Peter Baus

 

Univerzita Komenského
Katedra krajinnej ekológie
Ilkovičova 6
Mlynská dolina
842 15 Bratislava 4

E-mail: peter.baus@uniba.sk