Zoznam publikácií

 
 • AAB Integrovaný rozvoj turizmu v mikroregióne Svätý Jur / Zdena Krnáčová ... [et al.]
  Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, Prírodovedecká fakulta UK, 2005
 • AAB Krajinná ekológia v posudzovaní vplyvov na životné prostredie [elektronický zdroj] : . / Katarína Pavličková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 • AAB Krajinnoekologické metódy v regionálnom environmentálnom hodnotení / Mária Kozová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003
 • AAB Agrorurálne štruktúry Slovenska po roku 1989 / Peter Spišiak ... [et al.]
  Bratislava : Geo-grafika, 2005
 • ABC Assessment of selected cultural ecosystem services: Benefits of land cover ecosystems for ecological models of tourism development (case study of Devín, the district of Bratislava IV) Chapter 11 / Zdena Krnáčová, Peter Barančok, Katarína Pavličková
  In: Mobilities, Tourism and Travel Behavior - Contexts and Boundaries. - ISBN 978-953-51-3726-9. - Rijeka : Intech, 2018. - S. 189-207 [1,12 AH]
 • ABD Ekologický model rozvoja vidieckeho cestovného ruchu v súlade s krajinnoekologickým potenciálom krajiny / Zdenka Krnáčová, Katarína Pavličková, Tatiana Hrnčiarová
  In: Krajina - predmet vzdelávania a výskumu. - ISBN 978-80-8046-452-3. - Bratislava : Perfekt, 2010. - S. 177-198
 • ACA Upravlenije v energetike : Učebno-metodičeskoje posobije. / Semen Petrovič Kundas ... [et al.]
  Minsk : Meždunarodnyj gosudarstvennyj ekologičeskij universitet imeni A. D. Sacharova, 2014
 • ACB Environmentálne plánovanie a manažment [elektronický zdroj] : . / Katarína Pavličková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 • ADC A landscape vulnerability analysis method proposal and its integration in the EIA / Monika Vyskupová, Katarína Pavličková, Peter Baus
  In: Journal of Environmental Planning and Management. - Vol. 60, No. 7 (2017), s. 1193-1213
 • ADC The ecological impact assessment of a proposed road development (the Slovak approach) / Erika Igondová, Katarína Pavličková, Oto Majzlan
  In: Environmental Impact Assessment Review. - Vol. 59, July (2016), s. 43-54
 • ADC A method proposal for cumulative environmental impact assessment based on the landscape vulnerability evaluation / Katarína Pavličková, Monika Vyskupová
  In: Environmental Impact Assessment Review. - Vol. 50, January (2015), s. 74-84
 • ADD Arrangement of soil plots as the landscape component in the ecological significant areas / Katarína Pavličková
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 22, No. 2 (2003), s. 377-385
 • ADD Species composition of micromycetes in cambizem stagnogleyic / Katarína Pavličková
  In: Biologia. - Vol. 49, No. 6 (1994), s. 835-841
 • ADD Microbiological characterization of the soil influenced by the negative anthropization / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 23, No. 1 (2004), s. 71-79
 • ADD Utilisation of landscape as part of the environmental assessment of plans for the development of countryside / Katarína Pavličková, Zdena Krnáčová
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 20, No. 3 Suppl. (2001), s. 125-131
 • ADD The assumptions for the tourism development in rural areas in Slovakia / Zdena Krnáčová, Katarína Pavličková, Peter Spišiak
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 20, No. 3, Suppl. (2001), s. 317-324
 • ADD Ecological stability of agri-structures in submountain region / Katarína Pavličková, Peter Spišiak, Dagmar Kusendová
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 23, Suppl. 1 (2004), s. 264-273
 • ADE Impacts of Recreational Activities on the Environment with an Emphasis on Protected Areas / Katarína Pavličková
  In: Journal of Landscape Management. - Vol. 3, No. 1 (2012), s. 25-32
 • ADE Rajecka Dolina recreational landscape potential / Katarína Pavličková, Monika Vyskupová, Erika Igondová
  In: Journal of Landscape Management. - Vol. 5, No. 2 (2014), s. 21-27
 • ADE Potential Impacts of the Tourism in Protected Areas of Micro-region Tarbucka / Katarína Pavličková, Ľuboš Molitoris
  In: Journal of Landscape Management. - Vol. 2, No. 1 (2011), s. 31-37
 • ADE The evaluation of landscape recreational potential of the small village (case study Suchohrad) / Katarína Pavličková, Denisa Sepešová
  In: Journal of Landscape Management. - Vol. 1, No. 1 (2017), s. 28-33
 • ADE Environmental Evaluation of Rural Tourism Development Plans / Katarína Pavličková
  In: Journal of Landscape Management. - Vol. 4, No. 1 (2013), s. 77-82
 • ADE The tourism possibilities satisfaction of chosen localities in Bratislava city / Katarína Pavličková, Viera Novanská
  In: Journal of Landscape Management. - Vol. 7, No. 2 (2016), s. 45-50
 • ADE Suburban recreation as a phenomen of modern lifestyle / Katarína Pavličková, Viera Novanská-Chrenščová
  In: Journal of Landscape Management. - Vol. 6, No. 2 (2015), s. 62-67
 • ADF Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny a jej ekologickej stability v rokoch 1955 a 1990 na území Myjavskej pahorkatiny / Martin Labuda, Katarína Pavličková
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 14, No. 1 (2006), s. 65-75
 • ADF Ovocné sady ako fenomén kultúrnej krajiny novobanskej štálovej oblasti / Hubert Žarnovičan, Katarína Pavličková, Jozef Kollár
  In: Životné prostredie. - Roč. 52, č. 4 (2018), s. 247-251
 • ADF Biologické invaze nepůvodních druhů do krajiny / Lukáš Lachman, Božena Šerá, Katarína Pavličková
  In: Životné prostredie. - Roč. 53, č. 3 (2019), s. 186-190
 • ADF Diverzita biotopov v mikroregióne Rovina / Ľuboš Molitoris, Katarína Pavličková
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 6, č. 2 (2012), s. 131-139
 • ADF Posudzovanie vplyvov na životné prostredie = nástroj udržateľného rozvoja / Katarína Pavličková
  In: Ekologické štúdie. - Roč. 3, č. 1 (2012), s. 82-88
 • ADF Evaluation of the development potential in optimisation of the area using / Slávka Muchová ... [et al.]
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 25, Supplement 1 (2006), s. 179-189
 • ADF The negative anthropization and its impact on selected microbiological characterization of the soil and coal complex / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: Phytopedon (Bratislava). - Vol. 2, No. 2 (2003), s. 69-75
 • ADF Application of geographical information system in site selection of the facilities - case study / Eva Pauditšová, Katarína Pavličková
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 17, Suppl. 1 (1998), s. 218-231
 • ADF Hodnotenie procesu posudzovania vplyvov zámerov činností na životné prostredie / Katarína Pavličková, Peter Krasnec
  In: Architektonické listy FA STU. - Roč. 3, č. 1 (1999), s. 24-28
 • ADF Kvalita dokumentácie vypracovanej pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie / Katarína Pavličková
  In: Architektonické listy FA STU. - Roč. 3, č. 1 (1999), s. 79-81
 • ADF Prínos krajinnej ekológie k metodike hodnotenia environmentálnych vplyvov / Mária Kozová ... [et al.]
  In: Životné prostredie. - Roč. 41, č. 3 (2007), s. 135-141
 • ADF Potenciál rozvoja rekreácie - prípadová štúdia v mikroregióne Veľká Javorina - Bradlo / Ľuboš Molitoric, Katarína Pavličková
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 21, No. 2 (2013), s. 36-47
 • ADF Hodnotenie vplyvov rozvoja vidieka na životné prostredie na príklade zariadení cestovného ruchu / Katarína Pavličková
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 2, č. 1 (2008), s. 117-121
 • ADF Integrated tourism development in environmentally valuable territory of Svätý Jur / Zdena Krnáčová ... [et al.]
  In: Alfa spectra FA STU. - Roč. 1, Spec. Iss. (2005), s. 33-38
 • ADM Dark Sky Parks - New Impulse for Nature Tourism Development in Protected Areas (National Park Muranska Planina, Slovakia) / Martin Labuda, Katarína Pavličková, Jana Števová
  In: e-Review of Tourism Research [elektronický zdroj]. - Vol. 13, No. 5/6 (2016), s. 536-549 [online]
 • ADM Does the Current State of Environmental Impact Assessment in Armenia Pose a Challenge for the Future? / Sofya Geghamyan, Katarína Pavličková
  In: Journal of Environmental Assessment Policy and Management. - Roč. 21, č. 2 (2019), s. [1-28], Art. no. 1950004
 • AEC Effects of Sustainable Energy Facilities on Landscape: A Case Study of Slovakia / Katarína Pavličková, Anna Miklošovičová, Monika Vyskupová
  In: Designing Low Carbon Societies in Landscapes. - ISBN 978-4-431-54819-5. - Tokyo : Springer, 2014. - S. 109-127 [1,109 AH]
 • AEC Nové trendy k hodnoteniu rozvoja vidieckej krajiny v rámci rozvojových programov / Katarína Pavličková
  In: Geografické aspekty středoevropského prostoru. Předpoklady vstupu ČR a SR do Evropské unie. - ISBN 80-210-2664-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S. 143-147
 • AEC Možnosti a obmedzenia udržateľného rozvoja regiónu Horná Orava / Viera Chrenščová, Katarína Pavličková
  In: Geografické aspekty středoevropského prostoru, 1. díl. - ISBN 978-80-210-4947-5. - Brno : Masarykova univerzita, 2009. - S. 145-150
 • AED Zhodnotenie dlhodobej udržateľnosti turizmu z hľadiska environmentálneho vnímania obyvateľstva (na príklade mikroregiónu Svätého Jura) / Dagmar Štefunková, Zdena Krnáčová, Katarína Pavličková
  In: Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy, roč. 45. Folia Geographica 10. - Prešov : Prešovská univerzita, 2006. - S. 512-520
 • AED An interdisciplinary as Applied to Environmental Studies at the Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava / Mária Kozová, Katarína Pavličková
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 1. - Bratislava : PRIF UK, 1993. - S. 43-46
 • AED Conception and Creation of Territorial System of Landscape Ecological Stability / Mária Kozová, Katarína Pavličková
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 1. - Bratislava : PRIF UK, 1993. - S. 67-70
 • AED Environmentálne aspekty rozvoja mikroregiónu "Horné Záhorie - Unín / Katarína Pavličková, Jana Balážová
  In: Geografické informácie 13. - ISBN 978-80-8094-637-1. - Nitra : UKF, 2009. - S. 157-162
 • AED Public participation in the environmental impact assessment proces in the Slovak Republic / Katarína Pavličková, Gabriel Bianchi, Viera Rosová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 4-5. - Bratislava : UK, 1995. - S. 177-182
 • AED Krajina a alternatívne poľnohospodárstvo / Katarína Pavličková
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 9, Suppl.. - Bratislava : PRIF UK, 1997. - S. 163-166
 • AED Environmentálne hodnotenie vidieckeho regiónu na príklade rozvojových dokumentov okresu Myjava / Katarína Pavličková
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 11, Suppl.. - Bratislava : UK, 2002. - S. 255-262
 • AED Environmentálne zdravie a jeho determinanty / Milada Eštóková, Katarína Pavličková
  In: Acta Facultatis Ecologiae Zvolen, Vol. 22. - Zvolen : Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, 2010. - S. 147-157
 • AED Zmena priestorovej štruktúry krajinných systémov vo vzťahu k tranzitívnej ekonomike na príklade mikroregiónu Svätý Jur / Katarína Pavličková
  In: Hodnotenie poľnohospodárskej krajiny v tranzitívnej ekonomike. - ISBN 978-80-89325-01-6. - Bratislava : ÚKE SAV, 2008. - S. 223-233
 • AED Zásady ekologického poľnohospodárstva / Katarína Pavličková
  In: Krajinná ekológia v environmentálnej praxi. - Bratislava : PRIF UK, 1998. - S. 156-164
 • AED Formovanie trhu s poľnohospodárskou pôdou v stredoeurópskom priestore / Katarína Pavličková, Peter Spišiak
  In: Vedecké práce a monografie v odbore geografia. - ISBN 978-80-7097-700-2. - Košice : UPJŠ, 2007. - S. 145-149
 • AED The application of public participation methods in environmental decision - making / Katarína Pavličková, Petra Ďurišová
  In: Landscape Ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. - ISBN 978-80-89325-16-0. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2010. - S. 265-275
 • AED Krajina ako základ pre posudzovanie vplyvov technických objektov na životné prostredie / Katarína Pavličková
  In: Folia Geographica 16. - Prešov : Prešovská univerzita, 2010. - S. 87-96
 • AED Environmentálny prístup k regionálnemu rozvoju vidieckej krajiny na príklade oblasti Dedinky-Mlynky / Katarína Pavličková
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, Suppl. No. 3. - ISBN 80-223-2144-3. - Bratislava : PRIF UK, 2005. - S. 437-444
 • AFB O niektorých problémoch v posudzovaní vplyvov diaľnice na životné prostredie / Ján Drdoš, Katarína Pavličková
  In: Hodnotenie a posudzovanie vplyvov komunikácií a dopravy na životné prostredie. - Košice : SCS, 1996. - S. 54-61
 • AFB National Environmental Impact Assessment System and Its Application - Slovak Republic / Ján Drdoš, Katarína Pavličková
  In: International Roundtable on Practical Implementation of EIA in Central and Eastern Europe. - Bratislava : MŽP SR, Centrum EIA PRIF UK, 1996. - S. 81-92
 • AFC Vplyvy rozvoja rekreačných zariadení na životné prostredie s dôrazom na chránené územia / Katarína Pavličková
  In: Rekreace a ochrana přírody - ruku v ruce... Sborník příspěvků. - ISBN 978-80-7375-611-6. - Brno : Mendelova univerzita, 2012. - S. 123-129
 • AFC The Historical Aspects of Ecological Agriculture in the Slovak Republic / Katarína Pavličková, Peter Spišiak
  In: Dealing with Diversity. - ISBN 80-86561-09-7. - Praha : Charles University, 2003. - S. 280-283
 • AFC Methodological Issues of Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context / Katarína Pavličková
  In: New Challenges for Environmental University Study - Proceedings. - Vienna : Vienna University of Technology, 1997. - S. 59-66
 • AFC Localization Assumption of Tourism Ecological Models Development (The Case Study of Bratislava IV) / Zdena Krnáčová, Peter Barančok, Katarína Pavličková
  In: Public Recreation and Landscape Protection - with nature hand in hand... Conference proceeding. - ISBN 978-80-7509-408-7. - Brno : Mendelova univerzita, 2016. - S. 92-101
 • AFC The mining versus the recreation - study from Armenia / Sofya Geghamyan, Katarína Pavličková
  In: Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand! : Conference proceeding. - ISBN 978-80-7509-550-3. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2018. - S. 353-356
 • AFC The impact of a road construction on ecological stability of a model area / Erika Igondová, Monika Vyskupová, Katarína Pavličková
  In: MendelNet 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7375-908-7. - Brno : Mendelova univerzita, 2013. - S. 427-432 [CD-ROM]
 • AFC Methodological guidelines to the national council of the Slovak Republic Act No. 127/1994, part: Environmental impact assessment of railway lines and stations / Katarína Pavličková
  In: Environmental Impact Assessment Prague 2000. - ISBN 80-01-02239-0. - Praha : CA-IUAPPA, 2000. - S. 67-71
 • AFC It has a small village a chance for the development of the recreation? / Katarína Pavličková, Denisa Sepešová
  In: Public Recreation and Landscape Protection - with nature hand in hand? Conference proceeding. - ISBN 978-80-7509-407-2. - Brno : Mendelova univerzita, 2017. - S. 176-181
 • AFC Potential of the rural development on he case study of micro-region Rovina / K. Pavličková, Ľ. Molitoris
  In: MendelNet 2011 (CD-ROM). - ISBN 978-80-7375-563-8. - Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2011. - S. 520-530
 • AFC Recreational backgrounds of selected Sidees of the Bratislava city / Katarína Pavličková, Viera Novanská
  In: Public Recreation and Landscape Protection - with nature hand in hand... Conference proceeding. - ISBN 978-80-7509-408-7. - Brno : Mendelova univerzita, 2016. - S. 189-195
 • AFC Land use as a part of social-economic analysis of Myjava dispersed settlement / Katarína Pavličková, Martin Labuda
  In: Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of 21st century. - ISBN 978-80-210-4600-9. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - S. 217-220
 • AFC Syntetické hodnotenie vybraných predpokladov cestovného ruchu v mikroreegióne mesta Svätý Jur / Marta Dobrovodská, Katarína Pavličková
  In: Fyzickogeografický sborník 3. - ISBN 80-210-3284-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. 212-218
 • AFC Visitors perception of chosen suburban recreational localities of Bratislava city / Katarína Pavličková, Viera Novanská Chrenščová
  In: Public Recreation and Landscape Protection - with man hand in hand? Conference proceeding. - ISBN 978-80-7509-251-9. - Brno : Mendelova univerzita, 2015. - S. 286-291
 • AFD Nové výzvy v oblasti posudzovania vplyvov na územiach Natury 2000 (Intergated Biodiversity Impact Assessment) / Zuzana Michalcová, Katarína Pavličková
  In: SEA/EIA 2012 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89503-22-3. - Banská Bystrica : SAŽP, 2012. - Nestr. [7 s.] [CD-ROM]
 • AFD Environmentálne vzdelávanie učiteľov stredných škôl na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave / Viera Chrenščová, Katarína Pavličková
  In: Krajina - človek - kultúra. Prístupy k implementácii Európskeho dohovoru o krajine v štátoch V4 [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : SOŽP, 2006. - Nestr. [4 s.] [CD-ROM]
 • AFD Vplyv lokalizácie veterných elektrární na poľnohospodársku krajinu / Katarína Pavličková
  In: 8. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. Sekcia 3: Environmentálne inžinierstvo. - ISBN 978-80-8073-791-7. - Košice : TU, 2007. - S. 189-194
 • AFD Support of capacity building for sustainable regional and local development in Slovakia by means of a German-Slovakian further education project / Maik Adomssent, Katarína Pavličková, Mária Kozová
  In: Landscape Planning in the Enlarged European Union. - ISBN 80-223-2197-4. - Bratislava : PRIF UK, 2006. - S. 5-16 (CD-ROM)
 • AFD Rozvoj kopaničiarskej obce Vrbovce v mikroregióne Branč / Peter Spišiak, Katarína Pavličková
  In: Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. - ISBN 80-8069-246-7. - Nitra : SPU, 2003. - S. 437-440
 • AFD Kopaničiarske osídlenie ako súčasť kultúrnej krajiny (oblasť myjavských kopaníc) / Katarína Pavličková, Peter Spišiak
  In: Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. - ISBN 80-8069-246-7. - Nitra : SPU, 2003. - S. 441-444
 • AFD Medziodborová integrácia pri tvorbe environmentálneho študijného programu v anglickom jazyku / Anikó Abrahámová, Katarína Pavličková, Peter J. Fedor
  In: Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania : zborník vybraných príspevkov. - ISBN 978-80-223-3502-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 119-127
 • AFD Priestorové rozmiestnenie ekologického poľnohospodárstva v Slovenskej republike / Katarína Pavličková
  In: Geografické informácie 7: Slovensko a integrujúca sa Európa. 2. diel. - ISBN 80-8050-543-8. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2002. - S. 195-201
 • AFD Výber environmentálne prijateľného variantu plánovanej výstavby paroplynovej elektrárne / Katarína Pavličková
  In: Zborník príspevkov zo 7. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Sekcia č. 5 Environmentálne inžinierstvo. - ISBN 80-7099-811-3. - Košice : Technická univerzita, 2002. - S. 196-199
 • AFD Ukazovatele životného prostredia ako determinanty kvality života / Katarína Pavličková, Eva Pauditšová
  In: Determinanty kvality života na vidieku [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-552-0667-7. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011. - nestr. [7 s.] [CD-ROM]
 • AFD Lokalizácia líniových energetických stavieb ako obmedzenie rozvoja sídel / Katarína Pavličková, Martina Koóšová
  In: Ochrana a manažment poľnohospodárskej krajiny. Zborník príspevkov. - ISBN 978-80-89325-05-04. - Bratislava : SAV, 2008. - S. 289-293
 • AFD Ovplyvnenie kvality a pohody života obyvateľov výstavbou polyfunkčných objektov / Milada Mikulčíková, Katarína Pavličková
  In: Sídlo - park - krajina I. Mesto, zeleň, kvalita života. - ISBN 80-8069-170-3. - Nitra : Vydavateľské a edičné stredisko SPU, 2002. - S. 60-64
 • AFD Účasť verejnosti v environmentálnych rozhodovacích procesoch ako súčasť výučby environmentalistov / Katarína Pavličková
  In: Environmentálna výchova a vzdelávanie na školách v SR, 1. - ISBN80-228-0795-8. - Zvolen : Technická univerzita, 1998. - S. 289-295
 • AFD Uplatnenie kombinovanej dopravy železnica - cesta ako programu prispievajúcemu k trvalo udržateľnému rozvoju / Katarína Pavličková
  In: Implementácia trvalo udržateľného rozvoja. - ISBN 80-968120-0-9. - Bratislava : UKE SAV pre SNK SCOPE, 1998. - S. 286-296
 • AFD Different approaches to the evluation of land use according to social-economic conditions / Katarína Pavličková, Viera Chrenščová, Bohumila Hudecová
  In: Implementation of Landscape Ecology in New and Changing Conditions. - ISBN 978-80-89325-03-0. - Nitra : Institue of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, 2008. - S. 323-328
 • AFD Uvedomenie verejnosti v rámci procesu posudzovania na životné prostredie / Katarína Pavličková
  In: Environmentálne problémy miest, 1. - ISBN 80-232-0176-X. - Košice : Dom techniky ZSVTS, 1999. - S. 244-248
 • AFD Environmentálne systémy riadenia ako súčasť študijného programu environmentálne plánovanie a manažment na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave / Katarína Pavličková
  In: Dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky a ekoinovácie. - ISBN 978-80-8073-876-1. - Košice : Technická univerzita, 2007. - S. 106-110
 • AFD Perspektívy rozvoja vidieckej krajiny na príklade Myjavskej pahorkatiny / Katarína Pavličková, Martin Labuda
  In: Regióny - Vidiek - Životné prostredie 2004. - ISBN 80-8069-437-0. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2004. - S. 40-47
 • AFD Environmentálne aspekty rozvoja poľnohospodársky znevýhodnených regiónov / Katarína Pavličková
  In: Geografické informácie 8: Stredoeurópsky priestor - geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja [elektronický dokument]. - ISBN 80-8050-784-8. - Nitra : UKF, 2004. - S. 15-16 [CD-ROM]
 • AFD Didaktické aspekty hodnotenia zapojenosti verejnosti pri riešení problémov environmentálneho plánovania / Katarína Pavličková
  In: Teória a prax krajinno-ekologického plánovania. - ISBN 80-8050-791-0. - Nitra : Fakulta prírodných vied UKF, v Nitre, 2005. - S. 128-131
 • AFG 20th International student conference on environmental protection and rural development / Monika Vyskupová, Katarína Pavličková, Viera Novanska
  In: 20th International Student Conference on Envirornmental Protection and Rural Development. - ISBN 978-963-89935-1-9. - Szolnok : Szolnoki Föiskola, 2014. - S. 51
 • AFG Stanovenie obsahu dusíka v telách pôdnych mikromycét / Katarína Pavličková
  In: Metody studia přeměn dusíku v půdě. - České Budějovice : ÚPB ČSAV, 1993. - S. 35-36
 • AFG Effects of Sustainable Energy Facilities on the Landscape / Katarína Pavličková
  In: 8th World Congress of the International Association for Landscape Ecology. - Beijing : IALE, 2011. - S. 419-420
 • AFG Ecological Stability Evaluation in Landscape Consolidation Processes / Anna Miklošovičová, Katarína Pavličková
  In: 8th World Congress of the International Association for Landscape Ecology. - Beijing : IALE, 2011. - S. 370
 • AFG Biosynthesis of nitrogen and carbon into soil micromycetes / Katarína Pavličková
  In: IUMS Congresses 94. - Praha : International Union of Microbiological Societies, 1994. - S. 287
 • AFG Electric line constructions as barriers of rural development / Katarína Pavličková, Martina Koosová
  In: EURORURAL '10 - European Countryside under Globalization. - ISBN 978-80-7375-418-1. - Brno : Mendel University, Faculty of Agronomy, Institut of Applied and Landscape Ecology, 2010. - S. 41
 • AFG Could be "Green projects" in a Discrepancy with Landscape protection ? / Katarína Pavličková, Martin Labuda
  In: European Landscapes in Transformation: Challenges for Landscape Ecology and Management. European IALE Conference 2009, 70 years of Landscape Ecology in Europe. - Salzburg : [s.n.], 2009. - S. 134
 • AFH Štruktúra populácie a obsah uhlíka a dusíka v biomase mikromycét a agrobiocenózach / Katarína Pavličková, Oľga Dugová
  In: Pôda a produkcia agroekosystémov. - Bratislava : ZS VTS, 1990. - S. 99-104
 • AFH Evaluation of technical constructions by optimalisation of land using / Slávka Muchová, Annamária Švecová, Katarína Pavlíčková
  In: Landscape Ecology - an International Integrating Tool in Environmental Issues. - ISBN 80-968120-5-X. - Bratislava : Slovac Academy of Sciences, 2003. - S. 81
 • AFH The ecological stability of the agri-structure in the border submountain region (Chvojnica Upland) / Katarína Pavličková, Peter Spišiak, Dagmar Kusendová
  In: Landscape Ecology - an International Integrating Tool in Environmental Issues. - ISBN 80-968120-5-X. - Bratislava : Slovac Academy of Sciences, 2003. - S. 91
 • AFH Development of landscape structure - source for sustainable rural development analyses / Zdena Krnáčová, Katarína Pavličková
  In: Pretected Areas and Landscape Ecological Research. - Bratislava : UKE SAV, 2000. - S. 91
 • AFH Tourism as a measure of rural development / Zdena Krnáčová, Katarína Pavličková, Peter Spišiak
  In: Protected Areas and Landscape Ecological Research. - Bratislava : UKE SAV, 2000. - S. 122
 • AFH Utilization of landscape as part of the environmental appraisal of plans for the development of countryside / Katarína Pavličková, Zdena Krnáčová
  In: Protected Areas and Landscape Ecological Research. - Bratislava : UKE SAV, 2000. - S. 39-40
 • AFH Environmental approach to regional development of rural landscape / Katarína Pavličková
  In: Regional geography, regional development and European Union. - Bratislava : PRIF UK, 2004. - S. 25
 • AFH Usporiadanie pôdnych celkov v ekologicky významných územiach / Katarína Pavličková
  In: Nové trendy v krajinnej ekológii. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj]. - ISBN 80-223-1876-0. - Bratislava : UK, 2002. - S. 12
 • AFH Recommendations Based on the 11-years NATO-CCMS Pilot Study on Methodology, Focalization, Evaluation and Scope of the Environmental Impact Assessment / Katarína Pavličková
  In: Defense and the Environment. - Bratislava : [s.n.], 2003. - S. 10
 • AFH Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny a jej ekologickej stability v rokoch 1955 a 1990 na území Myjavskej pahorkatiny / Martin Labuda, Katarína Pavličková
  In: Vedecký seminár "Ochrana a využívanie krajiny" a 10. kolokvium krajinárskych katedier pri príležitosti 15. výročia založenia Katedry ekosozológie a fyziotaktiky. Zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2005. - S. 14
 • AFH Postup spracovania a špecifikácia typov krajiny pre rekreačné využitie na príklade mikroregiónu Svätý Jur / Zdena Krnáčová ... [et al.]
  In: Vedecký seminár "Ochrana a využívanie krajiny" a 10. kolokvium krajinárskych katedier pri príležitosti 15. výročia založenia Katedry ekosozológie a fyziotaktiky. Zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2005. - S. 13-14
 • AFH The specification of environmental problems in the frame of landscape-ecological plan creation / Zdena Krnáčová ... [et al.]
  In: Landscape Planning in the Enlarged European Union [elektronický zdroj]. - ISBN 80-223-2197-4. - Bratislava : PRIF UK, 2006. - S. 8-9 [CD-ROM]
 • AFH Integrated tourism devepolment in environmentally valuable territory of Svätý Jur / Zdena Krnáčová ... [et al.]
  In: Landscape Planning in the Enlarged European Union [elektronický zdroj]. - ISBN 80-223-2197-4. - Bratislava : PRIF UK, 2006. - S. 9 [CD-ROM]
 • AFL Spatial models of integration development of country tourism / Zdena Krnáčová, Dagmar Štefunková, Katarína Pavličková
  In: Implementation of Landscape Ecology in New and Changing Conditions. - Nitra : Institue of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, 2006. - S. 75-76
 • AGI Geologické a pôdne pomery / Zoltán Bedrna, Mária Kozová, Katarína Pavličková
  In: Biogeografická rajonizácia územia hl. mesta SR Bratislavy. - Bratislava : [s.n.], 1993. - S. 7-10
 • AGI Hydrologické a klimatické pomery / Adriana Parolková, Katarína Pavličková
  In: Biogeografická rajonizácia územia hl. mesta SR Bratislavy. - Bratislava : [s.n.], 1993. - S. 10-11
 • AGI Metodický postup pre hodnotenie vplyvov presahujúcich štátne hranice / Katarína Pavličková
  Bratislava : MŽP SR, 1997
 • AGI Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike [elektronický zdroj] : . / Kolektív riešiteľov
  Bratislava : REC, 2000
 • AGI Príprava a realizácia komplexného zhodnotenia uplatňovania zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie / Katarína Pavličková ... [et al.]
  Bratislava : Centrum posudzovania vplyvov na životné prostredie pri Katedre krajinnej ekológie PRIF UK, 1998
 • BAB Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA, II. diel : Komentár ku krokom posudzovania vplyvov činností s príkladmi odporúčaných postupov a metód. / Mária Kozová ... [a kol.]
  Bratislava : ŠEVT, 1995
 • BAB Trvalo udržateľný rozvoj - výzva pre Slovensko / ved. výsk. tímu Mikuláš Huba... [et al.]
  Bratislava : REC Slovensko, 2001
 • BAB Účasť verejnosti v environmentálnych rozhodovacích procesoch / Katarína Pavličková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2004
 • BBB Manažment životného prostredia na miestnej úrovni / Mária Kozová, Katarína Pavličková
  In: Ochrana životného prostredia a udržateľný miestny a regionálny rozvoj. - ISBN 978-80-223-2558-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 38-72
 • BBB Environmentálna komunikácia - účasť verejnosti na rozhodovaní / Katarína Pavličková
  In: Ochrana životného prostredia a udržateľný miestny a regionálny rozvoj. - ISBN 978-80-223-2558-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 73-97
 • BBB Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie a strategické environmentálne hodnotenie / Mária Kozová, Katarína Pavličková
  In: Ochrana životného prostredia a udržateľný miestny a regionálny rozvoj. - ISBN 978-80-223-2558-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 124-154
 • BCB Environmentálne vzdelávanie učiteľov stredných škôl [elektronický zdroj] / Viera Chrenščová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2006
 • BCI Základy mikrobiológie pre environmentalistov / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2002
 • BCI Alternatívne hospodárenie na pôde / Z. Bedrna, J. Vybiralová, K. Pavličková
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 1997
 • BCI Posudzovanie vplyvov na životné prostredie [elektronický zdroj] : . / Katarína Pavličková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 • BCI Didaktické aspekty v environmentálnej a ekologickej výchove : (Vybrané kapitoly s pracovnými listami). / Milan Kminiak ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003
 • BCI Posudzovanie vplyvov na životné prostredie / Mária Kozová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1996
 • BCI Mikrobiológia pre environmentalistov / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2008
 • BCK Právo životného prostredia ako významný nástroj starostlivosti o životné prostredie - príklady vybraných právnych predpisov a ich charakteristika / Mária Kozová ... [et al.]
  In: Krajinná ekológia v environmentálnej praxi. - Bratislava : PRIF UK, 1998. - S. 42-72
 • BDE The Summer School “A Metropolis with a Green Heart” / Mária Kozová, Katarína Pavlíčková, Maroš Finka
  In: GeoScape. - Vol. 5, No. 1 (2010), s. 12-23
 • BDF Dištančné štúdium ochrany životného prostredia a udržateľného miestneho a regionálneho rozvoja na Slovensku / Katarína Pavličková
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 14, No. 2 (2006), s. 139-143
 • BDF Vyúčba posudzovania vplyvou na životné prostredie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave / Katarína Pavličková
  In: Spravodajca SEA/EIA. - Č. 2 (2009), s. 18-19
 • BDF Prehľad posúdených a posudzovaných navrhovaných činností a strategických dokumentov / Katarína Pavličková
  In: Spravodajca SEA/EIA. - Č. 1 (2009), s. 15-17
 • BDF Rada Európy a životné prostredie / Katarína Pavličková
  In: Životné prostredie. - Roč. 27, č. 5 (1993), s. 275
 • BDF Seminár programu TEMPUS "Prístupy k výchove a výuke enivronmentálneho štúdia: Interdisciplinárny prístup / Katarína Pavličková, Mária Kozová
  In: Životné prostredie. - Roč. 27, č. 6 (1993), s. 283
 • BDF Skúsenosti z overovania procesnosti navrhovaného zákona NR SR EIA / Mária Kozová, Katarína Pavličková
  In: Životné prostredie. - Roč. 28, č. 2 (1994), s. 72-76
 • BDF Centrá EIA na Slovensku / Mária Kozová, Katarína Pavličková, Dagmar Petriková
  In: Životné prostredie. - Roč. 28, č. 2 (1994), s. 102
 • BDF Medzinárodná spolupráca pri organizovaní vzdelávacích seminárov EIA / Mária Kozová, Katarína Pavličková, Ján Drdoš
  In: Životné prostredie. - Roč. 28, č. 2 (1994), s. 103-104
 • BDF Líniové energetické stavby ako jeden z determinantov ľudského zdravia / Martina Koóšová, Martina Pavličková
  In: Životné prostredie. - Roč. 42, č. 4 (2008), s. 199-201
 • BDF Hodnotenie kvality dokumentácie / Katarína Pavličková
  In: Životné prostredie. - Roč. 33, č. 4 (1999), s. 222-223
 • BDF Kvalita procesov posudzovania environmentálnych vplyvov činností / Katarína Pavličková, Peter Krasnec
  In: Životné prostredie. - Roč. 33, č. 4 (1999), s. 192-195
 • BDF Spolupráca univerzít so samosprávou pri vzdelávaní k TUR / Katarína Pavličková
  In: Enviromagazín. - Roč. 12, mimoriadne číslo (2007), s. 22
 • BDF TEMPUS No. 511390 Environmental governance for environmental curricula (2010 - 2014) / Mária Kozová, Anna Miklošovičová, Katarína Pavličková
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 22, No. 2 (2014), s. 65-74
 • BDF Verejnosť a proces posudzovania vplyvou činností na životné prostredie - klady a zápory / Katarína Pavličková
  In: Životné prostredie. - Roč. 43, č. 3 (2009), s. 153-156
 • BEC Environmentalistika ako samostatný predmet na školách / Katarína Pavličková, Katarína Modranová-Kmeťová
  In: Didaktika biologie a didaktika geologie - současnost a perspektivy. - ISBN 80-86561-01-1. - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - S. 225-228
 • BED 10. výročie založenia katedry krajinnej ekológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského / Mária Kozová ... [et al.]
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 11, Suppl.. - Bratislava : PRIF UK, 2002. - S. 9-12
 • BEE The evaluation of recreational potential of Rajecka dolina with an emphasis on landscape stability and ecological significance / Katarína Pavličková, Monika Vyskupová, Erika Igondová
  In: Public Recreation and Landscape Protection - with man hand in hand? Conference proceeding. - ISBN 978-80-7375-952-0. - Brno : Mendelova univerzita, 2014. - S. 249-256
 • BEE Methodological approaches to the environmental evaluation of plants and programs of the recreational development / Katarína Pavličková
  In: Public Recreation and Landscape Protection - with man hand in hand. Conference proceeding. - Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. - Brno : Mendelova univerzita, 2013. - S. 86-91
 • BEE Transboundary impacts of projects evaluated under ESPOO convention, situated on transboundary flows / Katarina Pavličková
  In: Methodology, Focalization, Evaluation and Scope of Environmental Impact Assessment. Seventh Report: Water management and Assessment of Water Systems. Report No. 249. - Antwerp : NATO CCMS, 2001. - S. 141-149
 • BEE Public participation Chapter 2 / Katarína Pavličková
  In: Methodology, Focalization, Evaluation and Scope of Environmental Impact Assessment. Final Report No. 260. - Antwerp : NATO CCMS, 2002. - S. 29-43
 • BEE Public participation as a subject of the EIA process its role and status under the Slovakia conditions / Katarina Pavličková
  In: Methodology, focalisation, evaluation and scope of environmental impact assessment. Third report: Evaluation of public participation in EIA. - Antwerp : University of Antwerp, 1994. - S. 133-150
 • BEE Public Involment into Project "Alternatives for Drinking Water Supply for Towns Prešov and Košice" / Katarína Pavličková
  In: NATO-CCMS Pilot Study on EIA, 7. - Antwerp : University of Antwerp, 1994. - S. 7-12
 • BEE Public involvement into project "Alternatives for drinking water supply for towns Prešov and Košice" / Katarína Pavličková, Viera Rosová, Gabriel Bianchi
  In: Methodology, focalisation, evaluation and scope of environmental impact assessment. - Antwerp : University of Antwerp, 1995. - S. 7-12
 • BEE Strategic Environmental Assessment - Reviewing and Public Participation / Katarína Pavličková
  In: Strategic Environmental Assessment: Theory versus Practice. Report No. 212. - Antwerp : University of Antwerp, 1996. - S. 85-92
 • BEE Health impact assessment as an internal part of environmental impact assessment in the Slovak Republic / Katarína Pavličková, Helena Banská
  In: Integration of risk assessment and health impact assessment in environmental assessment. - Antwerp : University of Antwerp, 1997. - S. 87-91
 • BEE Environmental Sciences at Faculty of Science, Bratislava, and others Universities in Slovakia / Milan Kminiak, Katarína Pavličková
  In: Science and technology education in new millenium. - ISBN 80-86360-14-8. - Praha : PERES Publishers, 2000. - S. 163-168
 • BEE Reviewing the Quality of the EIA documentation / Katarína Pavličková
  In: Methodology, Focalization, Evaluation and Scope of Environmental Impact Assessment. Sixth Report Quality Control in Environmental Assessment: Results of a Survey. Report No. 231. - Brusel : Commitee on the Challenges of Modern Society, North Atlantic Treaty Organization, 1999. - S. 110-112
 • BEE The Slovakian experience with quality control in environmental assessment / Katarína Pavličková
  In: Methodology, Focalization, Evaluation and Scope of Environmental Impact Assessment. Sixth Report Quality Control in Environmental Assessment: Results of a Survey. - Brusel : Commitee on the Challenges of Modern Society, North Atlantic Treaty Organization, 1999. - S. 16-21
 • BEE Reccomendations based on the NATO-CCMS Pilot Study on Methodology, Focalization, Evaluation and Scope of Environmental Impact Assessment / Katarína Pavličková
  In: Defense and the Environment: Effective Scientific Communication. - ISBN 1-4020-2082-1. - Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2004. - S. 91-100
 • BEF Hodnotenie posudzovania vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike očami zainteresovaných / Katarína Pavličková
  In: SEA/EIA 2010 (CD-ROM). - Banská Bystrica : SAŽP, 2010. - Nestr. [5 s.]
 • BEF "Environmentálne plánovanie a management" na odbore environmentalistika PRIF UK Bratislava / Mária Kozová ... [et al.]
  In: Stratégia environmentálnej výchovy a vzdelávania na školách. - ISBN 80-88688-09-4. - Bratislava : Strom života, 1995. - S. 96-98
 • BEF Course on environmental impact assessment for the students of environmental sciences programme / Mária Kozová ... [et al.]
  In: Management and protection of environment. - ISBN 80-85697-42-4. - Bratislava : PRIF UK, 1996. - S. 325-332
 • BEF EIA for students of Environmental Sciences Programme / Mária Kozová, Ján Drdoš, Katarína Pavličková
  In: Management and protection of environment. - ISBN 80-85697-42-4. - Bratislava : PRIF UK, 1996. - S. 325-331
 • BEF Profil absolventa zamerania "Environmentálne plánovanie a management" na odbore Environmentalistika na PRIF UK Bratislava / Mária Kozová ... [et al.]
  In: Stratégia environmentálnej výchovy a vzdelávania na školách. - Bratislava : [s.n.], 1996. - S. 96-98
 • BEF Environmental impact assessment - waste treatments and disposal facility / Katarína Pavličková, Soňa Antalová
  In: Management and protection of environment. - ISBN 80-85697-42-4. - Bratislava : PRIF UK, 1996. - S. 333-338
 • BEF Public participation and forms of environmental negotiation / Katarína Pavličková, Gabriel Bianchi, Viera Rosová
  In: Management and protection of environment. - ISBN 80-85697-42-4. - Bratislava : PRIF UK, 1996. - S. 339-344
 • BEF Metodický a aplikačný postup pre rozvoj vidieckeho turizmu a agroturizmu v environmentálne špecifickej krajine (na príklade h. o. RD Sobotište) / Peter Spišiak, Zdena Krnáčová, Katarína Pavličková
  In: Krajina, človek, kultúra. - Bratislava : Slovenská agentúra životného prostredia, 2000. - S. 118-124
 • BEF Význam ekologického poľnohospodárstva pre ochranu a tvorbu krajiny / Katarína Pavličková
  In: Krajina, človek, kultúra. - ISBN 80-88850-40-1. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 2001. - S. 178-180
 • BEF Využitie krajinnej ekológie v ekologickom poľnohospodárstve / Katarína Pavličková
  In: Krajinné plánovanie v 21. storočí. - Bratislava : ÚKE SAV, 2001. - S. 117-123
 • BEF Revitalizácia environmentálnej výchovy na školách a jej vplyv na environmentálne uvedomenie / Katarína Pavličková, Katarína Modranová-Kmeťová
  In: Environmentálne problémy miest. - Košice : C Press, 2001. - S. 101-104
 • BEF Trvalo udržateľný rozvoj a hospodárenie na pôde / Katarína Pavličková
  In: Program Capacity 21 pre Slovenskú republiku. - Bratislava : [s.n.], 1998. - S. 16-23
 • BFA Ecological Impacts evaluation of proposed road construction / Erika Igondová, Katarína Pavličková
  In: Open GIS Symposium and Summer School 2015. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - S. 30
 • BFB Formy environmentálneho vzdelávania pre konzultantov a projektantov / Katarína Pavličková
  In: Stratégia environmentálnej výchovy a vzdelávania na školách. - ISBN 80-88688-09-4. - Bratislava : Strom života, 1995. - S. 11
 • DAI Posudzovanie vplyvov priemyselných a poľnohospodárskych činností na životné prostredie / Katarína Pavličková
  Bratislava : [s.n.], 2004
 • EDI Ecological Impact Assessment / Katarína Pavličková
  In: Životné prostredie. - Roč. 34, č. 3 (2000), s. 167
 • FAI Seminár k vládnemu návrhu zákona NR SR o posudzovaní vplyvov na životné prostredie / zost. Mária Kozová, Katarína Pavličková, Soňa Packová
  Bratislava : Centrum EIA PRIF UK, 1994
 • FAI Zborník účelových materiálov ku konferencii k zákonu NR SR č.127/94 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie / zost. Mária Kozová, Katarína Pavličková
  Bratislava : Centrum EIA PRIF UK, 1994
 • FAI Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania : zborník vybraných príspevkov / zost. Peter J. Fedor, Katarína Pavličková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 • FAI Ochrana životného prostredia a udržateľný miestny a regionálny rozvoj / zost. Katarína Pavličková, Mária Kozová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2008
 • GAI Inštitucionálny aspekt trvalo udržateľného rozvoja / Eva Pauditšová, Katarína Pavličková, Peter Krasnec
  In: Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky. - Bratislava : REC Slovensko, 2000. - S. 170-207
 • GAI Postavenie a úloha vedeckých, výskumných a vzdelávacích inštitúcií pri uplatňovaní Agendy 21, ukazovateľov TUR a podpore smerovania k TUR v SR ( II.2.1.1.2.b) a (III.2.1.2.2.b) / Katarína Pavličková
  In: Inštitucionálny rámec trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike. - Bratislava : PRIF UK, 2000. - S. 63-92, 222-226
 • GAI Zmapovanie danosti územia hospodárskeho obvodu RD Sobotište z hľadiska možností rozvoja vidieckej turistiky : PIAPS Žilina. / Z. Krnáčová, K. Pavličková, P. Spišiak
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1999
 • GAI Podzemný zásobník zemného plynu Láb - 5. stavba / Milan Arvensis ... [et al.]
  Banská Bystrica : Envigeo, 1995
 • GAI Podzemný zásobník zemného plynu Gajary - Báden : Zámer. / Iveta Mociková ... [et al.]
  Bratislava : Hydrogeo, 1996
 • GII Medzinárodné súvislosti posudzovania vplyvov činností na životné prostredie / Katarína Pavličková, Ingrid Belčáková
  In: Spravodaj SEA/EIA. Časť: Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie (EIA). - Roč. 1, č. 1 (2008), s. 2-4
 • GII Medzinárodné súvislosti hodnotenia vplyvov plánov a programov na životné prostredie / Ingrid Belčáková, Katarína Pavličková
  In: Spravodaj SEA/EIA. Časť: Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie (SEA). - Roč. 1, č. 1 (2008), s. 2-4
 • GII 12th Colloquium of Landscape Departments / Katarína Pavličková
  In: Alfa spectra FA STU. - Vol. 12, No. 1 (2008), s. 67-68
 • GII Aarhuský dohovor a jeho uplatnenie v rozhodovacích procesoch o projektoch, plánoch, programoch, politikách a právnych predpisoch / M. Kozová, K. Pavlíčková
  Pezinok : Jaspis, 2002
 • GII Environmentálna komunikácia - účasť verejnosti na rozhodovaní / Katarína Pavličková
  Bratislava : Združenie miest a obcí Slovenska, 2005
 • GII Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie a strategické environmentálne hodnotenie / Mária Kozová, Katarína Pavličková
  Bratislava : Združenie miest a obcí Slovenska, 2005
 • GII Manažment životného prostredia na miestnej úrovni / Mária Kozová, Katarína Pavličková
  Bratislava : Združenie miest a obcí Slovenska, 2005