Odborná zahraničná prax

 

podmienky účasti študentov PRIF UK na zahraničnej praxi v Nemecku (Erzgebirge) a v Poľsku (Tatrzański Park Narodowy)

Prihlasovanie na odbornú zahraničnú prax pre rok 2020 je OTVORENÉ !!!

saechsische-schweiz-schrammstein-falkenstein

tatry_poland_img_3071_800pix

 

Katedra krajinnej ekológie PRIF UK v spolupráci s nemeckým/poľským partnerom ponúkajú študentom environmentalistiky, geografie, biológie, príp. geológie  absolvovať odbornú prax v Erzgebirge (Nemecko) alebo v Tatranskom národnom parku (Poľsko) v trvaní 7 dní. Praxe sa okrem študentov PRIF UK zúčastňujú i študenti nemeckých, českých, poľských univerzít.

Tento rok je možnosť absolvovať zahraničnú prax nielen v Nemecku, ale i v Poľsku!

Informačný leták NEMECKO 2020

Informačný plagát POĽSKO 2020

Fotogaléria (študenti) prax Poľsko

Účastníci majú plne hradené ubytovanie (DE, PL), stravu formou plnej penzie (DE), ako i kompletný program (DE, PL), tlmočenie a odborné vedenie (DE, PL).

 

Info stretnutie k zahraničnej praxi bude dňa 31.3.2020 o 15,30 hod. v miestnosti B2-333. Prídu minuloroční študenti, ktorí zažili prax v zahraničí, porozprávajú ako sa mali, ukážu fotky… 🙂

 

Nemecko:

Jediná položka, ktorú si musí každý účastník hradiť sám sú cestovné náklady a účastnícky poplatok v celkovej výške ca. 50 EUR (45 EUR + 4 EUR).

Poľsko:

Účastníci si hradia stravu a cestovné náklady do poľských Tatier a späť (spolu cca. 60 EUR).

Náplň odbornej praxe :
– 3 dni horská turistika, 4 dni manažment CHÚ (práca v teréne),
– ukážky rôznych spôsobov manažmentu mokradí a horských lúk,
– ochrana pôvodných lesných drevín in situ,
– odborné exkurzie.

Podmienky:
– ovládanie NJ, resp. AJ/PJ
– záujem o praktickú ochranu prírody
– po ukončení praxe vypracovať a odovzdať správu o absolvovaní praxe 

Študenti, ktorí splnia tieto podmienky a zapíšu si predmet Odborná zahraničná prax získajú 3 kredity.

Výber slovenských študentov prebieha vždy na základe písomnej prihlášky a krátkeho pohovoru, ktorý záujemcovia absolvujú vždy v mesiacoch február – máj.

Každý záujemca musí osobne vyplniť prihlášku na zahraničnú prax a to v pracovni M. Labudu (B2-335). Uzávierka prihlášok je dňa 20.5.2020.

Na záver krátky prehľad názov študentov PRIF UK na prax v Schellerhau:

časť 1

časť 2
Informácie a prihlášky:
RNDr. Martin Labuda, PhD.
Katedra krajinnej ekológie, B2-335