Domov »

 
 

Výskum na katedre krajinnej ekológie

 

Zameranie výskumu

research2

  • štúdium krajinných ekosystémov so špecifickým smerovaním k hodnoteniu kvality životného prostredia
  • komplexné krajinnoekologické hodnotenia
  • optimalizácia využitia krajiny
  • posudzovanie vplyvov na životné prostredie
  • návrh a budovanie informačných systémov
  • aplikácia geografických informačných systémov

Projekty

research1