Viera Novanská

 

Univerzita Komenského
Katedra krajinnej ekológie
Ilkovičova 6
Mlynská dolina
842 15 Bratislava 4

Miestnosť B2-335

Tel.: +421 2 60296589

E-mail: viera.novanska@uniba.sk