / Oto Majzlan ... [et al.]
  In: Folia faunistica Slovaca. - ISBN 80-85330-38-5. - Roč. 3 (1998), s. 121-130
 • ADF Fytofágne chrobáky (Coleoptera phytophaga) v pôde lužných lesov rieky Dunaja / Oto Majzlan
  In: Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 3, č. 5 (1993), s. 1-12
 • ADF On activity of arthropods in forest ecosystems / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Folia Oecologica. - Roč. 30, č. 2 (2003), s. 229-237
 • ADF Fauna dubových lesov (Coleoptera, Neuroptera) na Borskej nížine / Oto Majzlan ... [et al.]
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 22, č. 1-2 (2010), s. 14-30
 • ADF Arthropodocenózy z pôdnych fotoeklektorov v lesných ekosystémoch / Oto Majzlan, Tibor Kožíšek
  In: Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - 12 (1986), s. 188-190
 • ADF Pavúky (Araneae) a chrobáky (Coleoptera) lokality Lackovce - Veľký vrch pri Humennom / Petr Gajdoš, Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 30, č. 1 (2018), s. 25-41
 • ADF Troficko-bionomické skupiny chrobákov (Coleoptera) dubov / Oto Majzlan
  In: Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Č. 6 (1986), s. 79-90
 • ADF Aktivita článkonožcov v air-fotoeklektore / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 16, č. 1 (2004), s. 1-4
 • ADF Sociony chrobákov (Coleoptera) na halde lúženca z niklovej huti v Seredi / Oto Majzlan, Juraj Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 15, č. 1 (2011), s. 27-37
 • ADF Sekundárne mokrade a fauna chrobákov (Coleoptera) pri obci Koš / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 15, č. 2 (2011), s. 153-160
 • ADF Cenózy chrobákov (Coleoptera) vo vinohradoch Sv. Jura pri Bratislave / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 15, č. 2 (2011), s. 161-178
 • ADF Spoločenstvá pôdnych koleopter lúk a lesov Bratislavy / Oto Majzlan
  In: Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV. - Č. 12 (1985), s. 145-148
 • ADF The beetle (Coleoptera) assemblages in various biotopes inthe surroundings of the Domica cave (National Park Slovenský kras) / Oto Majzlan
  In: Folia Oecologica. - Roč. 32, č. 2 (2005), s. 90-102
 • ADF Chrobáky (Coleoptera) slaniska pri obci Tvrdošovce / Oto Majzlan, Jozef Cunev
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 23, č. 1 (2011), s. 1-18
 • ADF Stabilita nelesných území NP Poloniny na príklade chrobákov (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 19, č. 1 (2015), s. 23-52
 • ADF Biodiverzita cintorínov na príklade chrobákov (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 19, č. 1 (2015), s. 133-150
 • ADF Listáriky (Coleoptera, Curculionidae, Sitona) ako súčasť entomocenóz lucernového poľa / Oto Majzlan, Alena Kotradyová
  In: Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 4, č. 1 (1992), s. 11-16
 • ADF Diverzita a stratifikácia spoločenstiev chrobákov (Coleoptera) ako súčasti vzdušného planktónu v ekosystéme lužného lesa / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Naturae tutela. - Roč. 13, č. 1 (2009), s. 71-82
 • ADF Chrobáky (Coleoptera) NPR Veľký Báb pri Nitre / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 13, č. 1 (2009), s. 43-58
 • ADF Hniezdna fauna chrobákov (Coleoptera) Krakle belasej (Coracias garrulus) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 13, č. 1 (2009), s. 65-69
 • ADF The phenology of geobiont beetles (Coleoptera) and other arthropods (Arthropoda) in the Vysoké Tatry Mts / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Folia Oecologica. - Roč. 36, č. 2 (2009), s. 116-124
 • ADF Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera 12. / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 21, č. 2 (2017), s. 281-285
 • ADF Invázia, imigrácia a infiltrácia chrobákov / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 21, č. 2 (2017), s. 287-292
 • ADF Chrobáky (Coleoptera) indikátory zmien v krajine / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 21, č. 2 (2017), s. 185-209
 • ADF Spoločenstvá epigeických chrobákov na alpínskych lúkach so zvýšenou acidifikáciou v Západných Tatrách (Slovakia) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 21, č. 1 (2017), s. 59-65
 • ADF Blyskavky (Hymenoptera: Chrysididae) dvoch lokalít na juhu Slovenska / Oto Majzlan, Pavel Tyrner
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 31, č. 1 (2019), s. 49-57
 • ADF Chrobáky (Coleoptera) lokality Šándorky pri obci Nová Dedina (Štiavnické vrchy) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 20, č. 1 (2016), s. 33-54
 • ADF Chrobáky (Coleoptera) mozaiky biotopov v Kamenici nad Hronom (južné Slovensko) / Oto Majzlan, Peter Gajdoš
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 31, č. 1 (2019), s. 59-74
 • ADF Diverzita chrobákov (Coleoptera) na ploche kontaminovanej arzénom pri Zemianskych Kostoľanoch / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 25, No. 1 (2013), s. 33-43
 • ADF Fenológia a aktivita chrobákov (Coleoptera) v pokalamitnom lese Vysokých Tatier / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 25, č. 2 (2013), s. 21-30
 • ADF Chrobáky (Coleoptera) na lokalite Iža pri Dunaji (južné Slovensko) / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody Slovenska. - č. 33 (2019), s. 79-88
 • ADF Chrobáky (Coleoptera) mokrade Pramenisko pri Tatranskej Lomnici v Tatrách / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 25, No. 2 (2013), s. 31-40
 • ADF Zastúpenie druhov čeľade Carabidae na Šujskom rašelinisku a v jeho okolí v roku 2014 / Erika Igondová, Oto Majzlan
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 23, No. 2 (2015), s. 20-27
 • ADF Banské záťaže v prírode a biodiverzita chrobákov (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 26, No. 1 (2014), s. 19-32
 • ADF Chrobáky (Coleoptera) dvoch lokalít Závod-Šišuláky a Gajary na Záhorí / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 26, No. 2 (2014), s. 12-62
 • ADF Chrobáky (Coleoptera) rezervácie Kulháň pri obci Zlatníky (Duchonka) / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 27, No. 2 (2015), s. 19-40
 • ADF Výučba biológie na náučnom chodníku slaniskového typu v Tvrdošovciach (okres Nové Zámky) / Beáta Miklášová, Oto Majzlan
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 23, č. 1 (2019), s. 31-35 [print]
 • ADF Fauna chrobákov (Coleoptera) voľnej prírody v okolí obce Bučany / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 16, č. 1 (2012), s. 37-50
 • ADF European spruce as an indicator of environmental pollution: an example from the Vysoké Tatry Mts / Oto Majzlan, Juraj Majzlan
  In: Folia Oecologica. - Vol. 39, No. 2 (2012), s. 115-120
 • ADF Chrobáky (Coleoptera) v hniezdach vtákov / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 24, No. 1 (2012), s. 21-36
 • ADF Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera: Staphylinidae) / Oto Majzlan, Jaroslav Boháč
  In: Naturae tutela. - Roč. 16, č. 2 (2012), s. 179-185
 • ADF Taxocenózy koscov (Opiliones) v lužných lesoch Podunajska pri Bratislave / Juraj Litavský, Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 23, č. 1 (2019), s. 23-31
 • ADF Obraz fauny chrobákov (Coleoptera) slanísk na juhu Slovenska / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 23, č. 1 (2019), s. 33-67
 • ADF Fauna chrobákov (Coleoptera) pieskov na južnom Slovensku / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 23, č. 1 (2019), s. 69-93
 • ADF Chrobáky (Coleoptera) vybraných lokalít v oblasti Východné Karpaty / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 20, č. 2 (2016), s. 101-126
 • ADF Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera 11) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 20, č. 2 (2016), s. 183-189
 • ADF Zmeny fauny chrobákov (Coleoptera) na dvoch plochách Zoborskej lesostepi / Oto Majzlan, Michal Ambros
  In: Ochrana prírody [elektronický dokument]. - č. 31 (2018), s. 5-12 [online]
 • ADF Epigeické chrobáky (Coleoptera) ako bioindikátor stability rezervácie Šujské rašelinisko / Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca [elektronický zdroj]. - Roč. 21, č. 2 (2016), s. 115-130 [online]
 • ADF Epigeické chrobáky (Coleoptera) ako bioindikátor stability rezervácie PR Šujské rašelinisko / Oto Majzlan, Erika Igondová
  In: Naturae tutela. - Roč. 18, č. 1 (2014), s. 53-68
 • ADF Dvojkrídlovce (Diptera) Nitrických vrchov v južnej časti Strážovských vrchov / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 18, č. 1 (2014), s. 79-105
 • ADF Biodiverzita chrobákov (Coleoptera) ako ekostabilizačný faktor lesných ekosystémov / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 18, č. 2 (2014), s. 113-134
 • ADF An Influence of the Casoron G Herbicide on the soil macrofauna (Eclectorfauna) / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Phytopedon (Bratislava). - Roč. 4, č. 2 (2005), s. 40-48
 • ADF Zlatěnkovití (Hymenoptera: Chrysididae) pohoří Burda a jeho okolí / Pavel Tyrner, Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody [elektronický dokument]. - Č. 27 (2016), s. 39-44 [online]
 • ADF Dvojkrídlovce (Diptera) pohoria Burda / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody [elektronický dokument]. - Č. 27 (2016), s. 89-125 [online]
 • ADF Chrobáky (Coleoptera) v Národnej prírodnej rezervácii Burdov / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody [elektronický dokument]. - Č. 27 (2016), s. 89-125 [online]
 • ADF Blyskavky (Hymenoptera: Chrysididae) slaniska Iža-Bokroš (JZ Slovensko) / Oto Majzlan, Pavel Tyrner
  In: Ochrana prírody [elektronický dokument]. - č. 32 (2018), s. 5-9 [online]
 • ADF Blyskavky (Hymenoptera: Chrysididae) Horšianskej doliny (Ipeľská pahorkatina), JZ Slovensko / Oto Majzlan, Pavel Tyrner
  In: Ochrana prírody [elektronický dokument]. - č. 32 (2018), s. 10-14 [online]
 • ADF Chrobáky (Coleoptera) prírodnej rezervácie Krasín nad obcou Dolná Súča v Bielych Karpatoch / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody [elektronický dokument]. - Č. 29 (2017), s. 5-19 [online]
 • ADF Epigeic Beetles (Coleoptera) Indicators of Changes in Mining Activity (Teghout, Armenia) / Oto Majzlan, Sofya Geghamyan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 30, č. 2 (2018), s. 41-52
 • ADF Topická viazanosť koscov (Opiliones) na pôdne stratum lužných lesov / Juraj Litavský, Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 28, No. 2 (2016), s. 1-7
 • ADF Osobitná diverzita chrobákov (Coleoptera) v okolí kravínov / Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 28, No. 1 (2016), s. 1-13
 • ADF Ptilodactyla sp. (Coleoptera, Ptilodactylidae) the First Find in Slovakia / Oto Majzlan
  In: Acta Zoologica Universitatis Comenianae. - ISBN 80-223-0657-6. - Roč. 37 (1993), s. 85-87
 • ADF Trophic - Bionomical Relations of Beetles (Coleoptera) to the Nests of City Pigeons (Columba livia f. domestica) / Oto Majzlan, Róbert Nagy
  In: Acta Zoologica Universitatis Comenianae. - Roč. 36 (1992), s. 45-49
 • ADF Umelé zasnežovanie lyžiarskeho svahu v Jasnej a spoločenstvá chrobákov / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Scientia et Eruditio [elektronický dokument]. - Roč. 3, č. 1 (2019), s. 22-33 [online]
 • ADF Horšianska dolina - refúgium teplomilných druhov chrobákov (Coleoptera) JZ Slovensko / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 22, č. 1 (2018), s. 41-58
 • ADF Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera 14 / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela [elektronický dokument]. - Roč. 23, č. 2 (2019), s. 209-213 [print]
 • ADF Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera 13 / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 22, č. 2 (2018), s. 245-248
 • ADF Chrobáky (Coleoptera) slanísk na južnom Slovensku / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 22, č. 2 (2018), s. 161-194
 • ADF Stonôžky (Chilopoda) a mnohonôžky (Diplopoda) ako súčasť synantropnej fauny urbánneho prostredia / Lukáš Varga ... [et al.]
  In: Naturae tutela. - Roč. 14, č. 1 (2010), s. 11-14
 • ADF Ecology of Diplurans (Diplura) in xerothermophilous oak wood ecosystems (SW Slovakia) / Michal Dubovský ... [et al.]
  In: Naturae tutela. - Roč. 14, č. 1 (2010), s. 5-10
 • ADF Vodné chrobáky (Coleoptera aquicola) NPR Parížske močiare pri Gbelciach / Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca. - Roč. 6 (2001), s. 97-100
 • ADF Migrácia chrobákov (Coleoptera) na kmeňoch Pagaštana konského (Aesculus hippocastanum) / Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca. - Roč. 7 (2002), s. 49-53
 • ADF Pavúky (Araneae) prírodnej rezervácie Nad Šenkárkou v Chránennej krajinnej oblasti Malé Karpaty / Peter Gajdoš, Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 14, č. 1 (2010), s. 29-35
 • ADF Obraz fauny chrobákov (Coleoptera) v PR Suché doly (NP Muránska planina) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 14, č. 1 (2010), s. 15-27
 • ADF Pavúky (Araneae) pieskových a sprašových dún juhozápadného Slovenska / Oto Majzlan, P. Gajdoš
  In: Folia faunistica Slovaca. - Roč. 6 (2001), s. 19-23
 • ADF Pavúky (Araneae) pieskov v okolí Malaciek a Lakšárskej Novej Vsi / Peter Gajdoš, Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 14, č. 2 (2010), s. 173-182
 • ADF Topicko-trofické vzťahy chrobákov (Coleoptera) v hniezdach vtákov na Slovensku / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Č. 9 (1992), s. 71-92
 • ADF Význam agroštruktúr pre stabilitu diverzity koleopterocenóz / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 14, č. 2 (2010), s. 161-172
 • ADF Seasonal dynamics of geobiont arthropods in mountainous spruce forests with a special emphasis on beetles (Coleoptera) / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Folia Oecologica. - Roč. 38, č. 1 (2011), s. 57-65
 • ADF On the distribution of small earwing Labia minor (Dermaptera: Labiidae) in Slovakia / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Entomological Problems. - Vol. 32, No. 1 (2001), s. 68
 • ADF On distribution of Oecanthus pellucens in Slovakia / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Entomological Problems. - Vol. 31, No. 2 (2000), s. 186
 • ADF Vidličiarky (Diplura, Hexapoda) v pôde lesov pri Bratislave / Oto Majzlan, Katarína Kisková
  In: Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 6, č. 1 (1994), s. 5-9
 • ADF Chrobáky (Coleoptera) kúpeľov Bojnice / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody. - č. 30 (2017), s. 5-16
 • ADF Letová aktivita nosáčikov (Coleoptera, Curulionidae) študovaná Malaiseho pascou na vybraných lokalitách Slovenska / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 7 (1995), s. 136-144
 • ADF Mezostigmátne roztoče (Acari: Mesostigmata, Gamasina) v pôde dúbrav Borskej nížiny (CHKO Záhorie) / Stanislav Kalúz, Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 21, č. 1-2 (2009), s. 40-44
 • ADF Letová aktivita lienok (Coccinellidae) na lokalite Devínska Kobyla (juhozápadné Slovensko) / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 7 (1995), s. 192-197
 • ADF Taxocenózy Pselaphidae (Coleoptera) v lužných lesoch okolia rieky Morava a Dunaj / R. Kolimár, Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 7 (1995), s. 181-187
 • ADF Defoliácia brezy Betula pendula druhom Polydrusus sericeus (Coleoptera-curculionidae) / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 8, č. 1 (1996), s. 12-15
 • ADM First records of Opilio saxatilis C. L. Koch, 1839 (Arachnida, Opiliones, Phalangiidae) from Serbia / Juraj Litavský ... [et al.]
  In: Check List [elektronický dokument]. - Roč. 14, č. 1 (2018), s. 257-260 [online]
 • ADN Assemblages of ground beetles (Carabidae, Coleoptera) in peatland habitat, surrounding dry pine forests and meadows / Erika Igondová, Oto Majzlan
  In: Folia Oecologica. - Vol. 42, No. 1 (2015), s. 21-28
 • ADN Assemblages of ground living spiders (Araneae) in peatland habitats, surrounding dry pine forest and meadows / Peter Gajdoš, Oto Majzlan, Erika Igondová
  In: Folia Oecologica. - Vol. 43, No. 2 (2016), s. 27-35
 • AEC Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, Lepidoptera, Heteroptera, Blattodea, Ensifera a Caelifera) Tematínskych vrchov na lokalite Lúka (Považský Inovec) / Oto Majzlan ... [et al.]
  In: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 5. - ISBN 80-902213-9-4. - Uherské Hradište : Přírodovědný klub, 2000. - S. 246-261
 • AEC Koleopterofauna lesného ekosystému Národnej prírodnej rezervácie Čantoria (Slezské Beskydy) / Oto Majzlan
  In: Práce a studie Muzea Beskyd 13. - ISBN 80-86166-13-9. - Frýdek-Místek : Muzeum Beskyd, 2003. - S. 218-220
 • AEC Vertikálna migrácia článkonožcov (Arthropoda) na kmeňoch pagaštana konského s ohľadom na chrobáky (Coleoptera) / Oto Majzlan, R. Kadaši
  In: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 6. - Uherské Hradište, 2001. - S. 219-229
 • AEC Zmeny pôdnej fauny (makrofauna) študované fotoeklektormi na lokalite Ivanka pri Dunaji / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 7. - ISBN 80-86485-048. - Uherské Hradiště : Přírodovědný klub, 2002. - S. 277-286
 • AEC The Orthopterous Insects of Chosen Wetland Biotops in Vihorlat Mountains / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Mokřady 2000. - ISBN 80-86143-20-1. - Olomouc : Správa CHKO Litovelské pomoraví, 2000. - S. 237-241
 • AEC Laena viennensis (Sturm) - Erstnachweis für die Slowakei (Coleoptera: Tenebrionidae) / Oto Majzlan
  In: Koleopterologische Rundschau 62. - Wien : Zoologisch- Botanische Gesellschaft, 1992. - S. 177-178
 • AED Poznámky k faune chrobákov (Coleoptera) okolia Tarnova / Oto Majzlan
  In: Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach : Prírodné vedy, Roč. 29. - Košice : Východoslovenské múzeum, 1988. - S. 91-103
 • AED Structure and Funktion of Herbivorous Beetles communities in the Danube Lowlands / Oto Majzlan
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comeniane. Zoologia, 31. - Bratislava : UK, 1988. - S. 31-34
 • AED Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) Číčova a blízkeho okolia / Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 18. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1988. - S. 133-170
 • AED Štruktúra a dynamika spoločenstiev článkonožcov v korunách bukov s ohľadom na chrobáky (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 20. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1990. - S. 245-249
 • AED Bioindikačný význam Oniscoidea a Curculionoidea v pôde dubového lesa NPR Dubník pri Seredi / Oto Majzlan, Peter Hošták
  In: Ochrana prírody, 14. - ISBN 80-88850-06-1. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1996. - S. 83-87
 • AED Sezónna dynamika migrácie chrobákov (Coleoptera) na kmeňoch dubov / Ľubomír Vidlička, Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 20. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1990. - S. 269-276
 • AED Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) charakteristických biotopov na území chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. 1. časť: Fauna zemných pascí / Oto Majzlan
  In: Rosalia 11. - ISBN 80-900489-1-9. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti, 1996. - S. 191-208
 • AED Necieľové druhy hmyzu vo feromónových lapačoch na území TANAPu / Oto Majzlan, Jozef Cunev
  In: Zborník prác o Tatranskom národnom parku, roč. 28. - Martin : Osveta, 1988. - S. 55-69
 • AED Chrobáky Coleoptera charakteristických biotopov z okolia lokality Leles - CHKO Latorica (Východné Slovensko) / Oto Majzlan
  In: Natura Carpatica, 38. - ISBN 80-967072-8-0. - Košice : Východoslovenské múzeum, 1997. - S. 101-120
 • AED Chrobáky (Coleoptera) na vrchole Kňažieho stola v Strážovských vrchoch / Oto Majzlan
  In: Zborník Slovenského národného múzea. Prírodné vedy : 64 : Roč. 64. - ISBN 978-80-8060-455-4. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2018. - S. 125-154
 • AED Synúzie chrobákov (Coleoptera) lokality Úkropová v CHKO Ponitrie / Oto Majzlan
  In: Rosalia 3. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1987. - S. 151-164
 • AED Kobylky (Ensifera) NPR Drieňová Hora pri Novej Vieske sledované Malaiseho pascou / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Folia faunistica Slovaca, roč. 2. - Bratislava : Faunima, 1997. - S. 53-55
 • AED Abundancia a sezónna dynamika Koscov (Opiliones) v pôde lužných lesov Podunajska / Oto Majzlan, Andrea Hazuchová
  In: Folia faunistica Slovaca, roč. 2. - ISBN 80-85330-38-5. - Bratislava : Faunima, 1997. - S. 47-51
 • AED Koleopterocenózy dunajských lužných lesov v blízkosti Bratislavy / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Formatio et Protectio Naturae, 9. - Bratislava : UK, 1986. - S. 883-904
 • AED Krasoňovité (Coleoptera, Buprestidae) v NPR Devínska Kobyla / Jozef Lukáš, Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca, roč. 2. - ISBN 80-85330-38-5. - Bratislava : Faunima, 1997. - S. 71-74
 • AED Chrobáky Štátnej prírodnej rezervácie Abrod / Oto Majzlan ...[et al.]
  In: Ochrana prírody, 8. - Bratislava : Príroda, 1987. - S. 175-202
 • AED Aktivita chrobákov (Coleoptera) študovaná pomocou Malaiseho pascí na Slovensku / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody, 21. - ISBN 80-89035-18-3. - Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2002. - S. 91-127
 • AED Monitoring nosáčikov (Coleoptera, Curculionoidea) v pôde lesov Salici - Populetum pri Dunaji (južné Slovensko) / Oto Majzlan
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Bratislava : Stimul, 1997. - S. 79-93
 • AED Doplnky k poznaniu pavúkov (Araneae) južnej časti Strážovských vrchov / Peter Gajdoš, Oto Majzlan
  In: Zborník Slovenského národného múzea. Prírodné vedy : 64 : Roč. 64. - ISBN 978-80-8060-455-4. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2018. - S. 90-100
 • AED Blyskavky (Chrysididae) PR Moltra (Štiavnicke vrchy) / Pavel Deván, Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody, 21. - ISBN 80-89035-18-3. - Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2002. - S. 129-132
 • AED Chrobáky (Coleoptera) prírodnej rezervácie Ľutovský Drieňovec pri obci Ľutov / Oto Majzlan
  In: Zborník Slovenského národného múzea. Prírodné vedy : 64 : Roč. 64. - ISBN 978-80-8060-455-4. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2018. - S. 106-124
 • AED Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Biodiverzita Abrodu stav, zmeny a obnova. - ISBN 80-89133-01-0. - Bratislava : Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, 2003. - S. 231-241
 • AED Dvojkrídlovce (Diptera) troch lokalít v chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 11. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2007. - S. 47-84
 • AED Vertikálne rozšírenie nosáčikovytých (Coleoptera - Curculionidae) v profile Bystričianskej doliny pod Vtáčnikom (CHKO Ponitrie) / Oto Majzlan
  In: Rosalia 12. - ISBN 80-900489-2-7. - Nitra : ChKO Ponitrie, 1997. - S. 175-183
 • AED K poznaniu štruktúry synúzií koleopter lúčnych biotopov v Malých Karpatoch / Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 13. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1976. - S. 7-30
 • AED Chrobáky (Coleoptera) Šenkvického a Martinského lesa pri Senci / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 11. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2007. - S. 27-42
 • AED Priebeh abundačnej dynamiky a spoločenstvá Coleoptera arboricola na olistených drevinách / Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 16. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1980. - S. 51-65
 • AED Letová aktivita nosáčikov (Coleoptera: Curculionidae) v NPR Bábsky les pri Nitre / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 11. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2007. - S. 43-45
 • AED Dvojkrídlovce (Diptera) Martinského lesa pri Viničnom (južné Slovensko) / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 12. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2008. - S. 69-78
 • AED Chrobáky (Coleoptera) v dosahu riečneho toku Dunaja pri Bratislave / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Entomologické problémy, 17. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1982. - S. 33-81
 • AED Obraz fauny chrobákov (Coleoptera) vybraných lokalít v rámci CHKO Malé Karpaty / Oto Majzlan, Ján Drdul
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. - ISBN 80-88774-42-X. - Trnava : Trnavská univerzita, 1998. - S. 125-138
 • AED Letová aktivita chrobákov (Coleoptera) vo Vysokých Tatrách / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 12. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2008. - S. 5-14
 • AED Nosáčiky (Curculionidae) Zoborských vrchov / Oto Majzlan
  In: Rosalia 2. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1985. - S. 179-200
 • AED Pavúky pieskových biotopov v okolí obce Sekule (CHKO Záhorie) / Peter Gajdoš, Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 12. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2008. - S. 89-96
 • AED Chrobáky (Coleoptera excl. Curculionidae) Zoborských vrchov / Oto Majzlan
  In: Rosalia 2. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1985. - S. 201-226
 • AED Chrobáky (Coleoptera) dilúvia Pereša a Jurského Chlmu na juhu Slovenska / Oto Majzlan
  In: Rosalia 13. - ISBN 80-900489-3-5. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 1998. - S. 179-206
 • AED Aktivita chrobákov (Coleoptera) sledovaná Malaiseho pascou na lokalite Kamenec pod Vtáčnikom v chránenej krajinnej oblasti Ponitrie / Oto Majzlan
  In: Rosalia 13. - ISBN 80-900489-3-5. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 1998. - S. 173-178
 • AED Chrobáky (Coleoptera) nelesných plôch v okolí lomu Pohranice pri Nitre / Oto Majzlan, Jozef Cunev
  In: Rosalia 13. - ISBN 80-900489-3-5. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. - S. 155-171
 • AED Curculionidae (Coleoptera) niektorých významných lokalít východného Slovenska / Milada Šteklová, Oto Majzlan
  In: Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach : Prírodné vedy, roč. 24. - Košice, 1983. - S. 83-94
 • AED Spoločenstvá vodných chrobákov (Coleoptera aquicola) Štátnej prírodnej rezervácie Abrod / Ján Kodada, Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody, 8. - Bratislava : Príroda, 1987. - S. 211-219
 • AED Analýza a spracovanie údajov o rozšírení druhov / Jozef Šteffek ... [et al.]
  In: Národná ekologická sieť Slovenska. - ISBN 2-8317-0323-9. - Bratislava : Nadácia IUCN, 1995. - S. 61-66
 • AED Limity pre menežment Ramsarskej lokality "Niva rieky Moravy " na príklade vybraných skupín Coleoptera / Oto Majzlan
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Séria B - prírodné vedy, 7. - Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2003. - S. 5-13
 • AED Charakteristika území národnej ekologickej siete Slovenska (NECONET) / Jozef Šteffek ... [et al.]
  In: Národná ekologická sieť Slovenska. - ISBN 2-8317-0323-9. - Bratislava : Nadácia IUCN, 1995. - S. 176-293
 • AED Kolonizácia vybraných skupín reolitonu (Ephemeroptera, Coleoptera, Diptera) kameňov potoka Bystrá v CHKO Ponitrie / Oto Majzlan ... [et al.]
  In: Rosalia 15. - ISBN 80-900489-5-1. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 2000. - S. 121-130
 • AED Chrobáky (Coleoptera) PR Klokoč a PR Čierna Skala v CHKO Malé Karpaty / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 7. - ISBN 80-88924-27-8. - Liptovský Mikuláš : Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2003. - S. 39-51
 • AED Vodné chrobáky mokradných biotopov v CHKO Ponitrie / Oto Majzlan, R. Csefalvay
  In: Rosalia 15. - ISBN 80-900489-5-1. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 2000. - S. 175-180
 • AED Zmeny populačnej hustoty Ploskáčika pagaštanového Cameraria ohridella (Deschka et Dimić, 1986) na pagaštane konskom / Oto Majzlan, Peter Fedor
  In: Ochrana lesa. - ISBN 80-228-1297-8. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2003. - S. 37-41
 • AED Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, Ensifera, Caelifera, Dermaptera, Blattodea a Mantodea) na viatych pieskoch južného Slovenska / Oto Majzlan, Peter J. Fedor, Ivo Rychlík
  In: Rosalia 15. - ISBN 80-900489-5-1. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 2000. - S. 155-174
 • AED Sezónna dynamika chrobákov (Coleoptera) bylinného stráta v profile DVD pri Vojke nad Dunajom / Oto Majzlan
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Séria B - prírodné vedy, 3. - ISBN 80-88774-64-0. - Trnava : Trnavská univerzita, 1999. - S. 79-87
 • AED Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) vybraných xerotemných biotopov v blízkosti Dunaja / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Biosozologia, roč. 1. - ISBN 80-223-1898-1. - Bratislava : UK, 2003. - S. 29-38
 • AED Strapky (Thysanoptera) Slovenska - prvý národný check-list / Peter J. Fedor, Wojciech Sierka, Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca, roč. 8. - Bratislava : Faunima, 2003. - S. 57-59
 • AED Srpice (Mecoptera = Panorpata) / Oto Majzlan
  In: Fauna Devínskej Kobyly. - ISBN 80-968217-1-7. - Bratislava : Asociácia priemyslu a ochrany prírody, 2005. - S. 144-145
 • AED Chrobáky (Coleoptera) pieskovej duny Mašan pri Virte (Prírodná rezervácia južného Slovenska) / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Natura Carpatica. Prírodné vedy 40. - ISBN 80-968304-0-6. - Košice : Východoslovenské múzeum, 1999. - S. 143-154
 • AED Chrobáky (Coleoptera) vybraných biotopov CHKO Ponitrie (Tríbeč, Vtáčnik) / Tibor Kožíšek, Oto Majzlan
  In: Rosalia 2. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1985. - S. 227-240
 • AED Chrobáky Scydmaenidae a Pselaphidae (Coleoptera) v pôde lesných biotopov Bystričianskej doliny / Oto Majzlan, Róbert Kolimár
  In: Rosalia 14. - ISBN 80-900489-4-3. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 1999. - S. 87-95
 • AED Chrobáky (Coleoptera) a rovnakonôžky (Isopoda) vybraných slanísk na južnom Slovensku / Oto Majzlan ... [et al.]
  In: Biosozologia 2. - ISBN 80-223-1898-1. - Bratislava : UK, 2004. - S. 71-88
 • AED Arthropodocenózy ekosystému ovocnej záhrady mestských aglomerácií / Milada Holecová, Oto Majzlan
  In: Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, 12. - Bratislava : Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV, 1986. - S. 129-133
 • AED Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, Heteroptera, Blattodea, Ensifera et Caelifera) na území NPR Čachtický hradný vrch (CHKO Malé Karpaty) / Oto Majzlan, Oľga Štepanovičová, Peter J. Fedor
  In: Folia faunistica Slovaca, roč. 5. - Bratislava : Faunima, 2000. - S. 135-150
 • AED Cenózy chrobákov (Coleoptera) v podmienkach sukcesie lesa vo Vysokých Tatrách / Oto Majzlan
  In: Štúdie o Tatranskom národnom parku = Studies on Tatra National Park, roč. 10 (43). - ISBN 978-80-89309-09-2. - Poprad : Podtatranské noviny, 2011. - S. 231-243
 • AED Chrobáky (Coleoptera) a motýle (Lepidoptera) prírodnej rezervácie Nad Šenkárkou v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpáty / Oto Majzlan, Branislav Zápražný
  In: Acta rerum naturalium Musei Nationalis Slovaci. Vol. 51. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2005. - S. 48-65
 • AED Chrobáky (Coleoptera) vo feromónových lapačoch na území TANAP-u / Oto Majzlan, Ján Ferenčík
  In: Zborník prác o Tatranskom národnom parku, roč. 31. - ISBN 80-217-0300-8. - Martin : Osveta, 1991. - S. 161-171
 • AED Fauna dvojkrídlovcov (Diptera) prírodnej rezervácie Nad Šenkárkou v CHKO Malé Karpaty (južné Slovensko) / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 10. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2006. - S. 11-31
 • AED Chrobáky (Coleoptera) Brusna a Liptovskej Tepličky v Národnom parku Nízke Tatry / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 10. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2006. - S. 33-42
 • AED Faunistic records Coleoptera, Staphylinidae / Oto Majzlan, Tomáš Jászay
  In: Entomologické problémy, Roč. 25. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1994. - S. 2-54
 • AED Letová aktivita chrobákov (Coleoptera) PR Veľká Skala v Bystričianskej doline / Oto Majzlan
  In: Rosalia 14. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1999. - S. 97-110
 • AED Štruktúra a dynamika epigeických člámkonožcov so zreteľom na bystruškovité (Coleoptera: Carabidae) v inundácii rieky Moravy na príklade profilu Devínske jazero (CHKO Záhorie) / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Ochrana prírody, 18. - ISBN 80-89035-00-0. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 2000. - S. 145-153
 • AED Indikačné skupiny článkonožcov (Coleoptera, Heteroptera a Opiliones) pre posúdenie zmien prírodného prostredia v kontakte ropných ťažobných zariadení na Záhorí / Oto Majzlan, Oľga Štepanovičová
  In: Naturae Tutela, 5. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 1999. - S. 7-28
 • AED Spoločenstvá chrobákov (koleopterocenózy) NPR Parížske močiare / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Natura Carpatica. Prírodné vedy 43 : Zborník Východoslovenského múzea. - Košice : Východoslovenské múzeum, 2002. - S. 103-122
 • AED Rozšírenie svrčíka mraveniskového Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) na Slovensku / Oto Majzlan
  In: Natura Carpatica 50. - ISBN 978-80-89093-23-6. - Košice : Východoslovenské múzeum, 2009. - S. 147-152
 • AED Ucholaky (Dermaptera), modlivky (Mantodea) a šváby (Blattaria) PR Šúr / Peter J. Fedor ... [et al.]
  In: Príroda rezervácie Šúr. - ISBN 978-80-970326-0-9. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010. - S. 127-134
 • AED Rovnokrídly hmyz (Ensifera et Caelifera) ako indikátor aridizačných zmien v Podunajsku / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Národný klimatický program Slovenskej republiky, Zv. 10. - ISBN 80-88907-24-1. - Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, 2000. - S. 42-53
 • AED Rovnokrídlovce (Orthoptera) PR Šúr / Oto Majzlan
  In: Príroda rezervácie Šúr. - ISBN 978-80-970326-0-9. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010. - S. 135-138
 • AED Chrobáky (Coleoptera) PR Šúr / Oto Majzlan
  In: Príroda rezervácie Šúr. - ISBN 978-80-970326-0-9. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010. - S. 163-204
 • AED Dvojkrídlovce (Diptera) PR Šúr / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Príroda rezervácie Šúr. - ISBN 978-80-970326-0-9. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010. - S. 285-324
 • AED Blyskavkovité (Hymenoptera: Chrysididae) PR Šúr / Oto Majzlan, Pavel Tyrner
  In: Príroda rezervácie Šúr. - ISBN 978-80-970326-0-9. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010. - S. 237-242
 • AED Vplyv banskej činnosti na diverzitu chrobákov (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria B - Prírodné vedy, No. 17 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-869-1. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2015. - S. 35-50 [online]
 • AED Pieta a environmentálne ticho / Oto Majzlan
  In: Nové horizonty environmentálnej ekológie a ochrany životného prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3728-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 9-23 [CD-ROM]
 • AED Vzťah rôznych socioskupín ku biofílii / Oto Majzlan
  In: Inklúzia znevýhodnených skupín [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89726-13-4. - Bratislava : Iris, 2014. - S. 119-122 [CD-ROM]
 • AED Indikácia stability lesa na príklade saprofágnych a xylofágnych chrobákov v okolí Bratislavy / Oto Majzlan
  In: Zborník Slovenského národného múzea : Prírodné vedy, roč. 60. - ISBN 978-80-8060-354-0. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2014. - S. 80-92
 • AED Rovnokrídly hmyz (Ensifera, Caelifera) a modlivky (Mantodea) / Peter Fedor, Oto Majzlan
  In: Národná prírodná rezervácia Parížske močiare : Krajina, biodiverzita a ochrana prírody. - ISBN 80-968120-6-8. - Nitra : UKF, 2005. - S. 46-49
 • AED Chrobáky (Coleoptera) / Oto Majzlan, Peter Fedor
  In: Národná prírodná rezervácia Parížske močiare : Krajina, biodiverzita a ochrana prírody. - ISBN 80-968120-6-8. - Nitra : UKF, 2005. - S. 49-58
 • AED Sezónne zmeny početnosti chrobákov (Coleoptera) študované Malaiseho pascou na lokalite Kamenec pod Vtáčnikom v chránenej krajinnej oblasti Ponitrie / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Rosalia 12. - ISBN 80-900489-2-7. - Nitra : ChKO Ponitrie, 1997. - S. 161-173
 • AED Význam slanísk na juhu Slovenska na príklade cenóz chrobákov (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Zborník Slovenského národného múzea : Prírodné vedy, roč. 62. - ISBN 978-80-8060-403-5. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2016. - S. 43-67
 • AED Diverzita koleopterocenóz jabloňových sadov v Devičanoch / Oto Majzlan
  In: Zborník Slovenského národného múzea : Prírodné vedy, roč. 62. - ISBN 978-80-8060-403-5. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2016. - S. 68-86
 • AED K poznaniu chrobákov Coleoptera-Scarabaeidae Mongolskej ľudovej republiky / Oto Majzlan, Peter Degma
  In: Entomologické problémy, 18. - Bratislava : SAV, 1988. - S. 171-179
 • AED Chrobáky (Coleoptera) NPR Drieňová Hora pri Novej Vieske (Južné Slovensko) / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Natura Carpatica. Prírodné vedy 39 : Zborník Východoslovenského múzea. - ISBN 80-967072-9-9. - Košice : Východoslovenské múzeum, 1998. - S. 151-168
 • AED Synúzie chrobákov (Coleoptera) na troch študijných plochách v okolí Vtáčnika (zemné pasce) / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Rosalia 8. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1992. - S. 173-184
 • AED Chrobáky (Coleoptera) Národnej prírodnej rezervácie Vyšehrad v pohorí Žiar / Oto Majzlan, Marcela Ondrejková
  In: Rosalia 19. - ISBN 978-80900489-9-7. - Nitra : Tríbeč - základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Nitre, 2008. - S. 153-164
 • AED Chrobáky (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Vplyv ťažby uhlia na krajinu a biodiverzitu Košských mokradí (Hornonitrianska kotlina). - ISBN 978-80-89325-13-9. - Nitra : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2013. - S. 53-54
 • AED Dvojkrídlovce (Diptera) Prírodnej rezervácie Ľutovský Drieňovec v južnej časti Strážovských vrchov / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Rosalia 19. - ISBN 978-80-900489-9-7. - Nitra : Tríbeč - základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Nitre, 2008. - S. 183-202
 • AED Bystruškovité (Coleoptera: Carabidae) ako bioindikátor stability Šujského rašeliniska / Erika Igondová, Oto Majzlan
  In: Nové horizonty environmentálnej ekológie a ochrany životného prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3728-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 68-75 [CD-ROM]
 • AED Chrobáky (Coleoptera) a blyskavky (Hymenoptera: Chrysididae) okolia Dolných Vesteníc (Strážovské vrchy) / Oto Majzlan, Jozef Cunev
  In: Rosalia 19. - ISBN 978-80900489-9-7. - Nitra : Tríbeč - základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Nitre, 2008. - S. 113-134
 • AED Vybrané druhy hmyzu (Coleoptera) Prírodnej rezervácie Ľutovský Drieňovec v južnej časti Strážovských vrchov / Oto Majzlan
  In: Rosalia 19. - ISBN 978-80900489-9-7. - Nitra : Tríbeč - základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Nitre, 2008. - S. 93-112
 • AED Rovnokrídly hmyz (Ensifera et Caelifera) ostrova Kopáč / Peter J. Fedor, Anna Kiktová, Oto Majzlan
  In: Príroda ostrova Kopáč. - ISBN 978-80-969718-7-9. - Bratislava : Fytoterapia OZ pri Pedagogickej fakulte UK, 2007. - S. 119-128
 • AED Chrobáky (Coleoptera) PR Ostrov Kopáč pri Bratislave / Oto Majzlan
  In: Príroda ostrova Kopáč. - ISBN 978-80-969718-7-9. - Bratislava : Fytoterapia OZ pri Pedagogickej fakulte UK, 2007. - S. 151-196
 • AED Dvojkrídlovce (Diptera) PR Ostrov Kopáč pri Bratislave / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Príroda ostrova Kopáč. - ISBN 978-80-969718-7-9. - Bratislava : Fytoterapia OZ pri Pedagogickej fakulte UK, 2007. - S. 233-237 + tabuľka S. 238-260
 • AED Bionomické a trofické vzťahy chrobákov (Coleoptera) v hniezdach holuba skalného Columba livia f. domestica / Oto Majzlan, Gabriela Kicková
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Séria B - prírodné vedy, 5. - ISBN 80-89074-10-3. - Trnava : TU, 2001. - S. 23-27
 • AED Chrobáky (Coleoptera) prírodnej rezervácie Poš pri Starej Lesnej (Vysoké Tatry) / Oto Majzlan
  In: Štúdie o Tatranskom národnom parku, roč. 11 (44). - ISBN 978-80-228-2775-1. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015. - S. 259-273
 • AED Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, Lepidoptera, Ensifera a Caelifera) navrhovanej CHKP Tematínske vrchy na lokalite Lúka-Ihelník a Lúka-PR Kňaží vrch / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Ochrana prírody, 19. - ISBN 80-89035-04-3. - Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR, 2001. - S. 75-102
 • AED Survey and geographical distribution of native cockroach species (Blattaria: Blattellidae: Ectobiinae) in Slovakia / Ľubomír Vidlička, Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 23. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1992. - S. 21-29
 • AED Wood - inhabiting Beetles (Coleoptera) in Bratislava / Oto Majzlan
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Zoologia, 35. - ISBN 80-08-01599-3. - Bratislava Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991. - S. 101-107
 • AED Duvalius microphthalmus (Mill.) korbeli subsp. n. (Coleoptera, Carabidae, Trechinae) z CHKO Ponitrie - pohorie Tríbeč / Oto Majzlan
  In: Rosalia 8. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1992. - S. 185-190
 • AED Troficko - bionomické vzťahy chrobákov (Coleoptera) vo feromónových lapačoch na území TANAP-u / Ján Ferenčík, Oto Majzlan, Zuzana Steisová
  In: Zborník prác o Tatranskom národnom parku, roč. 32. - Martin : Osveta, 1992. - S. 197-207
 • AED Vertikálne rozšírenie nosáčikovitých (Coleoptera: Curculionoidea) v profile Bystričianskej doliny v pohorí Vtáčnik / Oto Majzlan
  In: Rosalia 13. - ISBN 80-900489-3-5. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 1998. - S. 207-214
 • AED Stav diverzity psamofilov z vybraných radov hmyzu na viatych pieskoch lokality Abov pri Hurbanove / Oto Majzlan, Ivo Rychlík, Peter J. Fedor
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 10. - Bratislava : PRIF UK, 2000. - S. 215-220
 • AED Several notes on using orthopterous insect communities (Ensifera et Caelifera) in evaluation of anthropogenous impacts at the Zemplínska šírava dam / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Súčasný stav a perspektívy ekológie a environmentalistiky. - ISBN 80-228-1010-5. - Banská Štiavnica : Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity, 2001. - S. 279-285
 • AED Obraz letnej fauny chrobákov (Coleoptera) ŠPR Javorina vo Vysokých Tatrách / Oto Majzlan
  In: Zborník prác o Tatranskom národnom parku, roč. 31. - ISBN 80-217-0300-8. - Martin : Osveta, 1991. - S. 191-202
 • AED Zooedafon (makrofauna) lesov Saliceto - Populetum okolia rieky Dunaja / Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 21. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1991. - S. 7-17
 • AED Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) Klátovského ramena pri Jahodnej (Juhozápadné Slovensko) / Ján Kodada, Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 21. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1991. - S. 31-52
 • AED Chrobáky (Coleoptera) chráneného územia Veterník pri Skalici / Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 21. - Bratislava : Slovenská akadémie vied, 1991. - S. 19-29
 • AED Letová aktivita cikád (Auchenorrhyncha) študovaná Malaiseho pascou v lesnom ekosystéme / Oto Majzlan, Martina Pašková
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Séria B - prírodné vedy, 6. - ISBN 80-89074-48-0. - Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2002. - S. 5-11
 • AED Spoločenstvá chrobákov rezervácie Rudné pri obci Suchá Hora na Hornej Orave / Oto Majzlan, Monika Jandurová
  In: Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria B - Prírodné vedy, No. 18 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-568-0004-1. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2016. - S. 24-42 [online]
 • AED Weevils (Coleoptera, Curculionidae) in the soil of lowland forests of the Danube river / Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 22. - Bratislava : SAV, 1992. - S. 37-44
 • AED Phytophagous Beetles (Coleoptera phytophaga) in the Soil of the Danube Forest Saliceto-Populetum / Vladimír Durmek, Oto Majzlan, Ján Kodada
  In: Acta Zoologica Universitatis Comenianae, 37. - ISBN 80-223-0657-6. - Bratislava : UK, 1993. - S. 17-24
 • AED Aktivita nosáčikov (Coleoptera, Curculionidae) v epigeone intravilánu mesta Nitry / Oto Majzlan
  In: Rosalia 9. - ISBN 80-900489-0-0. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 1993. - S. 167-172
 • AED Dynamika abundancie dvojkrídlovcov (Diptera) na území Národnej prírodnej rezervácie Bábsky les pri Nitre (Južné Slovensko) / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Rosalia 19. - ISBN 978-80-900489-9-7. - Nitra : Tríbeč - základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Nitre, 2010. - S. 167-184
 • AED Bezstavovce / Oto Majzlan
  In: Tatranský národný park. - ISBN 80-901392-4-8. - Martin : Gradus, 1994. - S. 162-179
 • AED Pôdne koleopterocenózy lúčnych a lesných ekotopov intravilánu Bratislavy / Oto Majzlan
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Formatio et Protectio Naturae, 12. - Bratislava : SPN, 1987. - S. 49-64
 • AED Pselaphidae (Coleoptera) niektorých lokalít východného Slovenska / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach : Prírodné vedy, Roč. 35. - Košice : Východoslovenské múzeum, 1994. - S. 15-29
 • AED Štruktúra a dynamika bystruškovitých (Coleoptera, Carabidae) epigeonu v intraviláne mesta Nitry / Oto Majzlan, Eva Frantzová
  In: Rosalia 10. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1995. - S. 107-118
 • AED Sezónna dynamika druhov rodu Dorytomus germ. v pôde lužných lesov rieky Dunaja a Moravy (Južné Slovensko) / Oto Majzlan
  In: Zborník Ústavu zoológie SAV. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1995. - S. 295-304
 • AED K poznaniu chrobákov (Coleoptera) Ipeľskej kotliny (Južné Slovensko) / Jozef Cunev, Oto Majzlan, Ilja Okáli
  In: Zborník Slovenského národného múzea : Prírodné vedy. Roč. 41. - ISBN 80-900498-1-8. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 1995. - S. 17-38
 • AED The Changes of weevil Taxocoenoses (Coleoptera, Curculionidae) in Forest soil of the Association Salici - Populetum in the Danube river floodplain / Oto Majzlan
  In: Gabčíkovo part of the hydroelectric power project : Environmental impact review. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 1995. - S. 275-277
 • AED K problematike ochrany genofondu ohrozených druhov chrobákov (Coleoptera) na Slovensku / Oto Majzlan, Ladislav Korbel
  In: Entomologické problémy, 20. - Bratislava : Veda, 1990. - S. 245-249
 • AED Spoločenstvá významných fytofágnych koleopter (Coleoptera, Curculionidae) lúčnych a lesných biotopov / Oto Majzlan
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comeniane. Formatio et Protectio Naturae, 13. - Bratislava : UK, 1990. - S. 75-93
 • AED Štruktúra zooedafónu bučín ŠPR Vtáčnik / Oto Majzlan
  In: Rosalia 6. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1990. - S. 253-262
 • AED Geobiontné chrobáky (Coleoptera) dubového lesa pri Obyciach / Oto Majzlan
  In: Rosalia 7. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1991. - S. 185-193
 • AED Contribution to the faunistics of the Mongolian longicorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) / Peter Degma, Oto Majzlan
  In: Acta Zoologica Universitatis Comenianae, 40. - ISBN 80-223-1096-4. - Bratislava : UK, 1996. - S. 29-36
 • AED Vybrané skupiny článkonožcov (Arthropoda) navrhovanej PR Vrchná hora pri Stupave (CHKO Malé Karpaty) / Oto Majzlan, Peter Gajdoš, Peter J. Fedor
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria B - Prírodné vedy, No. 4. - ISBN 80-88774-80-2. - Trnava : TU, 2000. - S. 3-14
 • AEF Sociony nosáčikov (Coleoptera, Curculionidae) Štátnej prírodnej rezervácie Abrod pri Závode / Oto Majzlan, Milada Holecová
  In: Ochrana prírody, 7. - Bratislava : Príroda, 1986. - S. 195-213
 • AEF Chrobáky (Coleoptera) Národnej prírodnej rezervácie Bahno - Zelienka pri Lakšárskej Novej Vsi (juhozápadné Slovensko) / Oto Majzlan ... [et al.]
  In: Ochrana prírody, 16. - ISBN 80-88850-18-5. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1998. - S. 155-176
 • AEF Letová aktivita chrobákov (Coleoptera) študovaná Malaiseho pascou na ploche Rozsutec v NP Malá Fatra v roku 1997 / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody, 17. - ISBN 80-88850-28-2. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1999. - S. 169-174
 • AEF Chrobáky (Coleoptera) v okolí priemyselného centra hlinikárne Žiar nad Hronom / Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca, roč. 4. - ISBN 80-85330-70-9. - Bratislava : PrF UK, 1999. - S. 111-120
 • AEF Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, Hymenoptera - Sphecidae, Pompilidae et Vespidae) NPR Čenkovská step a NPR Čenkovská lesostep na južnom Slovensku / Oto Majzlan ... [et al.]
  In: Folia faunistica Slovaca, roč. 4. - ISBN 80-85330-70-9. - Bratislava : PrF UK, 1999. - S. 129-150
 • AEF Arthropodocenózy ekosystému ovocnej záhrady mestských aglomerácií / Milada Holecová, Oto Majzlan
  In: Zoocenózy urbánnych a suburbánnych celkov so zvláštnym akcentom na podmienky Bratislavy. - Bratislava: Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV, Zoologický ústav UK, 1985. - S. 129-133
 • AEF Fenológia chrobákov xerotermného biotopu Festuco - Brometea NPR Devínskej Kobyly Elektrofauna / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Ochrana prírody, 14. - ISBN 80-88850-06-1. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia - centrum, 1996. - S. 89-100
 • AEF Chrobáky Coleoptera chráneného územia Vŕšok 1 a Vŕšok 2 pri Štúrove (Biocentrum nadnárodného významu) / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Ochrana prírody, 15. - ISBN 80-88850-09-6. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1997. - S. 147-174
 • AEF Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) terestrických biotopov lokality Závod-Borová na Záhorí / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Ochrana prírody, 12. - ISBN 80-85559-11-0. - Bratislava : Ekológia, 1993. - S. 277-296
 • AEF Chrobáky (Coleoptera) vybraných lokalít CHKO Slovenský kras / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Ochrana prírody, 2. - ISBN 80-967100-2-8. - Žilina : ROSA, 1993. - S. 129-152
 • AEF Spoločenstvá chrobákov (koleopterocenózy) rezervácií Bezedné a Červený rybník na Záhorí (juhozápadné Slovensko) / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Ochrana prírody, 13. - ISBN 80-967385-4-2. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1995. - S. 149-171
 • AEF Bioindikačný význam nosáčikov (Coleoptera, Curculionidae) ako súčasť pôdnych článkonožcov v CHKO Malé Karpaty / Oto Majzlan, Tibor Kožíšek
  In: Ochrana prírody, 13. - ISBN 80-967385-4-2. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1995. - S. 195-205
 • AEF Fytofágne chrobáky (Coleoptera) v pôde lesov okolia rieky Moravy - CHKO Záhorie (juhozápadné Slovensko) / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody, 13. - ISBN 80-967385-4-2. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1995. - S. 183-194
 • AFA Die Käferfauna zweier Streuobstwiesen in Süddeutschland (Coleoptera) / Joachim Holstein, Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Verhandlungen des 14. Internationalen Symposiums für Entomofaunistik in Mineleuropa. - München : SIEEC, (1994). - S. 58-163
 • AFD Mineralogické, geochemické a mikrobiologické vlastnosti pochovaných antropogénnych sedimentov na lokalite Zemianske Kostoľany z pohľadu potenciálnej remediácie environmentálnej záťaže / Ľubomír Jurkovič ... [et al.]
  In: Znečistené územia Štrbské Pleso 2014. - ISBN 978-80-89503-28-5. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 2014. - S. 41-43
 • AFD Stratocenózy aeroplanktonických strapiek (Thysanoptera) v procese hodnotenia stability a dynamiky lesných ekosystémov / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Lesy a lesníctvo - riziká, výzvy, riešenia : Forests and forestry - risks, challenges, solutions. - ISBN 978-80-8093-056-1. - Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2008. - S. 62-67
 • AFD Hmyz ako spojenec i nepriateľ v kontexte cirkevných dejín / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Etický vzťah k zvieratám ako k Božiemu stvoreniu. - ISBN 80-88827-29-9. - Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2004. - S. 37-42
 • AFD Dynamika abundancie dvojkrídlovcov (Diptera) vo Vysokých Tatrách (Eklektorfauna) / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Štúdie o Tatranskom národnom parku = Studies on Tatra national park, roč. 9 (42). - ISBN 978-80-89309-06-1. - Tatranská Lomnica : Štátne lesy Tatranského národného parku, 2009. - S 183-190.
 • AFD Trvalo udržať, alebo neudržať ? / Oto Majzlan
  In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní 7. - ISBN 80-88868-85-8. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 2003. - S. 16-19
 • AFD Diverzita koleopterocenóz sadových lúk Myjavskej pahorkatiny / Oto Majzlan
  In: Krajinnoekologický výskum historických prvkov agrárnej krajiny. Zborník príspevkov. - ISBN 978-80-223-3489-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 95-104
 • AFD Enviromentálne vzdelávanie, enviromentálna etika a enviromentálna filozofia v kontextoch postojov ku klimatickým zmenám / Oto Majzlan ... [ et al. ]
  In: Zmena klímy - možný dopad (nielen) na obyvateľstvo a rozvojové projekty : zborník príspevkov. - ISBN 978-80-967870-1-2. - Bratislava : Slovenská katolícka charita, 2012. - S. 204-222
 • AFD Aktivita chrobákov (Coleoptera) na lokalite Boboty v NP Malá Fatra študovaná pomocou Malaiseho pasce v roku 1996 / Oto Majzlan, Ivo Rychlík, Ladislav Korbel
  In: Výskum a ochrana Krivánskej Fatry. - ISBN 80-968107-2-3. - Varín : Správa NP Malá Fatra, 1998. - S. 70-78
 • AFD Fenológia pôdnych bezstavovcov / Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička
  In: Pokalamitný výskum v TANAP-e 2008 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-85754-20-9. - Bratislava : Geofyzikálny ústav SAV ; Výskumná stanica TANAP-u, Štátne lesy TANAP-u, 2009. - S. 138-147 [CD-ROM]
 • AFD Monitoring náletu vybraných podkôrnikov vo Vysokých Tatrách (feromónové lapače) / Oto Majzlan, Ján Ferenčík
  In: Pokalamitný výskum v TANAP-e 2007. - ISBN 978-80-85754-17-9. - Bratislava : Geofyzikálny ústav SAV, 2007. - S. 1-8
 • AFD Druhová diverzia sieťokrídlovcov (Neuroptera) na území Vysokých Tatier po veternej kalamite / Ľubomír Vidlička, Oto Majzlan
  In: Pokalamitný výskum v TANAP-e 2007. - ISBN 978-80-85754-17-9. - Bratislava : Geofyzikálny ústav SAV, 2007. - S. 1-8
 • AFD Thrips palmi Karny, 1925 (Thysanoptera: Thripidae) - Škodca skleníkov na Slovensku / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Ochrana rastlín v III. miléniu. - ISBN 80-224-0745-3. - Bratislava : Veda, 2002. - S. 104-106
 • AFD Systémové myslenie žiaka v environmentálnej výchove / Jana Fedorová, Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju. - ISBN 978-80-8083-876-8. - Banská Bystrica : FPV UMB, 2009. - S. 177-188
 • AFG Spoločenstvá strapiek (Thysanoptera) prírodnej rezervácie Ostrov Kopáč (JZ Slovensko) / Peter J. Fedor ... [et al.]
  In: Zoologické dny Brno 2007. - ISBN 978-80-903329-7-3. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2007. - S. 62-63
 • AFG An Influence of the Casoron G Herbicide on the Soil Macrofauna (Eclectorfauna) / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: 6th Central European Workshop on Soil Zoology. - ISBN 80-902020-9-8. - České Budějovice : Institute of Soil Biology; Academy of Sciences of the Czech Republic; Czech Zoological Society, 2001. - S. 23
 • AFG Biodiversity of selected invertebrate groups in different managed non-forest habitats in the Poloniny National Park (Slovakia) / Peter Gajdoš, Pavel Žila, Oto Majzlan
  In: Forum Carpaticum 2016 Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. - ISBN 978-606-28-0486-2. - Bucharest : University of Bucharest, 2016. - S. 73-74
 • AFG Súčasné poznatky o pavúkoch (Araneae) slanísk na Slovensku / P. Gajdoš, O. Majzlan
  In: Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů. - ISBN 978-80-87189-21-4. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2017. - S. 58-59
 • AFG Artificial intelligence - a challenge for semiautomatic thrips identification / Peter J. Fedor ... [et al.]
  In: 9th International Symposium on Thysanoptera and Tospoviruses. - Brisbane : Queensland Primary Industries and Fisheries, 2009. - S. 32
 • AFG Spoločenstvá Oniscidea ako súčasť pôdnej fauny NPR Nad Šenkárkou v Malých Karpatoch / B. Zápražný, Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Zoologické dny Brno 2006. - ISBN 80-903329-4-3. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2006. - S. 68
 • AFG K diverzite rovnokrídlovcov (Ensifera et Caelifera) na pieskoch južného Slovenska / Peter Fedor, Oto Majzlan
  In: Zoologické dny Brno 2002. - ISBN 80-238-8270-8. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2002. - S. 48-49
 • AFH Distribution, conservation and prognosis for Gampsocleis glabra (Herbst, 1786) (Insecta: Ensifera) in Slovakia and Czech Republic / Peter J. Fedor ... [et al.]
  In: Fauna Carpathica Meeting 2004. - ISBN 80-968522-7-2. - Bratislava : SAV, 2004. - S. 14
 • AFH Orthopterous insects (Ensifera et Caelifera) in the halophilous communities near Tvrdošovce / Lukáš Varga, Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: 1st Central European Symposium on Orthopteroid Insects. - Bratislava : Katedra ekosozológie a fyziotaktiky PRIF UK, 2004. - S. 24
 • AFH Infiltrácia Oecanthus pellucens v pôvodných a zmenených podmienkach Slovenska / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Invázie a invázne organizmy 3. - Nitra : Slovenský národný komitét SCOPE; Katedra ekológie FZKI SPU, 2000. - S. 21-22
 • AFH Vertikálna migrácia článkonožcov (Arthropoda) na kmeňoch pagaštana konského (Aesculus hippocastanum L.) / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Feriancove dni 2001. Zborník abstraktov. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2001. - S. 24
 • AFH The Thrips of Slovakia - at the beginning of one science / Peter Fedor, Wojciech Sierka, Oto Majzlan
  In: Fauna Carpathica Meeting 2003. - ISBN 80-968522-4-8. - Bratislava : Faunina, 2003. - S. 15
 • AFH Aktivita článkonožcov v air-fotoeklektore / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Entomologická konferencia 2003. - Bratislava : Slovenská entomologicá spoločnosť, 2003. - S. 13
 • AFH Indikačný význam chrobákov - Coleoptera v dubových lesoch / Oto Majzlan
  In: Príroda Martinského lesa: stav a perspektívy. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-223-3317-7. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. - S. 11
 • AFH Bioindikačný potenciál koscov (Opiliones) v evaluácii ekologických a environmentálych parametrov v úseku plánovanej cesty R-7 / Juraj Litavský ... [et al.]
  In: Zborník abstraktov z vedeckého kongresu "Zoológia 2018" : 22. - 24. november 2018, Zvolen. - ISBN 978-80-228-3112-3. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018. - S. 70-70
 • AFH Kosce (Opiliones) v rôznych lesných biotopoch inundačného územia Dunaja (Bratislava) / Juraj Litavský ... [et al.]
  In: 17. arachnologická konferencia. - ISBN 978-80-972437-3-9. - Bratislava : Slovenská arachnologická spoločnosť, 2019. - S. 14-14
 • AFH Systémové myslenie v environmentálnom vzdelávaní na základných školách / Jana Fedorová ... [et al.]
  In: Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-223-3435-8. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2013. - S. 12
 • AFH Abstrakcia lesa v systémovom myslení žiaka / Jana Fedorová, Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Ochrana a využívanie prírody a krajiny. Vznik, vývoj a smerovanie Katedry ekosozológie a fyziotaktiky. - ISBN 978-80-223-2943-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 21
 • AFH Reflexia enviro-problémov u študentov vysokých škôl / Oto Majzlan
  In: Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-223-3435-8. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2013. - S. 23
 • AFH Soil-dwelling thrips (Thysanoptera) assemblages in the latest statistical analyses - an offer for bioindication / Martina Doričová ... [et al.]
  In: 3rd symposium of palaearctic Thysanoptera. - ISBN 978-80-223-3084-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 11
 • AFK K ekológii korticikolných synúzií v teplomilných dúbravách juhozápadného Slovenska (priebežné výsledky) / Michal Dubovský ... [et al.]
  In: Zoologické dny Brno 2009. - ISBN 978-80-87189-03-0. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2009. - S. 57
 • AFL Štúdium aktivity článkonožcov v lesných ekosystémoch / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Ekológia lesa : stav a perspektívy. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2003. - S. 1
 • AFL Ekosystém v učebnici alebo zabudnite na Amosa / Jana Fedorová, Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Envirohorizonty ... od teórie k praxi .... - ISBN 978-80-223-3083-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 18-19
 • BAA Tatry - príroda / Kolektív autorov
  Praha : Nakladateľstvo Miloš Uhlíř - Baset, 2010
 • BAB Ekológia / Oto Majzlan ... [et al.]
  Bratislava : Oikos, 1997
 • BAB Kríza biosféry a rozumu / Oto Majzlan... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2001
 • BAB Humánna ekológia / Oto Majzlan, Vasko Kusin
  Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2005
 • BCI Zoológia / Oto Majzlan, Martin Glváč
  Bratislava : [s.n.], 2002
 • BCI Bezchordáty a chordáty : (Vybrané kapitoly). / Oto Majzlan
  Bratislava : Oikos, 1998
 • BCI Základy ekológie a environmentalistiky pre pedagogické smery [elektronický zdroj] : . / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012
 • BCI Krajinnnoekologický plán mesta Považská Bystrica / Juraj Hreško ... [et al.]
  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2003
 • BCI Článkonožce - Arthropoda : Zoologická príručka. / Oto Majzlan, Miroslav Krumpál
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 1991
 • BDD Coleoptera-Curculionidae Faunistické správy / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 41, č. 6 (1986), s. 637-638
 • BDD Coleopterologicum colloquium / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 41, č. 10 (1986), s. 144
 • BDD Coleoptera, Curculionidae Faunistické správy / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 38, č. 2 (1983), s. 204
 • BDD Nález druhu Phryganophilus ruficollis Fabr. (Coleoptera, Melandryidae) na Slovensku / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 29, č. 11 (1974), s. 878-879
 • BDD Evolúcia ako biologická forma pohybu / Oto Majzlan
  In: Filozofia. - Roč. 36, č. 4 (1981), s. 376-392
 • BDE Taxocenózy chrobákov a bzdôch ako súčasť zooedafonu bežných lesov rieky Moravy (juhozápadné Slovensko) / Oto Majzlan, Oľga Štepanovičová
  In: Quaderni della Stazione di Ecologia del Civico Museo di Storia Naturale di Ferrara. - 11 (1998), s. 89-100
 • BDF Nosáčikovité (Coleoptera, Curculionidae) vybraných lokalít PIENAP-u / Oto Majzlan, Jozef Cunev
  In: Štúdie o Tatranskom národnom parku. - Roč. 34, č. 1 (1996), s. 179-186
 • BDF Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 17, č. 2 (2013), s. 207-210
 • BDF Vplyv turistiky na frekvenciu a distribúciu článkonožcov (Arthropoda) v podmienkach TANAP-u / Oto Majzlan
  In: Štúdie o Tatranskom národnom parku. - Roč. 34, č. 1 (1996), s. 199-202
 • BDF Coleoptera: Faunistic records from Slovakia / Oto Majzlan
  In: Entomological Problems. - Roč. 30, č. 2 (1999), s. 6
 • BDF Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 15, č. 1 (2011), s. 103-107
 • BDF Sociony chrobákov áno, či nie ? / Oto Majzlan
  In: Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Č. 6 (1986), s. 133-137
 • BDF Voda je ich živlom / Ladislav Šomšák, Oto Majzlan
  In: Elektrón. - Vol. 11, No. 5 (1983), s. 32-33
 • BDF Čo všetko lieta vo vzduchu / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Hmyz. - Č. 13 (2006), s. 16-17
 • BDF Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 19, č. 1 (2015), s. 167-172
 • BDF Coleoptera: Faunistic records form Slovakia / Oto Majzlan
  In: Entomological Problems. - Roč. 30, č. 1 (1999), s. 60
 • BDF Coleoptera: Faunistic records form Slovakia / Oto Majzlan
  In: Entomological Problems. - Roč. 30, č. 1 (1999), s. 72
 • BDF Ploskáčik pagaštanový Cameraria ohridella Deschka et Dimic, 1984 - invázny druh našej fauny (Lepidoptera, Lithocolletidae) / Oto Majzlan, Pavol Baťalík
  In: Hmyz. - Roč. 2 (2000), s. 42-43
 • BDF Legislatíva versus entomológia / Martin Glváč, Oto Majzlan
  In: Hmyz. - Č. 1 (2001), s. 12-14
 • BDF Biodiverzita (evolúcia, gnozeológia, Coleoptera) conservation of biodiversity / Oto Majzlan
  In: Biotas-Journal of Biodiversity Slovakia. - Roč. 1, č. 1 (2002), s. 15-22
 • BDF Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 16, č. 1 (2012), s. 73-75
 • BDF Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 18, č. 2 (2014), s. 171-174
 • BDF Poznatky o pavúkoch (Araneae) a chrobákoch (Coleoptera) rašeliniska NPR Rudné pri Suchej hore / Peter Gajdoš, Oto Majzlan
  In: Chránené územia Slovenska. - Č. 48 (2001), s. 16-18
 • BDF Hmyz vo vojne / Oto Majzlan
  In: Hmyz. - Č. 4 (2001), s. 80-81
 • BDF Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 14, č. 2 (2010), s. 245-250
 • BDF Faunistical records from Slovakia / Oto Majzlan
  In: Entomological Problems. - Roč. 31 (2000), s. 94
 • BDF Faunistic records / Oto Majzlan
  In: Entomological Problems. - Roč. 26, č. 2 (1996), s. 164
 • BED Chrobáky (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Červené zoznamy flóry a fauny Národnej prírodnej rezervácie Šúr. - ISBN 80-967494-0-4. - Bratislava : Litera, (1996). - S. 22-25
 • BED Ekológia a ekologická výchova ako súčasť študijných plánov rôznych foriem štúdia na PdF UK v Bratislave / Margita Hlatká ... [et al.]
  In: Environmentalizácia obsahu výchovy a vzdelávania z aspektu prírodných vied na školách v SR. - ISBN 80-88688-16-7. - Bratislava : Strom života, 1997. - S. 46-50
 • BED Príspevok k poznaniu rozšírenia pamravcov (Hymenoptera : Mutillidae) na Slovensku / Oto Majzlan
  In: Natura Carpatica 48. - ISBN 978-80-89093-16-8. - Košice : Východoslovenské múzeum, 2007. - S. 199-202
 • BED Faunistické správy zo Slovenska / Oto Majzlan, Magdaléna Roháčová
  In: Naturae Tutela, 11. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2007. - S. 199-200
 • BED Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 11. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2007. - S. 195-198
 • BED Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 12. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2008. - S. 207-210
 • BED Vidličiarky (Diplura, Hexapoda) / Oto Majzlan
  In: Fauna Devínskej Kobyly. - ISBN 80-968217-1-7. - Bratislava : Asociácia priemyslu a ochrany prírody, 2005. - S. 61
 • BED Vybrané skupiny článkonožcov (Coleoptera, Opiliones, Blattodea, Ensifera, Caelifera et Hymenoptera : Chrysididae) okolia prírodnej pamiatky Sivý kameň v obci Podhradie (okres Prievidza) / Oto Majzlan
  In: Rosalia 17. - ISBN 80-900489-7-8. - Nitra : Správa chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 2004. - S. 75-98
 • BED Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 10. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2006. - S. 187-192
 • BED Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 10. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2006. - S. 193-198
 • BED Vybrané druhy hmyzu (Coleoptera, Lepidoptera, Neuroptera) južnej časti Strážovských vrchov / Oto Majzlan
  In: Rosalia 18. - ISBN 80-900489-8-6. - Nitra : Tribeč - základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Nitre, 2006. - S. 179-206
 • BED Výnimky upravujú právny vzťah štátnej správy ochrany prírody a krajiny a jednotlivca / Martin Glváč, Oto Majzlan
  In: Rosalia 15. - ISBN 80-900489-5-1. - Nitra : ChKO Ponitrie, 1997. - S. 235-240
 • BED Výskum PR Šúr / Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička
  In: Príroda rezervácie Šúr. - ISBN 978-80-970326-0-9. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010. - S. 5-8
 • BED História vzniku Šúru a jeho ochrana / Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička
  In: Príroda rezervácie Šúr. - ISBN 978-80-970326-0-9. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010. - S. 9-14
 • BED Sieťkokrídlovce (Neuroptera) okolia prírodnej pamiatky Sivý kameň v obci Podhradie / Ľubomír Vidlička, Oto Majzlan
  In: Rosalia 16. - ISBN 80-900489-6-X. - Nitra : Spravodaj ochrany prírody Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 2002. - S. 107-111
 • BED Pavúky (Araneae) okolia prírodnej pamiatky Sivý kameň v obci Podhradie / Peter Gajdoš, Oto Majzlan
  In: Rosalia 16. - ISBN 80-900489-6-X. - Nitra : Spravodaj ochrany prírody Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 2002. - S. 123-127
 • BED Indikačné chrobáky (Coleoptera) sledované Malaiseho pascou v rokoch 2000-2001 v Národnej prírodnej rezervácií Parížske močiare / Oto Majzlan
  In: Rosalia 16. - ISBN 80-900489-6-X. - Nitra : Spravodaj ochrany prírody Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. - S. 113-122
 • BED Humanizácia prírody a človeka / Oto Majzlan
  In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní 5. - ISBN 80-88893-63-1. - Bratislava : Iuventa, 2001. - S. 7-10
 • BED Blyskavkovité (Hymenoptera: Chrysididae) PR Ostrov Kopáč / Oto Majzlan ... [et al.]
  In: Príroda ostrova Kopáč. - ISBN 978-80-969718-7-9. - Bratislava : Fytoterapia OZ pri Pedagogickej fakulte UK, 2007. - S. 207-212
 • BED Beetle (Coleoptera) communities of typical biotops in the Biele Karpaty protected landscape area (western part) / Oto Majzlan
  In: Biodiversitas Slovaca. - ISBN 80-7137-949-2. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. - S. 97-117
 • BED Beetle (Coleoptrera) and bug (Heteroptera) taxocoenoses as part of zooedafon in flood -plain forest (Fraxino - populetum of Morava river (southwestern Slovakia) / Oto Majzlan, Oľga Štepanovičová
  In: Biodiversitas Slovaca. - ISBN 80-7137-949-2. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. - S. 118-125
 • BED Rozšírenie srpíc (Mecoptera) na území CHKO Ponitrie / Oto Majzlan
  In: Rosalia 8. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1992. - S. 147-148
 • BEE Chrobáky (Coleoptera) na PR Beckovské Skalice v Považskom Inovci / Oto Majzlan
  In: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 8. - ISBN 80-86485-09-9. - Uherské Hradište : Přírodovědný klub, 2006. - S. 169-180
 • BEF Entomofauna TANAP-u / Oto Majzlan
  In: Zborník prác k 40. výročiu uzákonenia Tatranského národného parku. - Žilina : Dom techniky ČSVTS, 1989. - S. 389-391
 • BEF Vybrané kapitoly bezstavovcov: Pavúky a chrobáky / Peter Gajdoš, Oto Majzlan
  In: Divočina pod Salatínom. - ISBN 978-80-972007-1-8. - Liptovský Mikuláš : [s.n.], 2015. - S. 159-166
 • BEF Chrobáky vybraných biotopov CHKO Štiavnické vrchy / Tibor Kožíšek, Oto Majzlan
  In: Zborník II. : XXI TOP Štiavnické vrchy. - Banská Štiavnica, 1985. - S. 64-76
 • BEF Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) navrhovanej ŠPR Moltra v Štiavnických vrchoch / Oto Majzlan
  In: Zborník I. : XXI TOP Štiavnických vrchoch. - Banská Štiavnica, 1985. - S. 62-74
 • BEF Spoločenstvá chrobákov rezervácie Rudné pri obci Suchá Hora na Hornej Orave / Oto Majzlan
  In: Rašeliniská na Orave. - ISBN 978-80-89564-21-7. - Dolný Kubín : Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, 2018. - S. 209-234
 • BEF Štruktúra spoločenstiev chrobákov (Coleoptera) Prírodnej pamiatky Mitická slatina / Oto Majzlan, Beata Kropilová
  In: Zborník výskedkov inventarizačného výskumu Prírodnej pamiatky Mitická slatina. - Trenčín : Pre Prírodu. - S. 41-63
 • BEF Coleoptera / Oto Majzlan
  In: Charakteristika území národnej ekologickej siete Slovenska. - Bratislava : Nadácia IUCN, 1996. - S. 171-293
 • BEF Diversity of beetles (Coleoptera) in three types of orchards / Oto Majzlan
  In: Proceedings of the conference "Roubal’s Days I" [elektronický zdroj]. - ISBN 978­80­557­0937­6. - Banská Bystrica : Faculty of Natural Sciences UMB), 2015. - S. 13-25 [online]
 • BEF Ochrana entomocenóz mokradných biotopov Slovenska / Oto Majzlan
  In: Ochrana biodiverzity na Slovensku. - Záhorská Bystrica, 1994. - S. 137-144
 • BFB Ekostabilizačná funkcia ovocných sadov na príklade diverzity chrobákov (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Roubalove dni 2015. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-557-0848-5. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. - S. 23
 • BFB Environmentálna a ekologická výchova od rozporov k synergii / Jana Fedorová, Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Envirohorizonty ... od teórie k praxi .... - ISBN 978-80-223-3083-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 7-8
 • EAJ Základy geomikrobiológie / Kurt Konhauser ; preklad Juraj Majzlan, Oto Majzlan
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 • EAJ Veľký atlas živočíchov : jedinečný obraz života na Zemi. / prekl. Mirko Bohuš ...[et al.]
  Bratislava : Príroda, 1992
 • EDJ Výberová bibliografia zoologickej literatúry chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a jej najbližšieho okolia. 2. časť: Chrobáky (Coleoptera) / Michal Ambros, Oto Majzlan
  In: Rosalia 14. - ISBN 80-900489-4-3. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 1999. - S. 135-142
 • EDJ Prof. Korbel - sedemdesiatročný / Oto Majzlan
  In: Živa. - Roč. 31, č. 1 (1983), s. 21
 • EDJ Zoznam prác prof. Korbela / Oto Majzlan
  In: Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 4, č. 3 (1993), s. 27-29
 • EDJ Univ. prof. RNDr. Ladislav Korbel - deväťdesiatročný / Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca. - Roč. 6 (2001), s. 169-179
 • FAI Príroda rezervácie Šúr / ed. Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička
  Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010
 • FAI Príroda ostrova Kopáč / ed. Oto Majzlan
  Bratislava : Fytoterapia OZ pri Pedagogickej fakulte UK, 2007
 • GII II. koleopterologické kolokvium a II. hemipterologický seminár / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 44, č. 2 (1989), s. 194-195
 • GII Úvod dekana / Oto Majzlan
  In: História a súčasnosť Pedagogickej fakulty UK v Bratislave : 1946-2006. - ISBN 80-89113-28-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 3-4
 • GII Entomologické dni v roku 2010 a 2011 / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 23, č. 2 (2011), s. 30-32
 • GII Recenzie a koleopterologické kolokvium / Oto Majzlan
  In: Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 4, č. 3 (1992), s. 30-31
 • GII RNDr. Stanislav Kalúz - 50 ročný / Oto Majzlan
  In: Chránené územia Slovenska. - Č. 48 (2001), s. 67
 • GII O činnosti zoologického vedeckého krúžku pri Katedrách zoológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 26, č. 11 (1971), s. 848
 • GII Entomologické dni 1980 - Koprovnica / Oto Majzlan
  In: Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Č. 3/4 (1981), s. 101
 • GII Červené zoznamy flóry a fauny Národnej prírodnej rezervácie Šúr / V. Feráková ... [et al.]
  Bratislava : Litera, 1996
 • GII Vrchná hora - prírodný klenot Stupavy / Mária Bizubová ... [et al.]
  Stupava : Pre Záhorie, 2006
 • GII Ronbalov deň 2017 v Banskej Bystrici / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 22, č. 1 (2018), s. 103-103
 • GII Diplomová práca, ako na to? / Martin Glváč, Oto Majzlan
  Bratislava : Oikos - Lumon, 2001
 • GII Jozef Medveď / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 14, č. 1 (2010), s. 125