Zoznam publikácií

 
 • AAB Vegetácia v urbánnom prostredí / Tamara Reháčková, Eva Pauditšová
  Bratislava : CICERO, 2006
 • AAB Integrovaný manažment krajiny I / Zita Izakovičová ... [et al.]
  Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2006
 • AAB Krajinnoekologické podmienky rozvoja Bratislavy / Tatiana Hrnčiarová ... [et al.]
  Bratislava : VEDA, Ústav krajinnej ekológie SAV, 2006
 • AAB Integrovaný rozvoj turizmu v mikroregióne Svätý Jur / Zdena Krnáčová ... [et al.]
  Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, Prírodovedecká fakulta UK, 2005
 • AAB Ekologizácia hospodárenia v povodí Parnej : Lokálna Agenda 21. / Zita Izakovičová ... [et al.]
  Bratislava : Združenie Krajina 21; Ústav krajinnej ekológie SAV, 2001
 • AAB Krajinnoekologické metódy v regionálnom environmentálnom hodnotení / Mária Kozová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003
 • AAB Krajinná ekológia v posudzovaní vplyvov na životné prostredie [elektronický zdroj] : . / Katarína Pavličková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 • ABB Štúdia vizuálneho vplyvu veterných parkov na krajinnú scenériu / Eva Pauditšová
  In: Krajinné plánovanie. - ISBN 978-80-227-3354-0. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2010. - S. 238-257 + mapy v rozsahu 3,8 AH
 • ABB Miestny územný systém ekologickej stability v projektoch pozemkových úprav / Eva Pauditšová
  In: Krajinné plánovanie. - ISBN 978-80-227-3354-0. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2010. - S. 281-286 + mapy v rozsahu 8,13 AH
 • ABC Case Studies / Eva Pauditšová, Paola Gazzola, Ingrid Belčáková
  In: Landscape impact assessment in planning processes. - ISBN 978-3-11-060150-3. - Warsaw : De Gruyter, 2018. - S. 139-208 [5,17 AH]
 • ABC Introduction / Paola Gazzola, Ingrid Belčáková, Eva Pauditšová
  In: Landscape impact assessment in planning processes. - ISBN 978-3-11-060150-3. - Warsaw : De Gruyter, 2018. - S. 1-27 [2,3 AH]
 • ABC Methods and Techniques in Landscape Impact Assessment / Ingrid Belčáková, Eva Pauditšová, Paola Gazzola
  In: Landscape impact assessment in planning processes. - ISBN 978-3-11-060150-3. - Warsaw : De Gruyter, 2018. - S. 77-111 [2,2 AH]
 • ABC Landscape within the Framework of Environmental Assessment at Project and Planning Levels / Paola Gazzola, Ingrid Belčáková, Eva Pauditšová
  In: Landscape impact assessment in planning processes. - ISBN 978-3-11-060150-3. - Warsaw : De Gruyter, 2018. - S. 28-76 [3,58 AH]
 • ABC Public Participation and Sustainable Landscape Management / Ingrid Belčáková, Paola Gazzola, Eva Pauditšová
  In: Landscape impact assessment in planning processes. - ISBN 978-3-11-060150-3. - Warsaw : De Gruyter, 2018. - S. 112-138 [1,96 AH]
 • ABD Krajinná ekológia ako vedecký základ krajinného plánovania / Milan Ružička ... [et al.]
  In: Krajinné plánovanie. - ISBN 978-80-227-3354-0. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2010. - S. 5-25
 • ABD Vývoj prístupov a metód podporujúcich rozvoj krajinného plánovania a aktuálne výzvy ovplyvňujúce jeho ďalšie smerovanie / Mária Kozová, Eva Pauditšová, Pavlína Mišíková
  In: Krajinné plánovanie. - ISBN 978-80-227-3354-0. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2010. - S. 31-51
 • ABD Urbanizácia a fragmentácia krajiny / Eva Pauditšová
  In: Fragmenty lesov v zastavanom území Bratislavy. - ISBN 978-80-969678-3-4. - Bratislava : Cicero, 2007. - S. 9-40 [1,29 AH]
 • ACB Geoinformatika pre environmentalistov [elektronický zdroj] : . / Eva Pauditšová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 • ACB Environmentálne plánovanie a manažment [elektronický zdroj] : . / Katarína Pavličková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 • ACD Accountability of Governance in Cities, Municipalities and Communities / Eva Pauditšová ... [et al.]
  In: Environmental Governance for Cities, Municipalities and Communities. - ISBN 978-80-223-3611-6. - Bratislava : Comenius University, 2014. - S. 111-157 [2,77 AH]
 • ADC Evaluation of urban green spaces in Bratislava / Tamara Reháčková, Eva Pauditšová
  In: Boreal Environment Research. - Vol. 9, No. 6 (2004), s. 469-477
 • ADC Occurrence and diversity of cultivable autochthonous microscopic fungi in substrates of old environmental loads from mining activities in Slovakia / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: Ecotoxicology and Environmental Safety. - Roč. 172 (2019), s. 194-202
 • ADC Alkaline Technosol contaminated by former mining activity and its culturable autochthonous microbiota / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: Chemosphere. - Vol. 171, March (2017), s. 89-96
 • ADC Network and participatory governance in urban forestry: An assessment of examples from selected Slovakian cities / Mária Kozová ... [et al.]
  In: Forest Policy and Economics. - Roč. 89 (2018), s. 31-41
 • ADC Soil Microbiota of Dystric Cambisol in the High Tatra Mountains (Slovakia) after Windthrow / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: Sustainability [elektronický dokument]. - Roč. 11, č. 23 (2019), s. [1-22], Art. No. 6851 [online]
 • ADC Identification of interconnections between landscape pattern and urban dynamics - Case study Bratislava, Slovakia / Peter Baus ... [et al.]
  In: Ecological Indicators. - Vol. 42, Sp. Iss., July (2014), s. 104-111
 • ADD Evaluation of the landscape structure and its changes for local agenda 21 / Mária Kozová, Eva Pauditšová
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 20, No. 3 (2001), s. 36-44
 • ADD Ecological Networks in Urban Areas - New Approaches / Tamara Reháčková, Eva Pauditšová
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 22, No. 2 (2003), s. 108-118
 • ADD Some modern approaches to environmental urban evaluations / Boris Divinský, Eva Pauditšová
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 21, No. 3 (2002), s. 331-340
 • ADE Initial landscape microconditions of areas converted to urban land-use in Bratislava functional urban area / Peter Baus ... [et al.]
  In: GeoScape [elektronický zdroj]. - Vol. 7, No. 1 (2012), s. 2-7 [online]
 • ADE A GIS-Based Evaluation of Landscape Quality / Eva Pauditšová, Anna Miklošovičová, Martin Kaczara
  In: International Journal of Environmental Science and Development [elektronický zdroj]. - Vol. 6, No. 9 (2015), s. 648-654 [online]
 • ADE Development of landscape planning and its current application in the Slovak republic / Mária Kozová, Eva Pauditšová
  In: Visnik Charkivskogo nacionaľnogo universitetu imeni V.N. Karazina. - No. 1004 (2012), s. 43-50
 • ADF Metodický postup stanovenia koeficientu ekologickej stability krajiny / Tamara Reháčková, Eva Pauditšová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 15, No. 1 (2007), s. 26-38
 • ADF Hodnotenie vplyvov na krajinu v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie / Eva Pauditšová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 22, No. 1 (2014), s. 72-96
 • ADF Priestorová databáza štruktúry dostupnosti mestských zelených plôch v Bratislave a jej využitie pri výskume preferencií obyvateľov v ich návštevnosti / Peter Baus, Eva Pauditšová, Martin Labuda
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 23, No. 2 (2015), s. 5-13
 • ADF Hodnotie krajinnej scény prostredníctvom vedút / Eva Pauditšová
  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 14, č. 4 (2015), s. 131-154
 • ADF Špecifiká krajinných opatrení a zariadení v pozemkových úpravách (metodický prístup) / Eva Pauditšová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 18, No. 2 (2011), s. 130-144
 • ADF Parametrizácia hodnotenia krajinného obrazu - ukazovateľa vizuálnej kvality krajiny / Eva Pauditšová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 17, No. 1 (2009), s. 79-89
 • ADF Archetypy kultúrnej krajiny (návrh metodického postupu ich vyčleňovania) / Eva Pauditšová, Tamara Reháčková
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 17, No. 2 (2009), s. 73-81
 • ADF Management of the National Parks in the context of social transformation processes. Case studies: the state National Parks Prielbrusie (Russia) and the Tatra National Park (Slovakia) / Mária Kozová, Eva Paudišová, Marina Petrushina
  In: Terra Spectra STU. - Roč. 20, č. 1 (2009), s. 25-37
 • ADF Pozemkové úpravy a ich vplyv na manažment krajiny / Eva Pauditšová, Tamara Reháčková, Mikuláš Tekeľ
  In: Životné prostredie. - Roč. 41, č. 3 (2007), s. 159-161
 • ADF Development of thematic maps for the environmental impact assessment documentation - case study: Intention of the water dam Nezbudska Lucka / Mária Kozová, Eva Pauditšová
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 17, Suppl. 1 (1998), s. 201-206
 • ADF Application of geographical information system in site selection of the facilities - case study / Eva Pauditšová, Katarína Pavličková
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 17, Suppl. 1 (1998), s. 218-231
 • ADF Tematické mapy v krajinnej ekológii / Eva Pauditšová, Mária Kozová
  In: Životné prostredie. - Roč. 47, č. 1 (2013), s. 13-18
 • ADF Hodnotenie strategických dokumentov mesta Ružomberok z hľadiska plnenia úloh manažmentu lokality svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec / Mária Kozová, Eva Pauditšová, Jozef Bašary
  In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 17, č. 3 (2017), s. 109-136
 • ADF Metodický návod na vypracovanie miestneho územného systému ekologickej stability / Eva Pauditšová, Tamara Reháčková, Jana Ružičková
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 15, No. 2 (2007), s. 66-87
 • ADF Environmental problems resulting from the conflicts of interests in Žiar basin region / Zita Izakovičová, Eva Pauditšová
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 18, No. 4 (1999), s. 367-380
 • ADF Ekologická stabilita a manažment krajiny v k.ú. Sveržov / Tamara Reháčková, Eva Pauditšová, Juraj Hreško
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 2, č. 1 (2008), s. 146-151
 • AEC Economic activities and urban development in rural settlements and their impacts on the stability of landscape Case study of the Dunajská Lužná Municipality / Mária Kozová, Eva Pauditšová
  In: Man and landscape - Čelovek i landšaft. - ISBN 83-87431-24-9. - Sosnowiec : Uniwersytet Słaski, 2001. - S. 95-101
 • AEC Assessment of current load of the Žiar basin region by stress factors / Mária Kozová, Eva Pauditšová
  In: Modern nature use and anthropogenic processes. - ISBN 83-87431-11-7. - Katowice : Universytet Słaski, 1999. - S. 134-139
 • AED Vplyv mikroorganizmov na distribúciu chemických prvkov / Slavomír Čerňanský ... [et al.]
  In: Nové horizonty environmentálnej ekológie a ochrany životného prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3728-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 108-111 [CD-ROM]
 • AED Využitie geografických informačných systémov pri hodnotení sídelného prostredia / Eva Pauditšová
  In: Environmentálne hodnotenie sídelného prostredia. - ISBN 80-968396-1-6. - Bratislava : Združenie Krajina 21, 2001. - S. 231-237
 • AED Ochrana prírody a krajiny a ekologické siete v Slovenskej republike / Eva Pauditšová
  In: Krajinné plánovanie. - ISBN 978-80-227-3354-0. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2010. - S. 163-167
 • AED Pozemkové úpravy v Slovenskej republike / Eva Pauditšová
  In: Krajinné plánovanie. - ISBN 978-80-227-3354-0. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2010. - S. 168-172
 • AED Zmeny krajinnej štruktúry v poľnohospodársky využívanom území - k.ú. Rovinka (r. 1955-2005) / Lucia Kochanová, Eva Pauditšová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 13. - Bratislava : PRIF UK, 2005. - S. 59-65
 • AED Hodnotenie krajinného obrazu / Eva Pauditšová, Alena Salašová, Ján Oťahel
  In: Krajinné plánovanie. - ISBN 978-80-227-3354-0. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2010. - S. 192-203
 • AED Hodnotenie ekologickej únosnosti krajiny / Eva Pauditšová
  In: Krajinné plánovanie. - ISBN 978-80-227-3354-0. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2010. - S. 228-232
 • AED Revitalizačné opatrenia ako nástroj ochrany prírody (na príklade vybraných lokalít v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie) / Eva Pauditšová, Tamara Reháčková, Jana Ružičková
  In: Rosalia 18. - ISBN 80-900489-8-6. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 2006. - S. 353-360
 • AED Rekultivácia kameňolomu v Žiranoch / Tamara Reháčková, Eva Pauditšová, Jana Ružičková
  In: Rosalia 18. - ISBN 80-900489-8-6. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 2006. - S. 361-368
 • AED Možnosti využitia mikroskopických vláknitých húb pri zmierňovaní negatívneho vplyvu environmentálnych záťaží / Alexandra Šimonovičová, Eva Pauditšová
  In: Environmentálne záťaže. - ISBN 978-80-89503-41-4. - Bratislava : Slovenská agentúra životného prostredia, 2015. - S. 96-99
 • AED The expert evaluation method in the evaluation of suburban recreation projects - case study / Eva Pauditšvá
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 4-5. - Bratislava : PRIF UK, 1995. - S. 223-228
 • AED Grafická interpretácia výsledkov krajinnoekologických hodnotení s využitím GIS / Eva Pauditšová
  In: Krajinná ekológia v environmentálnej praxi. - Bratislava : PRIF UK, 1998. - S. 201-206
 • AED Geografický informačný systém v krajinnoekologickom výskume / Eva Pauditšová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 11, Suppl.. - Bratislava : PRIF UK, 2002. - S. 105-110
 • AED Geografické informačné systémy a ich využitie v priestorovom plánovaní / Eva Pauditšová
  In: Nástroje priestorového plánovania v kontexte transformácie a európskej integrácie. - ISBN 80-88999-03-0. - Bratislava : ROAD, 2000. - S. 178-190
 • AED Development current state and trends of further improvement of landscape planning (comparative analysis of different approaches) / Mária Kozová, Eva Paudišová
  In: Landscape Ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. - ISBN 978-80-89325-16-0. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2010. - S. 29-40
 • AED Landscape changes as a consequence of transformational processes in the model areas of the Tatra National Park (Slovakia) and the Prielbrusie State National Park (Russia) / Mária Kozová ... [et al.]
  In: Landscape Ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. - ISBN 978-80-89325-16-0. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2010. - S. 319-339
 • AFA Odabrani teoretsko-metodološki pristupi ocenjivanju zelenih površina u urbanizovanoj sredini / Eva Pauditšová, Tamara Reháčková
  In: Environmental protection of urban settlements. - ISBN 86-83177-16-5. - Novi Sad : Ekološki pokret grada Novog Sada, 2003. - S. 271-276
 • AFA Old maps - a basis for the observation of transformations in the landscape structure (A model territory: the Nová Baňa settlement, Slovakia) / Eva Pauditšová
  In: Dealing with Diversity. - ISBN 80-86561-09-7. - Praha : Charles University, 2003. - S. 276-279
 • AFB Pozemkové úpravy na Slovensku a ich spoločenský význam z pohľadu ekologických opatrení / Tamara Reháčková, Eva Pauditšová
  In: Pozemkové úpravy na Slovensku II. - ISBN 978-80-89055-76-0. - Bratislava : MP SR, 2007. - S. 9-14
 • AFC Landscape ecology and landscape science education at the Slovak universities: history, current status and future development / Eva Pauditšová, Mária Kozová
  In: SGEM 2015 Conference Proceedings, Vol. 1: Ecology and Environmental Protection. - ISBN 978-619-7105-39-1. - Sofia : STEF92 Technology, 2015. - S. 933-942
 • AFC Modelling as a platform for landscape planning / Eva Pauditšová, Barbora Slabeciusová
  In: SGEM 2014 Conference Proceedings, Vol. 3. - ISBN 978-619-7105-12-4. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - S. 753-760
 • AFC GIS a územný systém ekologickej stability v projektoch pozemkových úprav / Eva Pauditšová
  In: Sborník sympozia GIS Ostrava 2008 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-254-1340-1. - Ostrava : TANGER, 2008. - Nestr. [8 s.] [CD-ROM]
 • AFC Problémy poľnohospodárskej krajiny vyplývajúce z jej obhospodarovania / Martin Kaczara, Eva Pauditšová
  In: Venkovská krajina 2009. - ISBN 978-80-87154-65-6. - Brno : Česká společnost pro krajinnou ekologii, 2009. - S. 93-99
 • AFC Landscape ecological proposals for the increase of ecological stability in the contact zone between settlements and agricultural landscape / Eva Paudišová, Tamara Reháčková
  In: Implementation of landscape ecological knowledge in practice. - ISBN 978-83-232-2154-8. - Poznaň : Wydawnictvo Naukowe, 2010. - S. 69-78
 • AFC Geographic information systems and digital maps in landscape ecology / E. Pauditšová, P. Kenderresy
  In: Landscape Ecology in Slovakia. Development, Current State, and Perspectives [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969801-0-9. - Bratislava : Ministry of the Environment of the Slovak Republic, 2007. - S. 341-350 [CD-ROM]
 • AFC Land consolidation and their impact on land management / Eva Pauditšová, Tamara Reháčková, Mikuláš Tekeľ
  In: Landscape Ecology in Slovakia. Development, Current State, and Perspectives [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969801-0-9. - Bratislava : Ministry of the Environment of the Slovak Republic, 2007. - S. 304-307 [CD-ROM]
 • AFC Territorial system of ecological stability / Z. Izakovičová ... [et al.]
  In: Landscape Ecology in Slovakia. Development, Current State, and Perspectives [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969801-0-9. - Bratislava : Ministry of the Environment of the Slovak Republic, 2007. - S. 213-215 [CD-ROM]
 • AFC Territorial system of ecological stability in urban environment / Eva Pauditšová, Tamara Reháčková
  In: Landscape Ecology in Slovakia. Development, Current State, and Perspectives [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969801-0-9. - Bratislava : Ministry of the Environment of the Slovak Republic, 2007. - S. 224-227 [CD-ROM]
 • AFC Sociologické aspekty vegetácie / Eva Pauditšová, Tamara Reháčková
  In: Strom a květina - součást života. - ISBN 978-80-85116-80-9. - Průhonice : VÚKOZ, 2007. - S. 217-220
 • AFC Climate Change Impact and Vulnerability Analysis in the City of Bratislava: Application and Lessons Learned / Daniel Lückerath ... [et al.]
  In: Critical Information Infrastructures Security : 14th International Conference, CRITIS 2019. - ISBN 978-3-030-37669-7. - Cham : Springer Nature, 2019. - S. 83-94
 • AFC Možnosti a limity tvorby ÚSES v urbanizovanom prostredí / Eva Pauditšová, Tamara Reháčková
  In: Ekologické sítě. - ISBN 80-7157-548-8. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - S. 35-39
 • AFC Využitie GIS v urbánnych analýzach na príklade Bratislavy / Boris Divinský, Eva Pauditšová
  In: Integrace prostorových dat. - Olomouc : [s.n.], 1999. - S. 175-183
 • AFC Roľ nacionaľnych parkov v ustojčivom razvitii regionov (np "prieľbrusie" i "tatranskij") / M.H. Petrušina ... [et al.]
  In: Inovacii v geoekologii: teorija, praktika, obrazovanie. - ISBN 978-5-91864-011-1. - Moskva : Geografičeskij fakultet MGU, 2010. - s. 99-103
 • AFD Inhibition of bioleaching and growth of microscopic filamentous fungi by sediments from the Černý Příkop site / Hana Vojtková ... [et al.]
  In: Biotechnology and Metals [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-553-1786-1. - Košice : Technical University in Košice, 2014. - S. 98-101 [CD-ROM]
 • AFD Banské záťaže a ich vplyv na výskyt mikroskopických vláknitých húb / Alexandra Šimonovičová, Slavomír Čerňanský, Eva Pauditšová
  In: Geochémia 2014. - ISBN 978-80-8174-002-2. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2014. - S. 172-173
 • AFD Biotopy ramennej sústavy Dunaja / Tamara Reháčková, Eva Pauditšová
  In: Kolokvium krajinárskych katedier: 4. ekologické dni. - ISBN 80-968901-2-3. - Banská Štiavnica : SEKOS, 2003. - S. 238-242
 • AFD Priemet najvýznamnejších plôch zelene v Bratislave / Tamara Reháčková
  In: Sídlo - park - krajina 3. - ISBN 80-8069-457-5. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 91-95
 • AFD Výsledky európskeho projektu: Univerzitní pedagógovia pre udržateľný rozvoj a možnosti ich využitia v rámci slovenských vysokých škôl / Mária Kozová, Maroš Finka, Eva Pauditšová
  In: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta v Slovenskej republike : zborník príspevkov z národnej konferencie, Nitra, 30.- 31. január 2018. - ISBN 978-80-558-1261-8. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. - S. 118-126
 • AFD Špecifiká územného systému ekologickej stability v urbanizovanom prostredí / Tamara Reháčková, Eva Pauditšová, Jana Ružičková
  In: Krajina, človek, kultúra. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 2001. - S. 125-127
 • AFD Ukazovatele životného prostredia ako determinanty kvality života / Katarína Pavličková, Eva Pauditšová
  In: Determinanty kvality života na vidieku [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-552-0667-7. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011. - nestr. [7 s.] [CD-ROM]
 • AFD Potenciálna výhľadovosť v krajine hodnotená pomocou geografických informačných systémov / Zuzana Hlavatá, Eva Pauditšová
  In: Krajinné plánovanie v 21. storočí. - Bratislava : ÚKE SAV, 2001. - S. 158-165
 • AFD Geometrická transformácia historických máp - metodický krok pre štúdium zmien v krajinnej štruktúre (modelové územie: sídlo Nová Baňa) / Eva Pauditšová
  In: Nové trendy v krajinnej ekológii. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj]. - ISBN 80-223-1876-0. - Bratislava : UK, 2003. - S. 270-280 [CD-ROM]
 • AFD Geografický informačný systém - podporujný nástroj pre manažment krajiny / Eva Pauditšová
  In: Smolenická výzva 3. Integrovaný manažment krajiny - základný nástroj implementácie trvalo udržateľného rozvoja. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2006. - S. 63-67
 • AFD Praktické skúsenosti s hodnotením mikroklimatickej funkcie vegetácie v urbánnom prostredí / Eva Pauditšová, Tamara Reháčková
  In: Sídlo - Park - Krajina 4. Kultúrna vegetácia v sídlach a krajine. - ISBN 80-8069-809-0. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. - S. 227-235
 • AFD Koncepcia MÚSES a menežment krajiny v riedko osídlených územiach / Jana Ružičková, Eva Pauditšová, Tamara Reháčková
  In: Krajina - človek - kultúra. Prístupy k implementácii Európskeho dohovoru o krajine v štátoch V4 [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : SOŽP, 2006. - Nestr. [7 s.] [CD-ROM]
 • AFD Hodnotenie vididteľnosti veterných elektrární v krajine / Eva Pauditšová, Peter Pauditš
  In: 8. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. Sekcia 3: Environmentálne inžinierstvo. - ISBN 978-80-8073-791-7. - Košice : TU, 2007. - S. 183-188
 • AFD Parky a parkovo upravené plochy Bratislavy / Tamara Reháčková, Eva Pauditšová
  In: Acta Horticulturae et Regiotecturae, Vol. 8, Mimoriadne číslo. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - S. 145-148
 • AFD Environmental Information Sources in International Network for Continuing Education / Jana Zlochová, Eva Pauditšová
  In: Management and protection of environment. - ISBN 80-85697-42-4. - Bratislava : PRIF UK, 1996. - S. 351-356
 • AFD Syntéza súčasného zaťaženia krajiny stresovými faktormi Prípadová štúdia regiónu Žiar nad Hronom / Mária Kozová, Zita Izakovičová, Eva Pauditšová
  In: Krajina, človek, kultúra. - ISBN 80-967893-1-7. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1998. - S. 64-68
 • AFD Hodnotenie súčasného zaťaženia krajiny stresovými faktormi a jeho využitie pri tvorbe environmentálnych limitov / Mária Kozová, Zita Izakovičová, Eva Pauditšová
  In: Implementácia trvalo udržateľného rozvoja. - ISBN 80-968120-0-9. - Bratislava : UKE SAV pre SNK SCOPE, 1998. - S. 305-322
 • AFD Hodnotenie biotopov v urbanizovanom území (Bratislava - k. ú. Karlova Ves) / Tamara Reháčková, Eva Pauditšová
  In: Zborník príspevkov z konferencie Slovensko 10 rokov po Riu. Uplatňovanie agendy 21 v SR. - Bratislava : [s.n.], 2002. - S. 234-240
 • AFD Mapová dokumentácia v procese posudzovania vplyvov činností na životné prostredie / Eva Pauditšová
  In: Zborník príspevkov zo 7. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Sekcia č. 5 Environmentálne inžinierstvo. - ISBN 80-7099-811-3. - Košice : Technická univerzita, 2002. - S. 180-183
 • AFD Sources of environmental information on internet - with connection in education / Jana Zlochová, Eva Pauditšová
  In: Management and protection of environment. - ISBN 80-85697-42-4. - Bratislava : Faculty of Natural Sciences, 1996. - S. 351-353
 • AFD Ekologické siete v sídelnom prostredí - nové prístupy k problematike / Tamara Reháčková, Eva Pauditšová
  In: Nové trendy v krajinnej ekológii. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj]. - ISBN 80-223-1876-0. - Bratislava : UK, 2002. - S. 228-237
 • AFD Mikroregióny ekologických problémov regiónu Žiarskej kotliny / Zita Izakovičová, Ladislav Miklós, Eva Pauditšová
  In: Krajinnoekologické plánovanie na prahu 3. tisícročia. - ISBN 80-968120-1-7. - Bratislava : UKE SAV, 1999. - S. 281-285
 • AFD Analýza environmentálnych problémov vyplývajúcich zo stretov záujmov v regióne Žiarska kotlina / Zita Izakovičová, Eva Pauditšová
  In: Teoreticko-metodologické problémy geografie, príbuzných disciplín a ich aplikácie. - ISBN 80-223-1431-X. - Bratislava : PRIF UK, 1999. - S. 100-105
 • AFE Some theoretic-methodological approaches to the evaluation of green spaces in urban area / Eva Pauditšová, Tamara Reháčková
  In: Environmental protection of urban settlements. Monograph. - ISBN 86-83177-19-X. - Novi Sad : Ekologiški pokret grada Novog Sada, 2003. - S. 183
 • AFE Položaj zelenila u procesu prostornog planiranja / Eva Pauditšová, Tamara Reháčková
  In: Seminar Pejzažna chortikultura 2006. Zbornik predavanja. - Belehrad : Udružanje za pejzažnu chortikulturu Srbje, 2006. - S. 112-114
 • AFE Koriščenje geografskog informacionog sistema u evidenciji gradskog zelenila / Eva Pauditšová
  In: Seminar Pejzažna chortikultura 2006. Zbornik predavanja. - Belehrad : Udružanje za pejzažnu chortikulturu Srbje, 2006. - S. 118-119
 • AFG Degradácia celulózy v silne alkalických pôdach suchého dna Aralského jazera / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: 27. kongres Československé společnosti mikrobiologické. - ISBN 978-80-270-0136-1. - Praha : Československá společnost mikrobiologická, 2016. - S. 175
 • AFG Integrative urban planning for sustainable environmentally oriented society in transitive cities: Central European experience and case study Bratislava, Slovakia / Mária Kozová, Maroš Finka, Eva Pauditšová
  In: 8th World Congress of the International Association for Landscape Ecology. - Beijing : IALE, 2011. - S. 268
 • AFG Historical maps - information source for landscape management / Eva Pauditšová, Martin Kaczara
  In: 8th World Congress of the International Association for Landscape Ecology. - Beijing : IALE, 2011. - S. 417-418
 • AFG Transformation in Central Europe as a multiple challenge for mutual interactions of landscape ecology and spatial development practice / Maroš Finka ... [et al.]
  In: 8th World Congress of the International Association for Landscape Ecology. - Beijing : IALE, 2011. - S. 140-141
 • AFG Physicochemical properties of the Aral Sea dried bottom sediments and their microbial ecology / Eva Pauditšová ... [et al.]
  In: BIOGEOMON 2017. Book of abstracts. - ISBN 978-80-7075-926-4. - Praha : Czech Geological Survey, 2017. - S. 235-236
 • AFG Position of green areas within land-use planning in the Slovak Republic / Eva Pauditšová, Tamara Reháčková
  In: Landšaftovedenie: Teorija, metody, regionaľnyje issledovanija, praktika. - ISBN 5-89575-104-0. - Moskva : Geografičeskij fakuľtet MGU, 2006. - S. 682-684
 • AFG Environmental Urban Evaluation: Use of Modern Tools / Eva Pauditšová, Boris Divinský
  In: 5th International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. - Praha : [s.n.], 2000. - S. 69
 • AFH Historické mestské vinohrady v Bratislave - tradícia pestovania viniča a výroby vína / Eva Pauditšová
  In: 49. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku. - ISBN 978-80-8196-005-5. - Bratislava : SAV, 2017. - S. 27
 • AFH Funkčnosť a účelnosť náučných chodníkov na Slovensku / Eva Pauditšová, Tamara Reháčková
  In: Seminár "Krajina - objekt výskumu" a 12. kolokvium krajinárskych katedier "Krajina - predmet výučby". Zborník abstraktov. - Bratislava : PRIF UK, 2007. - S. 34-35
 • AFH Inhibition effects of sediments from the Černý Příkop site on growth and bioleaching of microscopic filamentous fungi / Hana Vojtková ... [et al.]
  In: Biotechnology and Metals. - ISBN 978-80-553-1787-8. - Košice : Technical University in Košice, 2014. - S. 71-72
 • AFH The specification of environmental problems in the frame of landscape-ecological plan creation / Zdena Krnáčová ... [et al.]
  In: Landscape Planning in the Enlarged European Union [elektronický zdroj]. - ISBN 80-223-2197-4. - Bratislava : PRIF UK, 2006. - S. 8-9 [CD-ROM]
 • AFH Ecological networks in relation to selected ecosystem services / Jana Ružičková, Eva Pauditšová, Tamara Reháčková
  In: Landscape and Landscape Ecology : 17th International Symposium. - ISBN 978-80-89325-27-6. - Nitra : Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, 2015. - S. 57-58
 • AFH Contribution of the European Landscape Convention to the landscape management and planning in the Slovak Republic / Mária Kozová, Eva Pauditšová, Pavlína Mišíková
  In: Landscape and Landscape Ecology : 17th International Symposium. - ISBN 978-80-89325-27-6. - Nitra : Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, 2015. - S. 72-73
 • AFH The most significant green spaces whose area should not be reduced in Bratislava capital - theoretic-methodological approaches / Tamara Reháčková, Eva Pauditšová
  In: Landscape Ecology - an International Integrating Tool in Environmental Issues. - ISBN 80-968120-5-X. - Bratislava : Slovac Academy of Sciences, 2003. - S. 98
 • AFH Mykocenóza pôd suchého dna Aralského jazera (Uzbekistan) / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti. - č. 50 (2019), s. 31-31
 • AFH Kultivovateľné mikroskopické vláknité huby kambizeme podzolovej vo Vysokých Tatrách / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti. - č. 50 (2019), s. 31-32
 • AFH Ecological quality of a selected part of the Myjava Hills / Eva Pauditšová, Blanka Lehotská, Bohumila Hudecová
  In: Implementation of Landscape Ecology in New and Changing Conditions. - Nitra : Institue of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, 2006. - S. 82
 • AFH Údajová báza náučných chodníkov na Slovensku / Eva Pauditšová
  In: Příprava učitelů v dekádě vzdělávání a výchovy k udržitelnému rozvoji. - ISBN 978-80-213-1608-9. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2007. - S. 30
 • AFH Development of thematic maps for the environmental impact assessment of documentation (case study: Intention of the water dam Nezbudska Lucka) / Mária Kozová, Eva Pauditšová
  In: Landscape system analysis in environmental management. - Nitra : UKE SAV, 1997. - S. 70
 • AFH Evaluation of landscape structure and its changes in local agenda 21 / Mária Kozová, Eva Pauditšová
  In: Protected Areas and Landscape Ecological Research. - Bratislava : ÚKE SAV, 2000. - S. 11-12
 • AFH Evaluation of carrying capacity of the Žiar basin region / Mária Kozová ... [et al.]
  In: Protected Areas and Landscape Ecological Research. - Bratislava : ÚKE SAV, 2000. - S. 129
 • AFH Hodnotenie zmien prvkov krajinnej štruktúry v k. ú. Rovinka za obdobie rokov 1955-2005 / Lucia Kochanová, Eva Pauditšová
  In: Vedecký seminár "Ochrana a využívanie krajiny" a 10. kolokvium krajinárskych katedier pri príležitosti 15. výročia založenia Katedry ekosozológie a fyziotaktiky. Zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2005. - S. 12
 • AFH Postup spracovania a špecifikácia typov krajiny pre rekreačné využitie na príklade mikroregiónu Svätý Jur / Zdena Krnáčová ... [et al.]
  In: Vedecký seminár "Ochrana a využívanie krajiny" a 10. kolokvium krajinárskych katedier pri príležitosti 15. výročia založenia Katedry ekosozológie a fyziotaktiky. Zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2005. - S. 13-14
 • AFH Revitalizačné opatrenia ako nástroj ochrany prírody (na príklade lokality Žibrica) / Eva Pauditšová, Tamara Reháčková, Jana Ružičková
  In: História, súčasnosť a perspektívy ochrany prírody v chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. - Nitra : Štátna ochrana prírody SR - Správa CHKO Ponitrie, 2005. - S. 22
 • AFL Ecological networks as a tool for enhancement of landscape values / Jana Ružičková, Eva Pauditšová, Tamara Reháčková
  In: Landscape Planning in the Enlarged European Union [elektronický zdroj]. - ISBN 80-223-2197-4. - Bratislava : PRIF UK, 2005. - S. 133-138
 • AGI Skládky odpadov, haldy a odkaliská : Záverečná správa - časť G 10. / Mária Kozová ... [et al.]
  Bratislava : KKE PRIF UK, 1998
 • AGI Syntéza súčasného zaťaženia krajiny stresovými faktormi : Záverečná správa - časť G 12. / Mária Kozová, Eva Pauditšová, Zita Izakovičová
  Bratislava : KKE PRIF UK, 1998
 • AGI Stanovenie socioekonomických limitov na základe súčasného zaťaženia krajiny stresovými faktormi : Záverečná správa - časť H 3. / Mária Kozová, Zita Izakovičová, Eva Pauditšová
  Bratislava : KKE PRIF UK, 1998
 • AGI Strety záujmov a mikroregióny ekologických problémov : Záverečná správa - časť J 1. / Ladislav Miklós, Zita Izakovičová, Eva Pauditšová
  Bratislava : KKE PRIF UK, 1998
 • AGI Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike [elektronický zdroj] : . / Kolektív riešiteľov
  Bratislava : REC, 2000
 • AGI Stanovenie stupňov ekologickej únosnosti : Záverečná správa - časť I.. / Ján Račko ... [et al.]
  Bratislava : KKE PRIF UK, 1998
 • AGI Metodické pokyny na vypracovanie projektov regionálnych ÚSES a miestnych ÚSES / Zita Izakovičová ... [et al.]
  Bratislava : ÚKE SAV, 2000
 • BAA Tradice a kulturní hodnoty území v péči UNESCO : možnosti účelové obnovy tradičního hospodaření. / Libor Lněnička ... [et al.]
  Brno : Masarykova univerzita, 2019
 • BAB Krajinná štúdia - Vlkolínec / Jozef Bašary ... [et al.]
  Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019
 • BAB Trvalo udržateľný rozvoj - výzva pre Slovensko / ved. výsk. tímu Mikuláš Huba... [et al.]
  Bratislava : REC Slovensko, 2001
 • BBB Ochrana prírody a krajiny na miestnej úrovni / Tamara Reháčková, Eva Pauditšová
  In: Ochrana životného prostredia a udržateľný miestny a regionálny rozvoj. - ISBN 978-80-223-2558-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 155-177
 • BBB Krajinné plánovanie / Mária Kozová, Eva Pauditšová
  In: Priestorové plánovanie. - ISBN 978-80-88999-39-3. - Bratislava : Road, 2011. - S. 51-84
 • BCI Modul VP3 Kompetencie a služby. VP3 - 6. Pôdohospodárstvo a vodné hospodárstvo [elektronický zdroj] : . / Eva Pauditšová, Elena Fatulová
  Bratislava : Združenie miest a obcí Slovenska, 2015
 • BCI Krajinné plánovanie v environmentálnej praxi / Ivan Barka ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 • BCK Ochrana životného prostredia a územný systém ekologickej stability / Eva Pauditšová
  In: Odborná príprava na opakovanú skúšku držiteľov osvedčenia o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav. - ISBN 978-80-970552-4-0. - Bratislava : MPRV SR, 2012. - S. 92-113
 • BCK Stresové faktory a ich pôsobenie v krajine / Zita Izakovičová ... [et al.]
  In: Krajinná ekológia v environmentálnej praxi. - Bratislava : PRIF UK, 1998. - S. 92-116
 • BDF Vplyv veterných elektrární na krajinný ráz / Eva Paudišová
  In: Spravodajca SEA/EIA. - Č. 1 (2010), s. 7-9
 • BDF Ekologické problémy vyplývajúce zo stretu záujmov v regióne Žiarska kotlina / Z. Izakovičová, L. Miklós, E. Pauditšová
  In: Životné prostredie. - Roč. 32, č. 6 (1998), s. 318-324
 • BEC Návrh protieróznych opatrení v projektoch pozemkových úprav (Modelové územie K.Ú. Gerlachov pod Tatrami) / Anna Miklošovičová, Martin Kaczara, Eva Paudišová
  In: Venkovská krajina 2010. - ISBN 978-80-87154-43-4. - Brno : Česká společnost pro krajinnou ekologii, 2010. - S. 314-319
 • BEC Spatial data - a basis for landscape studies / Eva Pauditšová
  In: Landšaftovedenie: Teorija, metody, regionaľnyje issledovanija, praktika. - ISBN 5-89575-104-0. - Moskva : Geografičeskij fakultet MGU, 2006. - S. 121-122
 • BEC Theory, practice and education in landscape planning in the Slovak Republic / Mária Kozová ... [et al.]
  In: Landšaftovedenie: Teorija, metody, regionaľnyje issledovanija, praktika. - ISBN 5-89575-104-0. - Moskva : Geografičeskij fakultet MGU, 2006. - S. 754-755
 • BED Charakteristiky Bratislavy / Eva Pauditšová
  In: Fragmenty lesov v zastavanom území Bratislavy. - ISBN 978-80-969678-3-4. - Bratislava : Cicero, 2007. - S. 5-8
 • BED Príroda a krajina / Eva Pauditšová
  In: Bernolákovo 1209-2009. - ISBN 978-80-970155-3-4. - Bernolákovo : Obec Bernolákovo, 2009. - S. 13-16
 • BED 10. výročie založenia katedry krajinnej ekológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského / Mária Kozová ... [et al.]
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 11, Suppl.. - Bratislava : PRIF UK, 2002. - S. 9-12
 • BED Využitie geografických informačných systémov (GIS) pri tvorbe evaluačných a návrhových máp / Eva Pauditšová, Peter Pauditš
  In: Implementácia trvalo udržateľného rozvoja. - ISBN 80-968120-0-9. - Bratislava : UKE SAV pre SNK SCOPE, 1998. - S. 350-357
 • BED Krajinný obraz a jeho hodnotenie prostredníctvom ukazovateľov prvkov súčasnej krajinnej štruktúry / Eva Pauditšová, Vladimír Šajánek
  In: Smolenická výzva 4. Kultúrna krajina ako objekt výskumu v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. - ISBN 978-80-89325-04-7. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008. - S. 41-44
 • BEE Landscape pattern and urban dynamics: Bratislava region case / Peter Baus, Urban Kováč, Eva Pauditšová, Jozef Komorník
  In: Global change and resilience. From impacts to responses: Proceedings. - ISBN 978-80-904351-9-3. - Brno : Global change research centre AS CR, 2013. - S. 39-45
 • BEE Adaptation measures for climate change in strategic planning - tool for building resilience of the cities / Eva Pauditšová
  In: Visegrad Experts at Resilience Forums in the South Caucasus. - [S.l.] : [s.n.], 2017. - S. 19-28
 • BEF Obnova pestovania ovocných stromov ako formy tradičného hospodárenia v ochrannom pásme lokality UNESCO Vlkolínec / Eva Pauditšová, Magdaléna Hammerová, Ingrid Krajňáková
  In: Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov : zborník z konferencie, Ružomberok, 24.-25. októbra 2018. - ISBN 978-80-561-0607-5. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018. - S. 101-111
 • BEF Metódy hodnotenia zmien krajinnej štruktúry pomocou GIS technológie / Eva Pauditšová, Mária Kozová
  In: Krajina, človek, kultúra. - ISBN 80-88850-40-1. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 2001. - S. 129-132
 • BEF Geografické informačné systémy vo výučbe študentov environmetalistiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave / Eva Pauditšová
  In: Environmentálna výchova a vzdelávanie na školách v Slovenskej republike. - Košice : Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2001. - S. 57-60
 • BEF Aktuálny stav spravovania územia lokality UNESCO Vlkolínec a pripravované opatrenia revitalizačných plánov pre ochranné pásmo / Mária Kozová, Eva Pauditšová, Jozef Bašary
  In: Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov : zborník z konferencie, Ružomberok, 24.-25. októbra 2018. - ISBN 978-80-561-0607-5. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018. - S. 84-100
 • BEF Právne nástroje na hodnotenie predikcie dopadov na environmentálne zdravie obyvateľov / Eva Pauditšová, Anna Miklošovičová, Martin Kaczara
  In: Konferencia Enviro-medicína pre 21. storočie: Aplikácie pre integrovaný manažment krajiny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3896-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 125-137 [online]
 • BEF Príklad hodnotenia environmentálnych problémov na modelovom území Žiarskej kotliny / Zita Izakovičová, Ladislav Miklóš, Eva Pauditšová
  In: Krajina, človek, kultúra. - Banská Bystrica : SAŽP, 2000. - S. 105-108
 • BFA Spatial distribution of microscopic fungi under old environmental burdens / A. Šimonovičová, E. Pauditšová, S. Čerňanský
  In: Ecology of soil Microorganisms 2015 : Microbes as Important Drivers of Soil Processes. - Prague : Czech Academy of Sciences, 2015. - S. 312
 • BFA Microbiology of abandoned antimony-bearing deposit in the Poproc area (Slovakia) / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: BioMicroWorld 2015. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - S. 94
 • BFA Potential of green and blue infrastructure in densely built-up areas / Eva Pauditšová, Tamara Reháčková
  In: 1st Congress of the Society for Urban Ecology. - Berlin : [s.n.], 2013. - S. 15
 • BFA Identification of interconnections between landscape pattern and urban dynamics towards effective policy making / Peter Baus, Urban Kováč, Eva Pauditšová
  In: 1st Congress of the Society for Urban Ecology. - Berlin : [s.n.], 2013. -
 • BFB Termovízne snímkovanie mestských povrchov na účely návrhu adaptačných opatrení / Eva Pauditšová, Martin Šalkovič
  In: Zmena Klímy 2019, výzvy a riešenia [elektronický dokument] : Zborník abstraktov príspevkov a posterov. - Bratislava : Slovenská agentúra životného prostredia, 2019. - S. 39-39 [print]
 • BFB Local landscape-ecological initiatives in the Bratislava Self-Governing Region (examples from cities and municipalities) / Mária Kozová, Eva Pauditšová
  In: Landscape Ecology: From Theory to Practice. - Bratislava : ÚKE SAV, 2012. - S. 17-18
 • DAI Krajinnoekologický výskum a geografické informačné systémy v manažmente krajiny / Eva Pauditšová
  Bratislava : [s.n.], 2012
 • FAI Krajinné plánovanie / zost. Mária Kozová, Eva Pauditšová, Maroš Finka
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2010
 • FAI Implementácia trvalo udržateľného rozvoja / zost. Z. Izakovičová, M. Kozová, E. Pauditšová
  Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1998
 • FAI Acta Environmentalica Universitatis Comenianae / Zost. Edita Adamčeková, Eva Pauditšová
  PRIF UK, Bratislava : [s.n.], 1997
 • GAI Podzemný zásobník zemného plynu Gajary - Báden : Zámer. / Iveta Mociková ... [et al.]
  Bratislava : Hydrogeo, 1996
 • GAI Krajinná ekológia. Časť A. Ekologická únosnosť Žiarskej kotliny : Správa za II. etapu. / Ján Račko ... [et al.]
  Bratislava : PRIF UK, 1997
 • GAI Informácie pre rozhodovanie, prístup k informáciám, mechanizmus pre účasť všetkých zainteresovaných a inštitucionálne zabezpečenie participácie verejnosti v rozhodovacích procesoch časti III.2.1.1.4., III.2.1.1.5., III.2.2.1., III.2.2.2 / Eva Pauditšová
  In: Inštitucionálny rámec trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike. - Bratislava : PRIF UK, 2000. - S. 160-174, 242-245, 255-258
 • GAI Inštitucionálny aspekt trvalo udržateľného rozvoja / Eva Pauditšová, Katarína Pavličková, Peter Krasnec
  In: Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky. - Bratislava : REC Slovensko, 2000. - S. 170-207
 • GAI Akčný plán adaptácie na zmenu klímy hlavného mesta SR Bratislavy 2017-2020 / Ingrid Konrad ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2017
 • GII Dvadsaťročná história Katedry krajinnej ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave / Eva Pauditšová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 20, No. 2 (2012), s. 103-108
 • GII Pozemkové úpravy. Metodický návod na projektovanie pozenkových úprav / Erich Geisse ... [et al.]
  Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva SR, 2006
 • GII Ekologická stopa, klimatické zmeny a mestá : Návrh inovácie výpočtu ekologickej stopy a predstavenie možností zmiernenia negatívnych prejavov klimatických zmien v meste. / Zuzana Hudeková ... [et al.]
  Bratislava : MŽP SR, 2007
 • GII Ochrana prírody a krajiny na miestnej úrovni / Tamara Reháčková, Eva Pauditšová
  Bratislava : Združenie miest a obcí Slovenska, 2005