Exkurzia „Nemecko 2011“

 

sa uskutočňuje pod záštitou Jeho Excelencie Dr. Axela Hartmanna, veľvyslanca SRN na Slovensku

…cez európske metropoly, hory, jazerá, ostrovy, až na pobrežie Baltského mora…

National park Saxon Switzerland  

  

Katedra krajinnej ekológie PRIF UK v spolupráci s TU Dresden, TU Berlin, Ernst Moritz Arndt University Greifswald, Grüne Liga Osterzgebirge, Stadtsenat Berlin a ďalšími nemeckými partnermi organizuje v dňoch 28.6. – 05.07.2011 zahraničnú študijnú cestu s medzinárodnou účasťou zameranú na manažment ochrany prírody, dopady klimatických zmien na biodiverzitu, regionálny rozvoj a udržateľný cestovný ruch.

Pred odchodom – informácie a i. (20.6.2011)

Program exkurzie (new version 12.6.2011)

Zoznam účastníkov exkurzie (final version 22.06.2011)

 

Táto študijná cesta sa uskutočňuje s podporou DAAD a Úradu zahraničných vecí SRN

Gefördert durch den DAAD aus Mitelln des Auswärtigen Amtes

      

 

 

Partneri

     

 

   Stadtsenat Berlin