Domov » Projekty »

 
 

University Educators for Sustainable Development (UE4SD)

 

Univerzitní pedagógovia pre udržateľný rozvoj

Doba riešenia: 10/2013 – 10/2017

Prečo výchova pre udržateľný rozvoj?

Udržateľný rozvoj bol identifikovaný ako jedna z najväčších výziev pre našu spoločnosť na prahu 21. storočia. Neudržateľné konanie zvyšuje sociálne, ekonomické a environmentálne napätie, zhoršuje dôsledky degradácie životného prostredia, limituje kvalitu života. Bolo zistené, že vzdelávacie systémy sú kľúčové
pre dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja, keďže vybavujú pedagógov vedomosťami, zručnosťami a vzťahom, ktorý potrebujú pre zmenu orientácie sociálnych štruktúr a systémov.
Projekt UE4SD bol vytvorený s cieľom poskytnúť špecifickú podporu výučbe a vzdelávaniu pre udržateľnosť na úrovni vysokých škôl. Vysokoškolský sektor je v rozhodujúcej pozícii vo vzťahu k problematike udržateľného rozvoja, keďže pripravuje budúcu generáciu profesionálov, formuluje dominantné paradigmy a realizuje základný výskum. Avšak je zrejmé, že je ak majú univerzity prispieť k udržateľnej budúcnosti, potom je potrebná odborná pomoc pri nasmerovaní študijných programov vysokoškolského vzdelávania na udržateľný rozvoj.

Projekt

Projekt UE4SD je podporený Európskou komisiou v rámci Programu
celoživotného vzdelávania – Erasmus Academic Networks.
Začal v októbri 2013 a počas troch rokov jeho trvania zapojí 55
partnerov z 33 krajín (viď mapa). Ako vedúci partner vystupuje
Univerzita v Glucestershire (Veľká Británia – severná skupina projektových
partnerov), úzko spolupracujúc s jadrovými partnermi:
Autonomous University of Madrid (Španielsko – južná skupina),
Karlovou Univerzitou (Česko – východná skupina), Leuphana
University of Luenenburg (Nemecko – západná skupina).

Informácie o projekte

Informácie v slovenčine (PDF, 411 KB)

Information in english (PDF, 377 KB)

Conference Prague 2014 – Building Capacity in Higher Education (PDF, 708 KB)

Project Partner Annual Meeting (PDF, 784 KB)