Predmety

 

1. ročník Environmentalistika

NázovVyučujúciSemesterTyp
Environmentálna výchovaChrenščová V. zimný voliteľný
Výpočtová technikaLehotská B. letný voliteľný

2. ročník Environmentalistika

NázovVyučujúciSemesterTyp
Krajinná ekológiaPauditšová E. zimný povinný
Odborná praxPauditšová, E., Šimonovičová, A., Lehotská, B. letný povinný
Základy tvorby mápPauditšová E. letný povinný

2. ročník Systematická biológia

NázovVyučujúciSemesterTyp
Manažment chránených územíLehotská B., Žarnovičan H. zimný povinne voliteľný

3. ročník Environmentalistika

NázovVyučujúciSemesterTyp
Environmentálna regionalizácia SRLehotská B. letný povinný

1. ročník Environmentálne plánovanie a manažment

NázovVyučujúciSemesterTyp
Alternatívne formy hospodárenia na pôdePavličková K., Labuda M. zimný povinný
Biotopy a dynamika ich tvorby (2)Lehotská B., Žarnovičan H. zimný povinne voliteľný
Diplomová práca (1)KKE letný povinný
Diplomová praxKKE letný povinný
Diplomový seminár (1)Pavličková K., Pauditšová E. zimný povinný
Diplomový seminár (2)Pavličková K., Pauditšová E. letný povinný
Ekologické siete v poľnohospodárskej a lesnej krajineRužičková J. letný povinne voliteľný
Ekonómia a politika životného prostrediaKluvánková-Oravská T. zimný povinne voliteľný
Geografické informačné systémyPauditšová E. zimný voliteľný
Geografické informačné systémy II.Pauditšová E. letný voliteľný
Hodnotenie vplyvov zariadení na zneškodňovanie odpadov na životné prostredieAntalová S. letný povinne voliteľný
Informačné systémy o životnom prostredí a monitoringPauditšová E. zimný povinný
Krajinné plánovanieKozová M. letný povinný
Manažment krajinyLehotská B. zimný povinne voliteľný
Manažment odpadového hospodárstva v procese plánovaniaAntalová S. zimný povinný
Organizácia starostlivosti o životné prostredie v SRKozová M. letný povinný
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľovPavličková K. letný povinný
Pozemkové úpravyJuráni B. zimný povinne voliteľný
Priestorové plánovanieFinka M. zimný povinný
Prírodné hrozby a riziká v krajineMinár J. letný povinne voliteľný
Terénne práce z krajinnej ekológieŽarnovičan H., Lehotská B. letný povinný
Udržateľný rozvoj – od teórie k praxiKozová M., Chrenščová V. zimný povinný
Urbánna ekológiaIra V. zimný povinne voliteľný
Vodné hospodárstvo a ochrana vôdChmielewská E. zimný povinne voliteľný

2. ročník Environmentálne plánovanie a manažment

NázovVyučujúciSemesterTyp
Aplikovaná krajinná ekológiaPauditšová E., Matečný I. zimný povinne voliteľný
Diplomová práca (2)KKE zimný povinný
Diplomová práca (3)KKE letný povinný
Manažment chránených územíŽarnovičan H., Lehotská B. zimný povinne voliteľný
Manažment chránených územíŽarnovičan H., Lehotská B. zimný povinne voliteľný
Metódy hodnotenia vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľovPavličková K., Pauditšová E., Reháčková T. zimný povinne voliteľný
Monitoring v životnom prostredíLehotská B. zimný povinný
Špeciálny seminárPavličková K., Žarnovičan H. letný povinný
Systémy riadenia a personálny manažmentKozová M., Pavličková K. zimný povinne voliteľný
Teória, metodológia a prax európskeho priestorového plánovaniaFinka M. letný povinný
Účasť verejnosti na formách environmentálneho vyjednávaniaPavličková K., Chrenščová V. zimný povinný