Zahraničné exkurzie 2014

 

Exkurzia Francúzsko, Švajčiarsko 2014

Exkurzia Pobaltie 2014

Balkán 2014